Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 96/2014/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 156838 văn bản

181

Quyết định 92/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh Lào Cai

92/2014/QD-UBND,Quyết định 92,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/2014/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2015

182

Quyết định 59/2014/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, tuyển dụng, điều động, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, chế độ, chính sách và quản lý những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh Phú Yên

59/2014/QD-UBND,Quyết định 59,Tỉnh Phú Yên,Khen thưởng kỷ luật,Chế độ, chính sách với chủ nhiệm hợp tác xã ,chế độ người hoạt động không chuyên trách,Người hoạt động không chuyên trách,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2015

183

Quyết định 34/2014/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước khi Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

34/2014/QD-UBND,Quyết định 34,Tỉnh Thái Bình,Đơn giá thuê đất,Đơn giá thuê đất mặt nước ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 34/2014/QĐ-UBND Thái

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2015

184

Quyết định 77/2014/QĐ-UBND về Bảng đơn giá cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015

77/2014/QD-UBND,Quyết định 77 2014,Tỉnh Kon Tum,Bảng đơn giá cây trồng,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 77/2014/QĐ-UBND Kon Tum, ngày

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

185

Quyết định 79/2014/QĐ-UBND về Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

79/2014/QD-UBND,Quyết định 79 2014,Tỉnh Kon Tum,Bảng đơn giá nhà,Bảng đơn giá công trình xây dựng,Tỉnh Kon Tum,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 79/2014/QĐ-UBND

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

186

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Yên Bái

40/2014/QD-UBND,Quyết định 40,Tỉnh Yên Bái,Quy chế tổ chức,Tôn vinh danh hiệu,Quy chế xét tôn vinh Danh hiệu ,Trao giải thưởng ,Trao giải thưởng cho doanh nhân,Trao giải thưởng cho doanh nghiệp,Doanh nghiệp tiêu biểu,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2015

187

Quyết định 45/2014/QĐ-UBND về Quy định quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

45/2014/QD-UBND,Quyết định 45,Tỉnh Trà Vinh,Nhà ở công vụ,Quản lý nhà ở công vụ,Sử dụng nhà ở công vụ,Tỉnh Trà Vinh,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

188

Quyết định 58/2014/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính đơn giá thuê đất hàng năm áp dụng năm 2015 do tỉnh Hà Nam ban hành

58/2014/QD-UBND,Quyết định 58 2014,Tỉnh Hà Nam,Bảng hệ số điều chỉnh giá đất,Hệ số điều chỉnh giá đất,Xác định giá thuê đất,Giá thuê đất 2015,Tỉnh Hà Nam,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

189

Quyết định 57/2014/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất cụ thể tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

57/2014/QD-UBND,Quyết định 57 2014,Tỉnh Hà Nam,Hệ số điều chỉnh giá đất,Giá đất tính tiền sử dụng đất ,Tỉnh Hà Nam,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2015

190

Quyết định 46/2014/QĐ-UBND về Quy định phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

46/2014/QD-UBND,Quyết định 46,Tỉnh Đắk Lắk,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 46/2014/QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

191

Quyết định 40/2014/QĐ-UBND Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre

40/2014/QD-UBND,Quyết định 40 2014,Tỉnh Bến Tre,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2014/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 31

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2015

192

Quyết định 3361/2014/QĐ-UBND quy định mức thu phí thư viện các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3361/2014/QD-UBND,Quyết định 3361 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3361/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

193

Quyết định 3362/2014/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua đò trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3362/2014/QD-UBND,Quyết định 3362 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3362/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh,

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

194

Quyết định 3365/2014/QĐ-UBND quy định thu Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra vào cửa khẩu), công trình dịch vụ và tiện ích công cộng khác trong khu kinh tế cửa khẩu do tỉnh Quảng Ninh ban hành

3365/2014/QD-UBND,Quyết định 3365 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3365/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

195

Quyết định 3367/2014/QĐ-UBND quy định thu phí cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3367/2014/QD-UBND,Quyết định 3367 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3367/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

196

Quyết định 3368/2014/QĐ-UBND quy định thu lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3368/2014/QD-UBND,Quyết định 3368 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3368/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

197

Quyết định 3370/2014/QĐ-UBND quy định thu phí tham quan di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3370/2014/QD-UBND,Quyết định 3370 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3370/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

198

Quyết định 3371/2014/QĐ-UBND quy định thu Phí tham quan công trình văn hóa tại cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vỹ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

3371/2014/QD-UBND,Quyết định 3371 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3371/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh,

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

199

Quyết định 3372/2014/QĐ-UBND quy định thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3372/2014/QD-UBND,Quyết định 3372 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3372/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh,

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

200

Quyết định 3374/2014/QĐ-UBND quy định thu lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

3374/2014/QD-UBND,Quyết định 3374 2014,Tỉnh Quảng Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3374/2014/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.246