Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 973/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 154855 văn bản

1

Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp Bắc Ninh

973/QD-UBND,Quyết định 973 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 973/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

2

Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực: Lưu thông hàng hóa trong nước; Quản lý cạnh tranh mới ban hành và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu

973/QD-UBND,Quyết định 973 2018,Tỉnh Bạc Liêu,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 973/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 05 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 05/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

3

Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2017 Quy chế làm việc của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh Nghệ An

973/QD-UBND,Quyết định 973 2017,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 973/QĐ-UBND Nghệ An, ngày 14 tháng 03

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

4

Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2016 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn hết hiệu lực toàn bộ và một phần năm 2015

Số: 973/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 30 tháng 6 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ VÀ MỘT PHẦN NĂM 2015 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2016

5

Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2016 về hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại các huyện ven biển bị ảnh hưởng do hải sản chết bất thường tỉnh Thừa Thiên Huế

973/QD-UBND,Quyết định 973,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 973/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 12 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

6

Quyết định 973/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

973/QD-UBND,Quyết định 973 2016,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 973/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 22 tháng 03 năm

Ban hành: 22/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2017

7

Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Dự án Bảo vệ và Phát triển rừng huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đến năm 2020

973/QD-UBND,Quyết định 973,Tỉnh Sơn La,Bảo vệ phát triển rừng, Dự án bảo vệ phát triển rừng,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 973/QĐ-UBND Sơn La,

Ban hành: 28/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

8

Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần tỉnh Cà Mau

973/QD-UBND,Quyết định 973 2013,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 973/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 04

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

9

Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2012 bổ sung bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với phương tiện xe ô tô, xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái

973/QD-UBND,Quyết định 973 2012,Tỉnh Yên Bái,Phương tiện xe ô tô xe máy ,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 973/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 17 tháng 8 năm

Ban hành: 17/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2012

10

Quyết định 973/QĐ-UBND năm 2009 ban hành thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại cơ quan Thanh tra tỉnh Lâm Đồng

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 973/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 24 tháng 4 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CƠ QUAN THANH TRA TỈNH CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Ban hành: 24/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2013

11

Quyết định 973/QĐ-BTNMT năm 2016 về chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn môi trường đối với phế liệu nhậu khẩu làm nguyên liệu sản xuất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

973/QD-BTNMT,Quyết định 973,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Nhập khẩu phế liệu,Quy chuẩn môi trường ,Chứng nhận phù hợp quy chuẩn môi trường ,Nguyên liệu sản xuất,Phế liệu làm nguyên liệu sản xuất ,Phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu,Chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2016

12

Quyết định 973/2009/QĐ-UBND hỗ trợ chương trình sản xuất nông nghiệp trọng điểm năm 2009 - 2010 do tỉnh Phú Thọ ban hành

973/2009/QD-UBND,Quyết định 973 2009,Tỉnh Phú Thọ,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 973/2009/QĐ-UBND Việt Trì, ngày 21 tháng 4

Ban hành: 21/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2013

13

Quyết định 973/QĐ-CHK năm 2014 về Sổ tay hướng dẫn giám sát an toàn khai thác cảng hàng không, sân bay do Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam ban hành

973/QD-CHK,Quyết định 973 2014,Cục Hàng không Việt Nam,Sổ tay hướng dẫn,Khai thác cảng hàng không sân bay,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

14

Quyết định 973/QĐ-BNV năm 2013 cho phép thành lập Liên đoàn Bóng ném Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

973/QD-BNV,Quyết định 973 2013,Bộ Nội vụ,Thể thao - Y tế BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 973/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 27 tháng 08 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 27/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2013

15

Quyết định 973/QĐ-BYT năm 2013 về danh mục hóa chất diệt muỗi trong phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2013-2015 do Bộ Y tế ban hành

973/QD-BYT,Quyết định 973,Bộ Y tế,danh mục hóa chất diệt muỗi ,Phòng chống sốt xuất huyết,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 973/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm

Ban hành: 27/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

16

Quyết định 973/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

973/2006/QD-UBND,Quyết định 973 2006,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Ban quản lý Khu Kinh tế,Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô,Doanh nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2009

17

Quyết định 973/QĐ-BHXH năm 2011 công nhận kết quả trúng tuyển tại kỳ thi tuyển viên chức ngành Bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

973/QD-BHXH,Quyết định 973 2011,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Công nhận kết quả trúng tuyển,Thi tuyển viên chức,Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2011

18

Quyết định 973/QĐ-KTNN năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

973/QD-KTNN,Quyết định 973 2011,Kiểm toán Nhà nước,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành Ib ,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 26/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2011

19

Kế hoạch 973/KH-UBND năm 2011 thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2010-2015

973/KH-UBND,Tỉnh Bến Tre,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 973/KH-UBND Bến Tre, ngày 16 tháng 03 năm 2011 KẾ HOẠCH

Ban hành: 16/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

20

Quyết định 973/QĐ-TTg năm 2010 chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

973/QD-TTg,Quyết định 973 2010,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển,Tổng công ty Đường sắt Việt Nam,Công ty mẹ,Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên,Nhà nước làm chủ sở hữu,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 25/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.161