Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 5533 tiêu chuẩn

101

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6127:2010 (ISO 660 : 2009) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định trị số axit và độ axit

TCVN6127:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6127:2010,***,Dầu mỡ động vật và thực vật,Xác định trị số axit và độ axit,TCVN 6127:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6127 : 2010 ISO 660 : 2009 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT – XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ AXIT VÀ ĐỘ AXIT Animal and vegetable fats and oils – Detemination

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

102

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8308:2010 (EN 1541 : 2001) về Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm - Xác định formaldehyt trong dung dịch nước chiết

TCVN8308:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8308:2010,***, Xác định formaldehyt ,Dung dịch nước chiết,Giấy và cáctông tiếp xúc với thực phẩm ,TCVN 8308:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8308 : 2010 GIẤY VÀ CÁCTÔNG TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH FORMALDEHYT TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CHIẾT Paper

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

103

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8565:2010 về phân bón vi sinh vật - Phương pháp xác định hoạt tính phân giải phốt phát của vi sinh vật

of phosphate solubilizing activity of microorganisms Lời nói đầu TCVN 8565:2010 được chuyển đổi từ 10 TCN 298-97 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

104

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7415:2010 (ASTM F 1885:2004) về Tiêu chuẩn hướng dẫn chiếu xạ gia vị, thảo mộc và rau thơm dạng khô để kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh và các vi sinh vật khác

TCVN7415:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7415:2010,***,Hướng dẫn chiếu xạ,Gia vị,Gia vị thảo mộc ,Rau thơm,Kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh ,TCVN 7415:2010 ,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7415:2010 ASTM F 1885:2004 TIÊU CHUẨN HƯỚNG DẪN CHIẾU XẠ GIA VỊ, THẢO MỘC VÀ RAU THƠM DẠNG KHÔ ĐỂ KIỂM SOÁT

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

105

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8426:2010 về Cà phê nhân - Xác định ochratoxin A bằng phương pháp sắc ký lỏng có làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm

TCVN8426:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8426:2010,***,Phương pháp sắc ký lỏng ,Xác định ochratoxin A,Cà phê nhân,Làm sạch bằng cột ái lực miễn nhiễm,TCVN 8426:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8426:2010 CÀ PHÊ NHÂN - XÁC ĐỊNH OCHRATOXIN A BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG CÓ LÀM SẠCH BẰNG CỘT ÁI LỰC MIỄN NHIỄM

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

106

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8436:2010 (CODEX STAN 251-2006) về Sữa bột gầy bổ sung chất béo từ thực vật

TCVN8436:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8436:2010,***,Sữa bột gầy,Sữa có bổ sung chất béo từ thực vật,TCVN 8436:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8436 : 2010 CODEX STAN 251-2006 SỮA BỘT GẦY BỔ SUNG CHẤT BÉO THỰC VẬT Blend of skimmed milk and vegetable fat in powdered form Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

107

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7413:2010 (ASTM F 1356: 2008) về Tiêu chuẩn thực hành chiếu xạ để kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh và các vi sinh vật khác trong thịt đỏ, thịt gia cầm tươi và đông lạnh

TCVN7413:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7413:2010,***,Quy phạm thực hành chiếu xạ,Kiểm soát các vi sinh vật gây bệnh ,Thịt đỏ,Thịt gia cầm tươi và đông lạnh,TCVN 7413:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7413:2010 ASTM F 1356: 2008 TIÊU CHUẨN THỰC HÀNH CHIẾU XẠ ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC VI SINH VẬT GÂY BỆNH VÀ CÁC VI

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

108

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6117:2010 (ISO 6883 : 2007) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định khối lượng qui ước theo thể tích (trọng lượng của 1 lít trong điều kiện không khí)

TCVN6117:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6117:2010,***,Dầu mỡ động vật và thực vật,Xác định khối lượng qui ước ,Tiêu chuẩn quốc gia Dầu mỡ thực vật ,Trọng lượng của 1 lít dầu mỡ trong không khí,TCVN6117:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6117 : 2010 ISO 6883 : 2007 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH KHỐI

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

109

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5530:2010 về Thuật ngữ hóa học - Danh pháp các nguyên tố và hợp chất hóa học

TCVN5530:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5530:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5530:2010 THUẬT NGỮ HÓA HỌC - DANH PHÁP CÁC NGUYÊN TỐ VÀ HỢP CHẤT HÓA HỌC Chemical terms - Nomenclature of chemical elements and compounds Lời nói đầu TCVN 5530:2010 thay thế cho TCVN 5530:1991. TCVN 5530:2010 được xây

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

110

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4850:2010 về nhân hạt điều

TCVN4850:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4850:2010,***,Nhân hạt điều ,TCVN 4850:2011,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4850:2010 NHÂN HẠT ĐIỀU Cashew kernel Lời nói đầu TCVN 4850:2010 thay thế TCVN 4850:1998; TCVN 4850:2010 do Công ty cổ phần Giám định Cà phê và Hàng hóa xuất nhập khẩu

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

111

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8560:2010 về phân bón - Phương pháp xác định kali hữu hiệu

TCVN8560:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8560:2010,***,Phân bón,TCVN 8560:2010 ,Phương pháp xác định kali hữu hiệu,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8560:2010 PHÂN BÓN – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KALI HỮU HIỆU Fertilizers – Method for determination of avaliable potassium Lời nói đầu TCVN 8560:2010 được chuyển đổi từ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

112

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8370:2010 về Thóc tẻ

TCVN8370:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8370:2010,***,Thóc tẻ ,TCVN 8370:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8370 : 2010 THÓC TẺ Paddy Lời nói đầu TCVN 8370 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 10TC-02 Ngũ cốc và đậu đỗ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

113

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8368:2010 về Gạo nếp trắng

TCVN8368:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8368:2010,***,Gạo nếp trắng,TCVN 8368:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8368 : 2010 GẠO NẾP TRẮNG White glutinous rice Lời nói đầu TCVN 8368 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 10TC-02 Ngũ cốc và đậu đỗ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biên soạn,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

114

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8542:2010 về thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng bacitracin kẽm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8542:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8542:2010,***,Thức ăn chăn nuôi, TCVN 8542:2010 ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Xác định hàm lượng bacitracin kẽm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8542 : 2010 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BACITRACIN KẼM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

115

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8543:2010 về thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng tylosin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8543:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8543:2010,***,Thức ăn chăn nuôi,TCVN 8543:2010 ,Xác định hàm lượng tylosin,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8543 : 2010 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TYLOSIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ LỎNG HIỆU NĂNG CAO Animal feeding stuffs -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

116

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8382:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất dimethoate - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8382:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8382:2010,***,Yêu cầu kỹ thuật,Hoạt chất dimethoate,Phương pháp thử,TCVN 8382:2010 ,Thuốc bảo vệ thực vật,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8382 : 2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT DIMETHOATE – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing dimethoate –

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

117

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5138:2010 (CAC/MISC 4, AMD.1-1993) về Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm - Phân loại thực phẩm và thức ăn chăn nuôi

TCVN5138:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5138:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5138:2010 CAC/MISC 4, AMD.1-1993 DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG THỰC PHẨM - PHÂN LOẠI THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI Pesticides residues in food - Classification of foods and animal feeds Lời nói

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2014

118

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8657:2010 về máy lâm nghiệp - Tời - Kích thước, tính năng và an toàn

TCVN8657:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8657:2010,***,TCVN 8657:2010,Kích thước tính năng và an toàn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8657 : 2010 MÁY LÂM NGHIỆP – TỜI – KÍCH THƯỚC, TÍNH NĂNG VÀ AN TOÀN Machinery for forestry – Winches – Dimensions, perpormance and safety Lời nói đầu TCVN 8657:2010 thay thế

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

119

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8371:2010 về Gạo lật

TCVN8371:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8371:2010,***,Gạo lật,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8371 : 2010 GẠO LẬT Brown rice Lời nói đầu TCVN 8371 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 10TC-02 Ngũ cốc và đậu đỗ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

120

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8481:2010 về công trình đê điều – Yêu cầu về thành phần, khối lượng khảo sát địa hình

TCVN8481:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8481:2010,***,Thành phần khối lượng khảo sát địa hình,Khảo sát địa hình,Khối lượng khảo sát ,Công trình đê điều ,TCVN 8481:2010,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8481 : 2010 CÔNG TRÌNH ĐÊ ĐIỀU - YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN, KHỐI LƯỢNG KHẢO SÁT ĐỊA HÌNH Dyke work - Demand for element

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30