Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 97/UBTVQH14-QPAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 28777 công văn

1

Công văn 353/UBTVQH14-CTĐB hướng dẫn thêm một số vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

353/UBTVQH14-CTDB,Công văn 353,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm ,Lấy phiếu tín nhiệm,Lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức vụ ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2019

2

Công văn 322/UBTVQH14-CTĐB năm 2018 về tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

322/UBTVQH14-CTDB,Công văn 322,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm ,Quy trình lấy phiếu tín nhiệm,Chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu ,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 02/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2018

3

Công văn 262/UBTVQH14-PL năm 2018 thống nhất thực hiện quy định về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

262/UBTVQH14-PL,Công văn 262,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Địa giới đơn vị hành chính ,Điều chỉnh đơn vị hành chính,Địa giới hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

4

Công văn 18/UBTVQH14-TP năm 2016 hướng dẫn thực hiện Điều 60 Luật tố tụng hành chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

18/UBTVQH14-TP,Công văn 18 2016,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Luật tố tụng hành chính ,Hướng dẫn Luật tố tụng hành chính ,Hướng dẫn thực hiện,Tố tụng hành chính ,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2016

5

Công văn 6933/BKHĐT-QPAN năm 2017 tham gia ý kiến về Đề án số 1 thuộc Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

6933/BKHDT-QPAN,Công văn 6933 2017,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Tham gia ý kiến,Chiến lược quốc gia,Phòng chống tội phạm,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

6

Công văn 1372/BKHĐT-QPAN năm 2013 đề nghị thẩm định nguồn vốn và phần vốn dự án sử dụng ngân sách trung ương phê duyệt quyết định đầu tư điều chỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

1372/BKHDT-QPAN,Công văn 1372 2013,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Thẩm định dự án vốn ngân sách ,đường Đội Cấn Quốc Khánh,Điều chỉnh dự án đầu tư ,Đầu tư,Tài chính nhà nước BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

7

Công văn 2546/TCT-DNNCN năm 2020 về tổ chức triển khai Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 do Tổng cục Thuế ban hành

2546/TCT-DNNCN,Công văn 2546 2020,Tổng cục Thuế,Triển khai Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14,Triển khai giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân,Giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

8

Công văn 20/VPCP-KTTH năm 2020 thực hiện Nghị quyết 792/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

20/VPCP-KTTH V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Căn

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2020

9

Công văn 25/TCHQ-TXNK năm 2019 thực hiện Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 25/TCHQ-TXNK V/v thực hiện Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Ngày 26/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

10

Công văn 97/DP-DT năm 2020 về hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới do Cục Y tế dự phòng ban hành

97/DP-DT,Công văn 97 2020,Cục Y tế dự phòng,Vận chuyển hàng hóa,Hoạt động xuất nhập khẩu,Qua biên giới,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ Y TẾ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

11

Công văn 97/KCB-NV năm 2020 về nghiêm túc thực hiện chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viêm phổi cấp do vi rút nCoV tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

97/KCB-NV,Công văn 97 2020,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Điều trị bệnh,Phòng chống bệnh viêm phổi do vi rút,Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2020

12

Công văn 114/VPCP-NN năm 2018 về triển khai Nghị quyết 459/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v triển khai Nghị quyết số 459/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển Ngày 12/12/2017, UBTVQH đã ban

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

13

Công văn 97/TANDTC-HVTA hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Học viện Tòa án năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

97/TANDTC-HVTA,Công văn 97,Tòa án nhân dân tối cao,Hồ sơ dự sơ tuyển,Học viện Tòa án,Ngành Tòa án,Giáo dục TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/TANDTC-HVTA V/v: Hướng dẫn công

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2019

14

Công văn 97/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

97/BXD-HDXD,Công văn 97 2017,Bộ Xây dựng,Giấy phép xây dựng,Hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng ,Cấp giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 97/BXD-HĐXD V/v hướng dẫn

Ban hành: 21/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2017

15

Công văn 3273/VPCP-NN năm 2017 báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội theo Nghị quyết 322/NQ-UBTVQH14 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 3273/VPCP-NN V/v Báo cáo Đoàn giám sát của UBTVQH theo Nghị quyết số 322/NQ-UBTVQH14 ngày 18/01/2016 Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - Bộ Tài chính. Về

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2017

16

Công văn 97/TCDS-QMDS về hướng dẫn thực hiện Chiến dịch năm 2016 do Tổng cục Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình ban hành

97/TCDS-QMDS,Công văn 97 2016,Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa,Kế hoạch hóa gia đình,Cung cấp dịch vụ,Dụng cụ y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ TỔNG CỤC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

17

Công văn 1157/BNV-CQĐP năm 2020 giải quyết vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW; 653/2019/UBTVQH14; Nghị định 34/2019/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

1157/BNV-CQDP,Công văn 1157 2020,Bộ Nội vụ,Giải quyết vướng mắc thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW,Giải quyết khó khăn thực hiện 653/2019/UBTVQH14,Giải quyết khó khăn thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP,Khó khăn khi sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

18

Công văn 97/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

97/TCT-CS,Công văn 97 2016,Tổng cục Thuế,Vướng mắc thuế Thu nhập doanh nghiệp ,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Chuyển nhượng bất động sản,Chuyển nhượng dự án đầu tư,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2016

19

Công văn 885/UBTVQH13 năm 2015 về thành lập, giải thể nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh do Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành

885/UBTVQH13,Công văn 885 2015,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Địa giới hành chính ,Điều chỉnh địa giới hành chính cấp tỉnh,Điều chỉnh địa giới hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2015

20

Công văn 97/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số: 97/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng. Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014   Kính gửi: Công ty TNHH Trần Liên Hưng Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 32 CV/TLH.14 ngày 25/8/2014 của Công ty TNHH Trần Liên Hưng đề nghị hướng dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng, Bộ Xây

Ban hành: 09/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.126.69