Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 5533 tiêu chuẩn

61

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8625:2010 (ISO 3082:2009) về Quặng sắt - Quy trình lấy mẫu và chuẩn bị mẫu

TCVN8625:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8625:2010,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8625:2010 ISO 3082:2009 QUẶNG SẮT - QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ CHUẨN BỊ MẪU Iron ores - Sampling and sample preparation procedures Lời nói đầu TCVN 8625:2010 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

62

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8610:2010 (EN 1160:1997) về Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) - Hệ thống thiết bị và lắp đặt - Tính chất chung của LNG

TCVN8610:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8610:2010,***,Công nghiệp,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8610:2010 KHÍ THIÊN NHIÊN HÓA LỎNG (LNG) - HỆ THỐNG THIẾT BỊ VÀ LẮP ĐẶT - TÍNH CHẤT CHUNG CỦA LNG Liquefied natural gas (LNG) - Equipment and installations - General characteristics of LNG Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2015

63

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2010 (ISO 14001:2004/Cor.1:2009) về Hệ thống quản lý môi trường - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

TCVNISO14001:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNISO14001:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14001:2010 ISO 14001:2004/Cor.1:2009 HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG - CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG Environmental Management Systems Requirements With Guidance For Use Lời nói đầu TCVN ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

64

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5871:2010 (ISO 5655:2000) về Chụp ảnh - Phim bức xạ dùng trong công nghiệp (dạng cuộn và tấm) và màn tăng cường kim loại - Kích thước

TCVN5871:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5871:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5871:2010 ISO 5655:2000 CHỤP ẢNH - PHIM BỨC XẠ DÙNG TRONG CÔNG NGHIỆP (DẠNG CUỘN VÀ TẤM) VÀ MÀN TĂNG CƯỜNG KIM LOẠI - KÍCH THƯỚC Photography - Industrial radiographic films (roll and sheet) and metal intensifying screens -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

65

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6332:2010 (GS 2/1/3-15:2005) về Đường - Xác định hao hụt khối lượng khi sấy

TCVN6332:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6332:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6332:2010 GS 2/1/3-15:2005 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH HAO HỤT KHỐI LƯỢNG KHI SẤY The determination of sugar moisture by loss on drying Lời nói đầu TCVN 6332:2010 thay thế TCVN 6332:1997; TCVN 6332:2010 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2014

66

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7143:2010 (ASTM D 3237-06) về Xăng - Phương pháp xác định hàm lượng chì bằng quang phổ hấp thụ nguyên tử

TCVN7143:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7143:2010,***,Phương pháp xác định hàm lượng chì,Quang phổ hấp thụ nguyên tử,TCVN 7143:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7143:2010 ASTM D 3237-06e1 XĂNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHÌ BẰNG QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ Standard test method for lead in gasoline

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

67

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5687:2010 về thông gió - Điều hòa không khí - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN5687:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5687:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5687 : 2010 THÔNG GlÓ - ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Ventilation-air conditioning Design standards Lời nói đầu TCVN 5687:2010 thay thế TCVN 5687:1992. TCVN 5687:2010 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2013

68

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6479:2010 (IEC 60921:2006) về Balat dùng cho bóng đèn huỳnh quang dạng ống - Yêu cầu về tính năng

TCVN6479:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6479:2010,***,Bóng đèn huỳnh quang,Ba lát dùng cho bóng đèn huỳnh quang,Bóng đèn huỳnh quang dạng ống ,TCVN 6479:2010 ,IEC 60921:2006,Yêu cầu về tính năng,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6479:2010 IEC 60921:2006 BALÁT DÙNG CHO BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG DẠNG ỐNG - YÊU CẦU VỀ TÍNH

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

69

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8351:2010 về thủy sản và sản phẩm thủy sản - Xác định các chất chuyển hóa của nhóm nitrofuran - Phương pháp sắc ký lỏng-khối phổ-khối phổ

TCVN8351:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8351:2010,***,Phương pháp sắc ký lỏng ,Chất chuyển hóa của nhóm nitrofuran ,Sản phẩm thủy sản,Sắc ký lỏng-khối phổ-khối phổ,Thủy sản và sản phẩm thủy sản,TCVN 8351:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8351:2010 THUỶ SẢN VÀ SẢN PHẨM THUỶ SẢN ( XÁC ĐỊNH CÁC CHẤT CHUYỂN HOÁ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

70

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8379:2010 về tôm và sản phẩm tôm – Phát hiện virut gây bệnh hoại tử dưới vỏ và cơ quan tạo máu (IHHNV) bằng kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp (PCR)

TCVN8379:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8379:2010,***,Tôm và sản phẩm tôm ,Phát hiện virut gây bệnh hoại tử ,Bệnh hoại tử dưới vỏ ,Bệnh hoại tử cơ quan tạo máu ,Kỹ thuật phản ứng chuỗi trùng hợp,TCVN 8379:2010,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8379:2010 TÔM VÀ SẢN PHẨM TÔM – PHÁT HIỆN VIRUT GÂY BỆNH HOẠI TỬ DƯỚI VỎ VÀ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

71

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8427:2010 (EN 14546:2005) về thực phẩm - xác định nguyên tố vết - xác định Asen tổng số bằng phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử giải phóng hydrua (HGAAS) sau khi tro hóa

TCVN8427:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8427:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8427:2010 EN 14546:2005 THỰC PHẨM - XÁC ĐỊNH NGUYÊN TỐ VẾT - XÁC ĐỊNH ASEN TỔNG SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ GIẢI PHÓNG HYDRUA (HGAAS) SAU KHI TRO HÓA Foodstuffs - Determination of trace elements -

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

72

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8341:2010 về nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Xác định hàm lượng độc tố gây tiêu chảy (DSP) - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8341:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8341:2010,***,Hàm lượng độc tố gây tiêu chảy ,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao, TCVN 8341:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8341:2010 NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ GÂY TIÊU CHẢY (DSP) ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

73

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8339:2010 về nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Xác định hàm lượng độc tố gây liệt cơ (PSP) - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8339:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8339:2010,***,Hàm lượng độc tố gây liệt cơ ,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,TCVN 8339:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8339:2010 NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ GÂY LIỆT CƠ (PSP) ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

74

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8340:2010 về nhuyễn thể hai mảnh vỏ - Xác định hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ (ASP) - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

TCVN8340:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8340:2010,***,Nhuyễn thể hai mảnh vỏ,Hàm lượng độc tố gây mất trí nhớ ,Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao,TCVN 8340:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8340:2010 NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ ( XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐỘC TỐ GÂY MẤT TRÍ NHỚ (ASP) ( PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

75

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8597:2010 về kiểm dịch thực vật - phương pháp luận về việc lấy mẫu chuyến hàng

TCVN8597:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8597:2010,***,Kiểm dịch thực vật,TCVN 8597:2010 ,Phương pháp luận ,Lấy mẫu chuyến hàng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8597:2010 KIỂM DỊCH THỰC VẬT – PHƯƠNG PHÁP LUẬN VỀ VIỆC LẤY MẪU CHUYẾN HÀNG Methodologies for sampling of consignments Lời nói đầu TCVN 8597:2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

76

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5945:2010 về Nước thải công nghiệp - Tiêu chuẩn thải

TCVN5945:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5945:2010,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5945:2010 NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP - TIÊU CHUẨN THẢI Industrial waste water- Discharge standards Lời nói dầu TCVN 5945:2010 thay thế cho TCVN 5945:2005 TCVN 5945:2010 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn quốc gia

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

77

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6469:2010 về Phụ gia thực phẩm - Phương pháp đánh giá ngoại quan và xác định các chỉ tiêu vật lý

TCVN6469:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6469:2010,***,Đánh giá ngoại quan ,Xác định các chỉ tiêu vật lý,TCVN 6469:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6469:2010 PHỤ GIA THỰC PHẨM - PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ NGOẠI QUAN VÀ XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU VẬT LÝ Food additives - Methods for evaluating appearance

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2013

78

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6534:2010 về Phụ gia thực phẩm - Phép thử nhận biết

TCVN6534:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6534:2010,***,Phép thử nhận biết,Phụ gia thực phẩm,TCVN 6534:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6534:2010 PHỤ GIA THỰC PHẨM – PHÉP THỬ NHẬN BIẾT Food additives – Identification tests Lời nói đầu TCVN 6534:2010 thay thế TCVN 6534:1999; TCVN 6534:2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

79

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6087:2010 (ISO 247 : 2006) về Cao su - Xác định hàm lượng tro

TCVN6087:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6087:2010,***,Cao su,Xác định hàm lượng tro,TCVN 6087:2010 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6087 : 2010 ISO 247 : 2006 CAO SU - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO Rubber  - Determination of ash Lời nói đầu TCVN 6087 : 2010 thay thế cho TCVN 6087 : 2004 TCVN 6087 : 2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

80

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8372:2010 về Gạo trắng – Xác định tỷ lệ trắng trong, trắng bạc và độ trắng bạc

TCVN8372:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8372:2010,***,Gạo trắng ,Xác định tỷ lệ trắng trong,Xác định tỷ lệ trắng bạc ,Xác định độ trắng bạc,TCVN 8372:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8372 : 2010 GẠO TRẮNG - XÁC ĐỊNH TỈ LỆ TRẮNG TRONG, TRẮNG BẠC VÀ ĐỘ TRẮNG BẠC White rice - Determination of translucent,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30