Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 97/2010/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 5519 tiêu chuẩn

21

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8373:2010 về Gạo trắng – Đánh giá chất lượng cảm quan cơm bằng phương pháp cho điểm

TCVN8373:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8373:2010,***,Đánh giá chất lượng cảm quan cơm ,Phương pháp cho điểm,Gạo trắng ,TCVN 8373:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8373:2010 GẠO TRẮNG -  ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CẢM QUAN CƠM BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHO ĐIỂM White rice - Sensory evaluation of cooked rice by scoring

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

22

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8369:2010 về Gạo trắng – Xác định độ bền gel

TCVN8369:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8369:2010,***,Xác định độ bền gel,Gạo trắng ,TCVN 8369:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8369 : 2010 GẠO TRẮNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN GEL White rice - Determination of gel consistency Lời nói đầu TCVN 8369 : 2010 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn 10TC-02 Ngũ cốc và

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

23

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8336:2010 về chượp chín

TCVN8336:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8336:2010,***,TCVN 8336:2010 ,Tiêu chuẩn Việt Nam,Chượp chín ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8336:2010 CHƯỢP CHÍN Salt-fermented fishes Lời nói đầu TCVN 8336 : 2010 do Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thuỷ sản và Nghề muối biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

24

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8489:2010 (ISO 4797:2004) về Dụng cụ thí nghiệm bằng thuỷ tinh - Bình đun có khớp nối nhám hình côn

TCVN8489:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8489:2010,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8489:2010 ISO 4797:2004 DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM BẰNG THỦY TINH - BÌNH ĐUN CÓ KHỚP NỐI NHÁM HÌNH CÔN Laboratory glassware - Boiling flasks with conical ground joints Lời nói đầu TCVN 8489:2010 hoàn toàn tương đương với ISO

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2014

25

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8311:2010 (ISO 5178:2001) về thử phá hủy mối hàn trên vật liệu kim loại - Thử kéo dọc kim loại mối hàn trên mối hàn nóng chảy

TCVN8311:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8311:2010,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8311:2010 ISO 5178:2001 THỬ PHÁ HỦY MỐI HÀN TRÊN VẬT LIỆU KIM LOẠI - THỬ KÉO DỌC KIM LOẠI MỐI HÀN TRÊN MỐI HÀN NÓNG CHẢY Destructive tests on welds in metallic materials - Longitudinal tensile test on weld metal in fusion

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2013

26

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8423:2010 về công trình thủy lợi - trạm bơm tưới tiêu nước - yêu cầu thiết kế công trình thủy công

TCVN8423:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8423:2010,***,TCVN 8423:2010 ,Công trình thủy lợi,Trạm bơm tưới tiêu nước ,Yêu cầu thiết kế,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8423 : 2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – TRẠM BƠM TƯỚI, TIÊU NƯỚC – YÊU CẦU THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG Hydraulic structure – Irrigation and drainage pumping

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

27

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7065:2010 về Khăn giấy

TCVN7065:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7065:2010,***,Khăn giấy,TCVN 7065:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7065 : 2010 KHĂN GIẤY Paper napkins Lời nói đầu TCVN 7065 : 2010 thay thế TCVN 7065 : 2002; TCVN 7065 : 2010 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 6 Giấy và sản phẩm giấy biên soạn,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

28

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8404:2010 về Quy phạm phân cấp và giám sát kỹ thuật hệ thống đường ống mềm

TCVN8404:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8404:2010,***,Hệ thống đường ống mềm,Quy phạm phân cấp,Quy phạm giám sát kỹ thuật ,TCVN 8404:2010,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8404:2010 QUY PHẠM PHÂN CẤP VÀ GIÁM SÁT KỸ THUẬT HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG MỀM Rules for Classification and technical supervision of flexible pipe systems

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

29

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8380:2010 về thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất cartap hydrochloride - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8380:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8380:2010,***,TCVN 8380:2010 ,Thuốc bảo vệ thực vật,Hoạt chất cartap hydrochloride ,Yêu cầu kỹ thuật,Phương pháp thử,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8380 : 2010 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT CARTAP HYDROCHLORIDE – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

30

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8320:2010 về chè, cà phê - Xác định đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật - Phương pháp sắc kí lỏng-khối phổ

TCVN8320:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8320:2010,***,TCVN 8320:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam về chè ,Cà phê,Thuốc bảo vệ thực vật,Xác định đa dư lượng,Phương pháp sắc kí lỏng khối phổ,Nông nghiệp,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8320 : 2010 CHÈ, CÀ PHÊ – XÁC ĐỊNH ĐA DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT – PHƯƠNG PHÁP SẮC KÍ

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

31

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8574:2010 (ISO 8375:2009) về Kết cấu gỗ - Gỗ ghép thanh bằng keo - Phương pháp thử xác định các tính chất cơ lý

TCVN8574:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8574:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8574:2010 ISO 8375:2009 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH CÁC TÍNH CHẤT CƠ LÝ Timber structures - Glued laminated timber - Test methods for determination of physical and mechanical properties Lời

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

32

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7647:2010 (ISO 5603:2007) về Cao su lưu hoá - Xác định độ bám dính với sợi kim loại

TCVN7647:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7647:2010,***,Xác định độ bám dính với sợi kim loại,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7647:2010 ISO 5603:2007 CAO SU LƯU HÓA - XÁC ĐỊNH ĐỘ BÁM DÍNH VỚI SỢI KIM LOẠI Rubber, vulcanized - Determination of adhesion to wire cord Lời nói đầu TCVN 7647:2010 thay thế cho

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

33

TCVN 8575:2010 (ISO 12578:2008) Kết cấu gỗ. Gỗ ghép thanh bằng keo. Yêu cầu về tính năng thành phần và sản xuất

TCVN8575:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8575:2010,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8575:2010 ISO 12578:2008 KẾT CẤU GỖ - GỖ GHÉP THANH BẰNG KEO - YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG THÀNH PHẦN VÀ SẢN XUẤT Timber structures - Glued laminated timber - Component performance and production requirements Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

34

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8462:2010 (GS 2/3-10:2005) về Đường - Xác định độ màu của dung dịch đường trắng

TCVN8462:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8462:2010,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8462:2010 GS 2/3-10:2005 ĐƯỜNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀU CỦA DUNG DỊCH ĐƯỜNG TRẮNG The determination of white sugar solution colour Lời nói đầu TCVN 8462:2010 hoàn toàn tương đương với GS 2/3-10:2005; TCVN

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

35

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6096:2010 (CODEX STAN 227-2001) về Tiêu chuẩn chung về nước uống đóng chai (không phải nước khoáng thiên nhiên đóng chai)

TCVN6096:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6096:2010,***,Nước uống đóng chai,TCVN 6096:2010,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6096 : 2010 CODEX STAN 227-2001 TIÊU CHUẨN CHUNG VỀ NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI (KHÔNG PHẢI NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI) General standard for bottled/packaged drinking waters (other than

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

36

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6088:2010 (ISO 248 : 2005) về Cao su thô - Xác định hàm lượng chất bay hơi

TCVN6088:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6088:2010,***,Xác định hàm lượng chất bay hơi,Cao su thô ,TCVN 6088:2010 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6088 : 2010 ISO 248 : 2005 CAO SU THÔ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BAY HƠI Rubbers, raw - Determination of volatile matter content Lời nói đầu TCVN 6088 : 2010

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

37

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8414:2010 về công trình thủy lợi - Quy trình quản lý vận hành, khai thác và kiểm tra hồ chứa nước

TCVN8414:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8414:2010,***,Công trình thủy lợi,Quản lý vận hành,Khai thác kiểm tra ,Hồ chứa nước,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8414:2010 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI – QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬN HÀNH, KHAI THÁC VÀ KIỂM TRA HỒ CHỨA NƯỚC Hydraulic structure – Procedure for Management, Operation,

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

38

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6907:2010 về kiểm dịch thực vật - nguyên tắc đối với bảo vệ thực vật và áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật trong thương mại quốc tế

TCVN6907:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6907:2010,***,Kiểm dịch thực vật,TCVN 6907:2010,Nguyên tắc đối với bảo vệ thực vật ,Thương mại quốc tế,Biện pháp kiểm dịch thực vật ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6907 : 2010 KIỂM DỊCH THỰC VẬT - NGUYÊN TẮC KIỂM DỊCH THỰC VẬT ĐỐI VỚI BẢO VỆ THỰC VẬT VÀ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP KIỂM

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

39

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6122:2010 (ISO 3961 : 2009) về Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số iôt

TCVN6122:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6122:2010,***,Xác định chỉ số iôt,Dầu mỡ động vật và thực vật,Tiêu chuẩn quốc gia Dầu mỡ động vật,Tiêu chuẩn quốc gia Dầu mỡ thực vật ,TCVN 6122:2010 ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6122 : 2010 ISO 3961 : 2009 DẦU MỠ ĐỘNG VẬT VÀ THỰC VẬT - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ IÔT Animal

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2013

40

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8428:2010 (ISO 15323:2002) về Sản phẩm protein sữa dạng bột - Xác định chỉ số hòa tan nitơ

TCVN8428:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8428:2010,***, Sản phẩm protein sữa dạng bột,Xác định chỉ số hòa tan nitơ,TCVN 8428:2010,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8428:2010 ISO 15323:2002 SẢN PHẨM PROTEIN SỮA DẠNG BỘT - XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ HÒA TAN NITƠ Dried milk protein products - Determination of nitrogen

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69