Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 5533 tiêu chuẩn

121

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8276:2010 (EN 12822 : 2000) về thực phẩm - Xác định hàm lượng vitamin E bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao - Định lượng anpha-, beta-, gamma- và sixma-tocopherol

TCVN8276:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8276:2010,***,Thực phẩm, TCVN 8276:2010 ,Xác định hàm lượng vitamin E ,Sắc ký lỏng hiệu năng cao ,Định lượng anpha- beta- gamma-,Sixma-tocopherol,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8276 : 2010 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH VITAMIN E BẰNG SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO - ĐỊNH LƯỢNG a-, b-,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

122

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8562:2010 về phân bón - Phương pháp xác định kali tổng số

TCVN8562:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8562:2010,***,TCVN 8562:2010 ,Phân bón,Phương pháp xác định kali tổng số,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8562:2010 PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KALI TỔNG SỐ Fertilizers – Method for determination of total potassium Lời nói đầu TCVN 8562:2010 được chuyển đổi từ 10

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

123

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5402:2010 (ISO 9016 : 2001) về Thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử va đập - Vị trí mẫu thử, hướng rãnh khía và kiểm tra

TCVN5402:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5402:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5402 : 2010 ISO 9016 : 2001 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ VA ĐẬP - VỊ TRÍ MẪU THỬ, HƯỚNG RÃNH KHÍA VÀ KIỂM TRA Destructive tests on welds in metallic materials - Impact test - Test specimen location, notch

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

124

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5401:2010 (ISO 5173: 2009) về Thử phá hủy mối hàn vật liệu kim loại - Thử uốn

TCVN5401:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5401:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5401: 2010 ISO 5173: 2009 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN VẬT LIỆU KIM LOẠI – THỬ UỐN Destructive tests on welds in metallic materials – Bend tests Lời nói đầu TCVN 5401: 2010 thay thế cho TCVN 5401: 1991. TCVN 5401: 2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2013

125

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8551:2010 về cây trồng – phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

TCVN8551:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8551:2010,***,Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu,Cây trồng,TCVN 8551:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8551:2010 CÂY TRỒNG – PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU Plants – Method for sampling and preparing sample Lời nói đầu TCVN 8551:2010 được chuyển đổi từ 10 TCN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

126

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8320:2010 về chè, cà phê - Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phương pháp sắc kí lỏng-khối phổ

TCVN8320:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8320:2010,***,TCVN 8320:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam về chè ,Cà phê,Thuốc bảo vệ thực vật,Xác định đa dư lượng,Phương pháp sắc kí lỏng khối phổ,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8320 : 2010 CHÈ, CÀ PHÊ – XÁC ĐỊNH ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

127

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8574:2010 (ISO 8375:2009) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp thử xác định các tính chất cơ lý

TCVN8574:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8574:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8574:2010 ISO 8375:2009 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ Timber structures - Glued laminated timber - Test methods for determination of physical and mechanical properties Lời

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

128

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7647:2010 (ISO 5603:2007) về Cao su lưu hoá - Xác định độ bám dính với sợi kim loại

TCVN7647:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7647:2010,***,Xác định độ bám dính với sợi kim loại,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7647:2010 ISO 5603:2007 CAO SU LƯU HÓA - XÁC ĐỊNH ĐỘ BÁM DÍNH VỚI SỢI KIM LOẠI Rubber, vulcanized - Determination of adhesion to wire cord Lời nói đầu TCVN 7647:2010 thay thế cho

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

129

TCVN 8575:2010 (ISO 12578:2008) Kết cấu gỗ. Gỗ ghép thanh bằng keo. Yêu cầu về tính năng thành phần và sản xuất

TCVN8575:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8575:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8575:2010 ISO 12578:2008 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG THÀNH PHẦN VÀ SẢN XUẤT Timber structures - Glued laminated timber - Component performance and production requirements Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

130

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8462:2010 (GS 2/3-10:2005) về Đường - Xác định độ màu của dung dịch đường trắng

TCVN8462:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8462:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8462:2010 GS 2/3-10:2005 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU CỦA DUNG DỊCH ĐƯỜNG TRẮNG The determination of white sugar solution colour Lời nói đầu TCVN 8462:2010 hoàn toàn tương đương với GS 2/3-10:2005; TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

131

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6096:2010 (CODEX STAN 227-2001) về Tiêu chuẩn chung về nước uống đóng chai (không phải nước khoáng thiên nhiên đóng chai)

TCVN6096:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6096:2010,***,Nước uống đóng chai,TCVN 6096:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6096 : 2010 CODEX STAN 227-2001 TIÊU CHUẨN CHUNG VỀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI (KHÔNG PHẢI NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI) General standard for bottled/packaged drinking waters (other than

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

132

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6088:2010 (ISO 248 : 2005) về Cao su thô - Xác định hàm lượng chất bay hơi

TCVN6088:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6088:2010,***,Xác định hàm lượng chất bay hơi,Cao su thô ,TCVN 6088:2010 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6088 : 2010 ISO 248 : 2005 CAO SU THÔ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BAY HƠI Rubbers, raw - Determination of volatile matter content Lời nói đầu TCVN 6088 : 2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

133

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8414:2010 về công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước

TCVN8414:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8414:2010,***,Công trình thủy lợi,Quản lý vận hành,Khai thác kiểm tra ,Hồ chứa nước,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8414:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ KIỂM TRA HỒ CHỨA NƯỚC Hydraulic structure – Procedure for Management, Operation,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

134

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6907:2010 về kiểm dịch thực vật - nguyên tắc đối với bảo vệ thực vật và áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật trong thương mại quốc tế

TCVN6907:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6907:2010,***,Kiểm dịch thực vật,TCVN 6907:2010,Nguyên tắc đối với bảo vệ thực vật ,Thương mại quốc tế,Biện pháp kiểm dịch thực vật ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6907 : 2010 KIỂM DỊCH THỰC VẬT - NGUYÊN TẮC KIỂM DỊCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

135

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6122:2010 (ISO 3961 : 2009) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số iôt

TCVN6122:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6122:2010,***,Xác định chỉ số iôt,Dầu mỡ động vật và thực vật,Tiêu chuẩn quốc gia Dầu mỡ động vật,Tiêu chuẩn quốc gia Dầu mỡ thực vật ,TCVN 6122:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6122 : 2010 ISO 3961 : 2009 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ IÔT Animal

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

136

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8428:2010 (ISO 15323:2002) về Sản phẩm protein sữa dạng bột - Xác định chỉ số hòa tan nitơ

TCVN8428:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8428:2010,***, Sản phẩm protein sữa dạng bột,Xác định chỉ số hòa tan nitơ,TCVN 8428:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8428:2010 ISO 15323:2002 SẢN PHẨM PROTEIN SỮA DẠNG BỘT - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ HÒA TAN NITƠ Dried milk protein products - Determination of nitrogen

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

137

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8611:2010 về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Thiết kế hệ thống trên bờ

TCVN8611:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8611:2010,***,Hệ thống thiết bị và lắp đặt,Thiết kế hệ thống trên bờ,TCVN 8611:2010,Khí thiên nhiên hóa lỏng ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8611:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT - THIẾT KẾ HỆ THỐNG TRÊN BỜ Liquefied natural gas (LNG) -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

138

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8621:2010 (ISO 17247:2005) về Than - Phân tích các nguyên tố chính

TCVN8621:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8621:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8621:2010 ISO 17247:2005 THAN - PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN TỐ CHÍNH Coal - Ultimate analysis Lời nói đầu TCVN 8621:2010 hoàn toàn tương đương với ISO 17247:2005. TCVN 8621:2010 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

139

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8322:2010 về rau quả - Xác định dư lượng 2,4-D - Phương pháp sắc ký khí

TCVN8322:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8322:2010,***,Rau quả,TCVN 8322:2010 ,Xác định dư lượng 2,4-D,Phương pháp sắc ký khí,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8322 : 2010 RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG 2,4-D – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ KHÍ Vegetables and fruits – Determination of 2,4-D residues – Gas chromatographic

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

140

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8525:2010 về Máy biến áp phân phối - Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng

TCVN8525:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8525:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8525:2010 MÁY BIẾN ÁP PHÂN PHỐI – MỨC HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG Distribution transformers – Minium energy performance and method for determination of energy efficiency 1. Phạm

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30