Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 962/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 159104 văn bản

1

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên

962/QD-UBND,Quyết định 962 2019,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 08 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

2

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tài chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tài chính Trà Vinh

962/QD-UBND,Quyết định 962 2019,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 22 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 22/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

3

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục chợ có nhu cầu kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

962/QD-UBND,Quyết định 962,Tỉnh Quảng Ngãi,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2018

4

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã được chuẩn hóa và bị thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

962/QD-UBND,Quyết định 962 2018,Tỉnh Bạc Liêu,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 01 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 01/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

5

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương; Ban quản lý Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore do tỉnh Bình Dương ban hành

962/QD-UBND,Quyết định 962 2018,Tỉnh Bình Dương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 12/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

6

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sửa chữa đường ĐT.725 đoạn Lộc Bắc - Lộc Bảo, tỉnh Lâm Đồng

962/QD-UBND,Quyết định 962 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 11 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2016

7

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2016 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng đề cương chi tiết và văn kiện dự án “Hỗ trợ xây dựng nền hành chính công có trách nhiệm và nhạy bén tại tỉnh Hà Tĩnh”

962/QD-UBND,Quyết định 962,Tỉnh Hà Tĩnh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Hà Tĩnh, ngày 19 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2016

8

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt danh sách các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện đóng mới tàu cá vỏ thép theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Nam Định (đợt 2)

962/QD-UBND,Quyết định 962,Tỉnh Nam Định ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Nam Định, ngày 27 tháng 05 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 27/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2015

9

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch triển khai xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau

962/QD-UBND,Quyết định 962 2014,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 19 tháng 06 năm 2014

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2016

10

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt nội dung thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện đề tài: Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng vườn thuốc nam tại các Trạm Y tế xã của tỉnh Bắc Kạn

962/QD-UBND,Quyết định 962,Tỉnh Bắc Kạn,Dự toán kinh phí, giải pháp nâng cao chất lượng,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND

Ban hành: 11/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

11

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch hành động chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020

962/QD-UBND,Quyết định 962,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 5 năm

Ban hành: 13/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2015

12

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ Quyết định 677/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý dự án Phát triển kinh tế và du lịch sinh thái Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 677/QĐ-UBND NGÀY 02/5/2013 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ DU LỊCH

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

13

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2013 - 2016

962/QD-UBND,Quyết định 962 2013,Tỉnh Vĩnh Long,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 30 tháng 5 năm 2013

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

14

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2012 phân khai kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành

962/QD-UBND,Quyết định 962 2012,Tỉnh Cà Mau,Kế hoạch vốn,Chương trình mục tiêu quốc gia,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 962/QĐ-UBND Cà Mau,

Ban hành: 17/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2012

15

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

962/QD-UBND,Quyết định 962,Tỉnh Phú Yên,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 03 tháng 7 năm 2012

Ban hành: 03/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

16

Quyết định 962/QĐ-UBND năm 2007 ban hành Kế hoạch phổ cập bậc trung học trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2006 - 2015

962/QD-UBND,Quyết định 962,Tỉnh Vĩnh Long,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 16 tháng 5 năm 2007 QUYẾT

Ban hành: 16/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2014

17

Quyết định 962/QĐ-VPCP năm 2019 Quy chế về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại Văn phòng Chính phủ

962/QD-VPCP,Quyết định 962 2019,Văn phòng Chính phủ,Hộ chiếu công vụ,Hộ chiếu ngoại giao,Quản lý hộ chiếu,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

18

Quyết định 962/QĐ-TTg năm 2018 về phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An do Thủ tướng Chính phủ ban hành

962/QD-TTg,Quyết định 962 2018,Thủ tướng Chính phủ,Di tích quốc gia,Di tích Quốc gia đặc biệt,Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/QĐ

Ban hành: 07/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2018

19

Quyết định 962/QĐ-BTP về công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 do Bộ Tư pháp ban hành

962/QD-BTP,Quyết định 962 2018,Bộ Tư pháp,Công khai dự toán ngân sách nhà nước,Dự toán ngân sách nhà nước,Lập dự toán ngân sách nhà nước ,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 26/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2018

20

Kế hoạch 962/KH-UBND năm 2018 về triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

962/KH-UBND,Tỉnh Lâm Đồng,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 962/KH-UBND Lâm Đồng, ngày 12 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 12/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.226.13