Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 5533 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8430:2010 (CODEX STAN 221-2001, Amd.1-2008) về Phomat không ủ chín bao gồm cả phomat tươi

TCVN8430:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8430:2010,***,Phomat không ủ chín ,Phomat tươi,TCVN 8430:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8430:2010 CODEX STAN 221-2001, Amd.1-2008 PHOMAT KHÔNG Ủ CHÍN BAO GỒM CẢ PHOMAT TƯƠI Unripened cheese including fresh cheese Lời nói đầu TCVN 8430 : 2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

142

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8429:2010 (CODEX STAN 208-1999, Amd.1-2001) về Phomat trong nước muối

TCVN8429:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8429:2010,***, Phomat trong nước muối,TCVN 8429:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8429:2010 CODEX STAN 208-1999, Amd.1-2001 PHOMAT TRONG NƯỚC MUỐI Cheeses in brine Lời nói đầu TCVN 8429 : 2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 208-1999,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

143

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8435:2010 (CODEX STAN 250-2006) về Sữa gầy cô đặc bổ sung chất béo từ thực vật

TCVN8435:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8435:2010,***,Sữa gầy cô đặc,Sữa có bổ sung chất béo từ thực vật,TCVN 8435:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8435 : 2010 CODEX STAN 250-2006 SỮA GẦY CÔ ĐẶC BỔ SUNG CHẤT BÉO THỰC VẬT Blend of evaporated skimmed milk and vegetable fat Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

144

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8437:2010 (CODEX STAN 252-2006) về Sữa gầy cô đặc có đường bổ sung chất béo từ thực vật

TCVN8437:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8437:2010,***,Sữa gầy cô đặc,Sữa có bổ sung chất béo từ thực vật,TCVN 8437:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8437 : 2010 CODEX STAN 252-2006 SỮA GẦY CÔ ĐẶC CÓ ĐƯỜNG BỔ SUNG CHẤT BÉO THỰC VẬT Blend of sweetened condensed skimmed milk and vegetable fat Lời

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

145

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7400:2010 (CODEX STAN 279:1971, REV.1:1999, AMD.2:2006) về Bơ

TCVN7400:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7400:2010,***,Bơ ,TCVN 7400:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7400 : 2010 CODEX STAN 279-1971, REV.1-1999, AMD.2-2006 BƠ Butter Lời nói đầu TCVN 7400 : 2010 thay thế TCVN 7400 : 2004; TCVN 7400 : 2010 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

146

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7401:2010 (CODEX STAN 283:1978, Rev.1:1999, Amd.2:2008) về tiêu chuẩn chung đối với phomat

TCVN7401:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7401:2010,Bộ Bưu chính Viễn thông,Tiêu chuẩn chung đối với phomat,Phomat,TCVN 7401:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7401 : 2010 CODEX STAN 283-1978, Rev.1-1999, Amd.2-2008 TIÊU CHUẨN CHUNG ĐỐI VỚI PHOMAT General standard for cheese Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8564:2010 về phân bón vi sinh vật - Phương pháp xác định hoạt tính cố định nitơ của vi khuẩn nốt sần cây họ đậu

of nitrogen fixing activity of nodule bactena on legume crop Lời nói đầu TCVN 8564:2010 được chuyển đổi từ 10 TCN 299-97 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

148

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8474:2010 (ISO 14637 : 2004) về Sữa - Xác định hàm lượng ure - Phương pháp enzym sử dụng chênh lệch pH (phương pháp chuẩn)

TCVN8474:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8474:2010,***,Xác định hàm lượng ure,Sữa,Phương pháp enzym,Phương pháp chuẩn,TCVN 8474:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8474 : 2010 ISO 14637 : 2004 SỮA – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG URE – PHƯƠNG PHÁP ENZYM SỬ DỤNG CHÊNH LỆCH PH (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk – Determination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

149

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8347:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định thuốc bảo vệ thực vật nhóm phospho hữu cơ - Phương pháp sắc ký khí

TCVN8347:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8347:2010,***,Xác định thuốc bảo vệ thực vật,Nhóm phospho hữu cơ ,Phương pháp sắc ký khí,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,TCVN 8347:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8347:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM PHOSPHO HỮU CƠ (

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

150

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8348:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định dư lượng thuốc kháng sinh nhóm penicillin - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8348:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8348:2010,***,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,Xác định dư lượng thuốc kháng sinh,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,TCVN 8348:2010,Thuốc kháng sinh nhóm penicillin ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8348:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC KHÁNG SINH

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

151

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8374:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định hàm lượng florfenicol bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)

TCVN8374:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8374:2010,***,Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao,Xác định hàm lượng florfenicol ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,TCVN 8374:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8374 : 2010 THỦY SẢN VÀ SẢN PHẨM THỦY SẢN – XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG FLORFENICOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

152

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6213:2010 (CODEX STAN 108-1981, REV.2-2008) về Nước khoáng thiên nhiên đóng chai

TCVN6213:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6213:2010,***,Nước khoáng thiên nhiên đóng chai,TCVN 6213:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6213 : 2010 CODEX STAN 108-1981, REV.2-2008 NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI Natural mineral waters Lời nói đầu TCVN 6213 : 2010 thay thế TCVN 6213 :

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

153

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8463:2010 (GS 2/3-23:2005) về Đường - Xác định hàm lượng asen trong đường trắng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN8463:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8463:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8463:2010 GS 2/3-23:2005 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ASEN TRONG ĐƯỜNG TRẮNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ The determination of arsenic in white sugar by atomic absorption spectroscopy Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

154

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8464:2010 (GS 2/3-24:1998) về Đường - Xác định hàm lượng chì trong đường và xirô bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử dùng lò graphit

TCVN8464:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8464:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8464 : 2010 GS 2/3-24:1998 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG ĐƯỜNG VÀ XIRÔ BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ DÙNG LÒ GRAPHIT The determination of lead in sugar and syrups by graphite furnace atomic

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

155

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8465:2010 (GS 2/3-1 : 1994) về Đường - Phương pháp Braunschweig để xác định độ phân cực của đường trắng bằng phép đo phân cực

TCVN8465:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8465:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8465 : 2010 GS 2/3-1 : 1994 ĐƯỜNG – PHƯƠNG PHÁP BRAUNSCHWEIG ĐỂ XÁC ĐỊNH ĐỘ PHÂN CỰC CỦA ĐƯỜNG TRẮNG BẰNG PHÉP ĐO PHÂN CỰC The Braunschweig method for the polarisation of white sugar by polarimetry Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2014

156

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6333:2010 (GS 2/3-9:2005) về Đường - Xác định độ màu của dung dịch đường ở pH 7,0

TCVN6333:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6333:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6333 : 2010 GS 2/3-9:2005 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU CỦA DUNG DỊCH ĐƯỜNG Ở pH 7,0 The determination of sugar solution colour at pH 7.0 Lời nói đầu TCVN 6333:2010 thay thế TCVN 6333:2001; TCVN 6333:2010 hoàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

157

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7600:2010 (CISPR 13:2009) về Máy thu thanh, thu hình quảng bá và thiết bị kết hợp - Đặc tính nhiễu tần số rađio - Giới hạn và phương pháp đo

TCVN7600:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7600:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7600:2010 CISPR 13:2009 MÁY THU THANH, THU HÌNH QUẢNG BÁ VÀ THIẾT BỊ KẾT HỢP - ĐẶC TÍNH NHỄU TẦN SỐ RAĐIÔ -GIỚI HẠN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐO Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2015

158

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8480:2010 về Công trình đê, đập - Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát và xử lý mối gây hại

TCVN8480:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8480:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8480 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ, ĐẬP - YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT VÀ XỬ LÝ MỐI GÂY HẠI Dike and dam - Demand for element and volume of the termite survey and control 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

159

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8405:2010 về Thịt và các sản phẩm thịt – Xác định trữ lượng trichlorfon

TCVN8405:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8405:2010,Bộ Bưu chính Viễn thông,Thịt và sản phẩm thịt ,Xác định trữ lượng trichlorfon,TCVN 8405:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8405:2010 THỊT VÀ CÁC SẢN PHẨM THỊT - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG TRICHLORFON Meat and meat products - Determination of trichlorfon residue

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

160

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7080:2010 (ISO 14378:2009/IDF 167:2009) về Sữa và sữa bột – Xác định hàm lượng iodua – Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao

TCVN7080:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7080:2010,***,Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao,Sữa và sữa bột,Phương pháp xác định hàm lượng Iodua,TCVN 7080:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7080:2010 ISO 14378:2009 SỮA VÀ SỮA BỘT - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG IODUA - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30