Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 96/2014/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5281 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 210.376 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 47.791 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 96:2016/BGTVT về Thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa

QCVN96:2016/BGTVT,Quy chuẩn QCVN96:2016,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 96: 2016/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ NÂNG TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA National technicaI regulation for lifting appliances onboard inland - waterway ships Lời nói đầu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị nâng

Ban hành: 20/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 96:2015/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị vô tuyến cự ly ngắn dải tần từ 9 kHz đến 40 GHz do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN96:2015/BTTTT,Quy chuẩn QCVN96:2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 96:2015/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬTQUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ VÔ TUYẾN CỰ LY NGẮN DẢI TẦN TỪ 9 kHz ĐẾN 40 GHz National technical regulation on electromagnetic compatibility for Short Range Devices (SRD) operating on

Ban hành: 05/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2015

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-96:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống ớt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-96:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-96:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Khảo nghiệm tính khác biệt,Tính đồng nhất ,Tính ổn định ,Giống ớt,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 01-96:2012/BNNPTNT VỀ KHẢO NGHIỆM TÍNH KHÁC BIỆT, TÍNH ĐỒNG NHẤT VÀ TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA GIỐNG ỚT National Technical

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 96:1996 về Vải địa kỹ thuật phương pháp xác định chịu chọc thủng (phương pháp rơi côn)

14TCN96:1996,Tiêu chuẩn ngành 14TCN96:1996,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN NGÀNH 14TCN 96 - 1996 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỨC CHỊU CHỌC THỦNG (PHƯƠNG PHÁP RƠI CÔN) MỤC LỤC 1. Thiết bị 2. Chuẩn bị các mẫu thử 3. Trình tự thử

Ban hành: 14/02/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

5

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 96:1996 về phương pháp xác định hàm lượng thuỷ ngân tổng số

64TCN96:1996,Tiêu chuẩn ngành 64TCN96:1996,***,64TCN 96:1996 ,Tiêu chuẩn ngành,Phương pháp xác định,Hàm lượng thuỷ ngân tổng số,Hóa chất TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 96:1996 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG THUỶ NGÂN TỔNG SỐ Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định hàm lượng thuỷ ngân tổng số trong nước thải công nghiệp bằng

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9905:2014 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu thiết kế kết cấu theo độ tin cậy

TCVN9905:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9905:2014,***,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9905 : 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU THIẾT KẾ KẾT CẤU THEO ĐỘ TIN CẬY Hydraulic structures - Design reliability requirements 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc, yêu cầu kỹ thuật

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

7

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 10667:2014 về Cọc bê tông ly tâm - Khoan hạ cọc - Thi công và nghiệm thu

TCVN10667:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10667:2014,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10667:2014 CỌC BÊ TÔNG LY TÂM - KHOAN HẠ CỌC - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU Spun concrete piles - Pile drilling and installing - Construction and acceptance MỤC LỤC Lời nói đầu 1. Phạm vi áp dụng 2. Tài liệu viện

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8159:2017 (CODEX STAN 96-1981, Rev.3-2015) về Thịt đùi lợn đã xử lý nhiệt

TCVN8159:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8159:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8159:2017 CODEX STAN 96-1981, REV. 3-2015 THỊT ĐÙI LỢN ĐÃ XỬ LÝ NHIỆT Cooked cured ham Lời nói đầu TCVN 8159:2017 thay thế TCVN 8159:2009; TCVN 8159:2017 tương đương với CODEX STAND 96

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8750:2014 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất delramethrin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8750:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8750:2014,***,Hóa chất,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8750:2014 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT DELTAMETHRIN – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing deltamethrin – Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN 8750:2014

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8749:2014 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất isoprothiolane - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8749:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8749:2014,***,Hóa chất,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8749:2014 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT ISOPROTHIOLANE - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing isoprothiolane - Technical requirements and test methods Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8751:2014 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất thiophanate methyl - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8751:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8751:2014,***,Hóa chất,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8751:2014 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT THIOPHANATE METHYL - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing thiophanate methyl - Technical requirements and test methods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2620:2014 về Phân Urê - Phương pháp thử

TCVN2620:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2620:2014,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2620:2014 PHÂN URÊ - PHƯƠNG PHÁP THỬ Urea fertilizer - Test methods Lời nói đầu TCVN 2620:2014 thay thế cho TCVN 2620:1994. TCVN 2620:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC134 Phân bón biên soạn trên cơ sở dự

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8752:2014 về Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Alpha-cypermethrin - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN8752:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8752:2014,***,Hóa chất,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8752 : 2014 THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CHỨA HOẠT CHẤT ALPHA – CYPERMETHRIN – YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Pesticides containing alpha-cypermethrin – Technical requirements and test methods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2014

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 2619:2014 về Phân urê - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN2619:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN2619:2014,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 2619:2014 PHÂN URÊ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Urea fertilizer - Specifications Lời nói đầu TCVN 2619:2014 thay thế cho TCVN 2619:1994. TCVN 2619:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC134 Phân bón biên soạn trên cơ sở

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9407:2014 về Vật liệu chống thấm - Băng chặn nước PVC

TCVN9407:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9407:2014,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9407: 2014 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - BĂNG CHẶN NƯỚC PVC Waterproofing material - Polyvinylchloride waterstop Lời nói đầu TCVN 9407:2014 được xây dựng trên cơ sở JIS K 6773:1999 và JIS K 6773:2007 (sửa đổi 1). TCVN

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10303: 2014 về Bê tông – Kiểm tra và đánh giá cường độ chịu nén

TCVN10303:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10303:2014,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10303:2014 BÊ TÔNG - KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN Concrete - Control and assessment of compressive strength Lời nói đầu TCVN 10303 : 2014 được biên soạn trên cơ sở tiêu chuẩn ΓOCT 18105- 2010 “Бeтноы. Пpaвила

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2015

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10304:2014 về Móng cọc – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN10304:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10304:2014,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10304:2014 MÓNG CỌC - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ Pile Foundation - Design Standard Lời nói đầu TCVN 10304:2014 “Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế” được xây dựng trên cơ sở tham khảo “SP 24.13330.2011 (SNiP 2.02.03-85) Móng cọc”.

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9408:2014 về Vật liệu chống thấm – Tấm CPE – Yêu cầu kỹ thuật

TCVN9408:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9408:2014,***,Công nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9408: 2014 VẬT LIỆU CHỐNG THẤM - TẤM CPE - YÊU CẦU KỸ THUẬT Waterproofing materials - CPE (chlorinated polyethylene) sheeting - Specifications Lời nói đầu TCVN 9408:2014 được xây dựng trên cơ sở ASTM D4068:2009

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2016

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4198:2014 về đất xây dựng - các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm

TCVN4198:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN4198:2014,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 4198:2014 ĐẤT XÂY DỰNG – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HẠT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils – Laboratory methods for particle - size analysis Mục lục Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2015

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10405:2014 về Công trình thủy lợi - Đai cây chắn sóng - Khảo sát và thiết kế

TCVN10405:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10405:2014,***,Nông nghiệp,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10405 : 2014 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐAI CÂY CHẮN SÓNG - KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ Hydraulic structures - Mangrove belt - Survey and design Lời nói đầu TCVN 10405 : 2014 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.219.101