Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 95/2013/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 58254 công văn

1

Công văn 1605/TTg-KGVX năm 2013 đính chính Nghị định 95/2013/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

trong khâu đánh máy, xin đính chính sai sót trong Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như sau: Khoản 2 Điều 3: Trang 2 dòng thứ 10 từ trên xuống của Nghị định viết

Ban hành: 09/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2013

2

Công văn 5054/LĐTBXH-PC năm 2016 báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị định 95/2013/NĐ-CP và 88/2015/NĐ-CP do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5054/LĐTBXH-PC V/v báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị định số 88/2015/NĐ-CP

Ban hành: 15/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2016

3

Công văn 3957/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2013 thông tin tuyên truyền về Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Quyết định 1465/QĐ-TTg do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3957/LĐTBXH-QLLĐNN V/v: Thông tin tuyên truyền về Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 1465/QĐ-TTg của Thủ tướng

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2013

4

Công văn 3750/LĐTBXH-QLLĐNN năm 2015 về triển khai thực hiện Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị quyết 62/NQ xử phạt vi phạm hành chính đối với người lao động Việt Nam cư trú, làm việc bất hợp pháp ở nước ngoài do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 3750/LĐTBXH-QLLĐNN V/v triển khai thực hiện Nghị định số 95/2013/NĐ-CP và Nghị quyết số 62/NQ của Chính phủ

Ban hành: 16/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2015

5

Công văn 95/BHXH-CSYT năm 2019 về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế (Nghị định 146/2018/NĐ-CP), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn và đề nghị BHXH các tỉnh thực hiện như sau: 1. Tổ chức ký hợp đồng KCB BHYT 1.1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và khả năng cung cấp

Ban hành: 08/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2019

6

Công văn số 95/CP-QHQT ngày 13/01/2004 của Chính phủ về việc tiếp nhận Dự án HTKT "Quỹ tín thác đa biên cho Hiện đại hoá quản lý tài chính công"

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95/CP-QHQT V/v tiếp nhận Dự án HTKT “Quỹ tín thác đa biên cho Hiện đại hoá quản lý tài chính công” Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2004 Kính gửi: - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Ban hành: 13/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2009

7

Công văn 7704/BGTVT-PCLB&TKCN thực hiện Nghị định 95/2010/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7704/BGTVT-PCLB&TKCN V/v: Triển khai thực hiện Nghị định 95/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2010

Ban hành: 03/11/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

8

Công văn 8370/NHNN-QLNH phối hợp triển khai Nghị định 95/2011/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8370/NHNN-QLNH V/v phối hợp triển khai Nghị định 95/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

9

Công văn 8371/NHNN-QLNH phối hợp triển khai Nghị định 95/2011/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8371/NHNN-QLNH V/v phối hợp triển khai Nghị định 95/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

10

Công văn 8372/NHNN-QLNH phối hợp triển khai Nghị định 95/2011/NĐ-CP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8372/NHNN-QLNH V/v phối hợp triển khai Nghị định 95/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2011

Ban hành: 25/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2011

11

Công văn 510/TTr-TH năm 2016 hướng dẫn áp dụng Nghị định 180/2007/NĐ-CP và 121/2013/NĐ-CP do Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG THANH TRA BỘ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 510/TTr-TH V/v hướng dẫn áp dụng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP và Nghị định số 121/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2016

Ban hành: 22/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2017

12

Công văn 95/VPCP-NN năm 2019 về tổ chức Lễ phát động chương trình OCOP và chương trình thăm, làm việc với tỉnh Đồng Nai do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/VPCP-NN V/v tổ chức Lễ phát động chương trình OCOP và chương trình thăm, làm việc với tỉnh Đồng Nai Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2019

13

Công văn 5686/BKHĐT-PC năm 2019 về hiệu lực của quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định 11/2013/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5686/BKHĐT-PC V/v hiệu lực của quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 11/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2019

Ban hành: 12/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2019

14

Công văn 43/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn thực hiện Nghị định 84/2013/NĐ-CP và 188/2013/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/BXD-QLN V/v hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 84/2013/NĐ-CP và Nghị định số 188/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2014

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2014

15

Công văn 3302/TCHQ-GSQL năm 2014 về văn bản hướng dẫn Nghị định 202/2013/NĐ-CP và 187/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3302/TCHQ-GSQL V/v văn bản hướng dẫn Nghị định số 202/2013/NĐ-CP và Nghị định số 187/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2014

16

Công văn 95/TCHQ-GSQL năm 2018 về xử lý lỗi liên quan đến khai báo mã HS trên Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/TCHQ-GSQL V/v xử lý lỗi liên quan đến khai báo mã HS trên Hệ thống VNACCS/VCIS Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2019

17

Công văn 95/BXD-HĐXD năm 2017 về hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Đầu tư tỉnh Quảng Nam. Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 626/SKHĐT-TĐDA ngày 06/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Khoản 8, Điều 1, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2017

18

Công văn 12834/VPCP-KGVX năm 2017 về điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 64/2013/NĐ-CP, 93/2014/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12834/VPCP-KGVX V/v điều chỉnh thời gian trình dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP, Nghị định số 93/2014/NĐ-CP

Ban hành: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2017

19

Công văn 95/CT-TTHT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng khi khuyến mại hàng hóa do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2017

20

Công văn 14091/BGTVT-PC năm 2013 triển khai Nghị định 187/2013/NĐ-CP do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14091/BGTVT-PC V/v triển khai Nghị định số 187/2013/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 25/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20