Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 97/UBTVQH14-QPAN "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 139993 văn bản

1

Nghị quyết 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội do Quốc hội ban hành

97/2019/QH14,Nghị định 97 2019,Quốc hội,Mô hình tổ chức chính quyền đô thị ,Xây dựng mô hình chính quyền đô thị ,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số:

Ban hành: 27/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

2

Nghị quyết 956/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

956/2020/UBTVQH14,Nghị quyết 956 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật,Điều chỉnh Chương trình xây dựng pháp lệnh,Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

3

Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

954/2020/UBTVQH14,Nghị quyết 954 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh,Mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân 2020,Mức giảm trừ gia cảnh từ 01/7/2020,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

4

Nghị quyết 955/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với bà Nguyễn Thanh Hải do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

955/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 955 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt bà Nguyễn Thanh Hải,Đoàn đại biểu Quốc hội bà Nguyễn Thanh Hải,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

5

Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và hàng năm từ Bộ Giao thông vận tải sang Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho Dự án nút giao thông khác mức tại nút giao thông Ngã ba Huế, thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

952/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 952 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn,Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 2020,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Đầu tư ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

6

Nghị quyết 945/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Triệu Thế Hùng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

945/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 945 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt ông Triệu Thế Hùng,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội,Đoàn đại biểu Quốc hội ông Triệu Thế Hùng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

7

Nghị quyết 946/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Ninh Bình do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

946/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 946 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Ninh Bình,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Ninh Bình,Kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2020

8

Nghị quyết 944/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

944/2020/UBTVQH14,Nghị quyết 944 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2020,Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật pháp lệnh,Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

9

Nghị quyết 942/NQ-UBTVQH14 năm 2020 phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Quảng Ninh do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

942/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 942 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội ,Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh,Phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

10

Nghị quyết 943/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

943/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 943 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thanh niên khóa XIV,Miễn nhiệm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thiếu niên Nhi đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

11

Nghị quyết 939/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

939/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 939 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân Hưng Yên,Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Hưng Yên khóa XVI,Bầu Chủ tịch Hội đồng Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

12

Nghị quyết 940/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

940/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 940 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Hưng Yên khóa XVI,Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Hưng Yên nhiệm kỳ 2016-2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2020

13

Nghị quyết 938/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ nhà nước, Ủy ban Chứng khoán nhà nước và Học viện Tài chính do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

938/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 938 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Điều chuyển một phần kinh phí đảm bảo hoạt động,Tổng cục Thuế sang Tổng cục Hải quan,Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2020

14

Nghị quyết 937/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với Bà Nguyễn Thị Thu Hà do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

937/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 937 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn Nguyễn Thị Thu Hà,Chuyển sinh hoạt Đoàn đại biển Quốc hội,Chuyển sinh hoạt Đoàn từ Bắc Giang đến Ninh Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2020

15

Nghị quyết 936/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 và phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2019 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

936/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 936 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019,Sử dụng nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương,Phân bổ nguồn tăng thu tiết kiệm chi ngân sách trung ương,Tài chính nhà nước ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

16

Nghị quyết 934/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về phê chuẩn kết quả bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV tỉnh Hải Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

934/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 934 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV Hải Dương,Phê chuẩn Phó Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh Hải Dương,Phê chuẩn bầu Phó Trưởng Đoàn đại biểu,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

17

Nghị quyết 935/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về điều động, phê chuẩn Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

935/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 935 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Phê chuẩn Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội,Điều động Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội,Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XIV,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2020

18

Nghị quyết 931/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị xã Đông Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

931/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 931 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị xã Đông Hòa tỉnh Phú Yên,Thành lập phường thuộc thị xã Đông Hòa Phú Yên,Thành lập thị xã thuộc tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

19

Nghị quyết 932/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

932/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 932 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định,Thành lập phường thuộc thị xã Hoài Nhơn Bình Định,Thành lập thị xã thuộc tỉnh Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

20

Nghị quyết 933/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

933/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 933 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa,Thành lập phường thuộc thị xã Nghi Sơn Thanh Hóa,Thành lập thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.133.127