Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 95-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 183571 văn bản

1

Nghị định 95/1997/NĐ-CP về việc để xã Lộc Hoà tiếp tục trực thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

95-CP,Nghị định 95-CP 1997,Chính phủ,Xã Lộc Hòa Nam Định,Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 1997

Ban hành: 06/09/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

2

Nghị định 95-CP năm 1995 về việc chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được đảng cử ở lại miền nam sau hiệp định Giơvevơ năm 1954

95-CP,Nghị định 95-CP 1995,Chính phủ,Chế độ,Cán bộ đi chiến trường B C K,Quân nhân đi chiến trường B C K,Chống Mỹ cứu nước,Quân nhân không có thân nhân,Cán bộ không có thân nhân,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 23/12/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Nghị định 95-CP năm 1994 về việc thu một phần viện phí

95-CP,Nghị định 95-CP 1994,Chính phủ,Thu một phần viện phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 1994

Ban hành: 27/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

4

Nghị định 95-CP năm 1993 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thương mại

95-CP,Nghị định 95-CP 1993,Chính phủ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tổ chức bộ máy,Bộ Thương mại,Đầu tư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CP Hà Nội, ngày 04 tháng

Ban hành: 04/12/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

5

Quyết định 95-CP năm 1980 về chính sách xây dựng các vùng kinh tế mới do Hội đồng Chính phủ ban hành

95-CP,Quyết định 95-CP 1980,Hội đồng Chính phủ,Chính sách xây dựng vùng kinh tế mới,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm

Ban hành: 27/03/1980

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2009

6

Quyết định 95-CP năm 1978 về việc thành lập Viện khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng Chính phủ ban hành

95-CP,Quyết định 95-CP 1978,Hội đồng Chính phủ,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành lập Viện,Viện Khoa học xã hội,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 95-CP Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/04/1978

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2007

7

Quyết định 396/QĐ-UBND năm điều chỉnh giá thu một phần viện phí ở mức thu tối đa theo Nghị định 95/CP năm 1994 do tỉnh Yên Bái ban hành năm 2003

2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ Ở MỨC THU TỐI ĐA THEO NGHỊ ĐỊNH 95/CP NGÀY 27-8-1994 CỦA CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) 21/6/1994; Căn cứ Nghị định 95/CP ngày 27-8-1994 của Chính phủ và Thông tư liên

Ban hành: 30/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2014

8

Quyết định 801/2003/QĐ-UB về biểu giá thu một phần viện phí theo Nghị định 95/CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

Tân An, ngày 25 tháng 02 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU GIÁ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 95/CP ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN - Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994 - Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27/8/1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí; Thông tư Liên Bộ

Ban hành: 25/02/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2012

9

Nghị định 33-CP năm 1995 sửa đổi khoản 1 điều 6 Nghị định 95/CP về thu một phần viện phí

năm 1995 NGHỊ ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 33-CP NGÀY 23/5/1995 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 6 CỦA NGHỊ ĐỊNH 95/CP NGÀY 27/8/1994 VỀ THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1.- Nay sửa

Ban hành: 23/05/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

10

Thông tư liên tịch 05/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC hướng dẫn Nghị định 95/CP về khám chữa bệnh được miễn nộp một phần viện phí đối với người thuộc diện quá nghèo do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế - Bộ Tài chính ban hành

NỘP MỘT PHẦN VIỆN PHÍ ĐỐI VỚI NGƯỜI THUỘC DIỆN QUÁ NGHÈO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH 95/CP NGÀY 27/8/1994 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ, về việc thu một phần viện phí; Nghị định số 33/CP ngày 23 tháng 5 năm 1995 của Chính phủ về việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 của Nghị định 95/CP. Căn cứ Nghị định

Ban hành: 29/01/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2010

11

Thông tư liên tịch 20/TTLB năm 1994 hướng dẫn Nghị định 95/Cp về việc thu một phần viện phí do Bộ y tế-Tài chính-Lao động thương binh và xã hội-Ban vật giá ban hành

95/CP NGÀY 27/8/1994 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC THU MỘT PHẦN VIỆN PHÍ Ngày 27 tháng 8 năm 1994 Chính phủ đã ban ngành Nghị định số 95/CP về việc thu một phần viện phí. Liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn việc thực hiện như sau: I- NỘI DUNG THU Một phần viện phí là một phần trong

Ban hành: 23/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

12

Thông tư liên bộ 26-TT/LB năm 1981 hướng dẫn chính sách đầu tư xây dựng các vùng kinh tế lâm nghiệp theo Quyết định 95-CP do Bộ Lâm nghiệp - Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước - Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước ban hành

TƯ XÂY DỰNG CÁC VÙNG KINH TẾ LÂM NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 95-CP NGÀY 27/3/1980 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ (In trong công báo 1980 - số 6-trang 119) Thi hành quyết định số 95-CP ngày 27/3/1980 của Hội đồng Chính phủ về chính sách xây dựng vùng kinh tế mới, để vận dụng phù hợp với tình hình đặc điểm sản xuất kinh doanh lâm nghiệp và công tác

Ban hành: 17/07/1981

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

13

Nghị quyết 95/NQ-CP năm 2020 về phê duyệt phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An do Chính phủ ban hành

95/NQ-CP,Nghị quyết 95 2020,Chính phủ,Khu vực cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn tỉnh Nghệ An,Phạm vi cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn Nghệ An,Phê duyệt phạm vi cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn,Thương mại,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2020

14

Nghị định 95/2020/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

95/2020/ND-CP,Nghị định 95 2020,Chính phủ,Hiệp định Đối tác toàn diện Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương,Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm,Lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu tư vấn,Đầu tư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2020

15

Nghị định 95/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24a/2016/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

95/2019/ND-CP,Nghị định 95 2019,Thủ tướng Chính phủ,Vật liệu xây dựng,Sửa đổi Nghị định,Quản lý vật liệu xây dựng,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/2019/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

16

Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán

95/2018/ND-CP,Nghị định 95 2018,Chính phủ,Công cụ nợ,Thị trường chứng khoán,Phát hành chứng khoán,Chứng khoán CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng

Ban hành: 30/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

17

Nghị định 95/2017/NĐ-CP về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

95/2017/ND-CP,Nghị định 95 2017,Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Chức năng quyền hạn ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/2017/NĐ-CP

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2017

18

Nghị định 95/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

95/2016/ND-CP,Nghị định 95 2016,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Lĩnh vực thống kê,Vi phạm hành chính,Thực hiện báo cáo thống kê ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/2016/NĐ-CP

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2016

19

Nghị quyết 95/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Kim Động và huyện Tiên Lữ để mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên do Chính phủ ban hành

95/NQ-CP,Nghị quyết 95 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2013

Ban hành: 06/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

20

Nghị định 95/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dầu khí

95/2015/ND-CP,Nghị định 95 2015,Chính phủ,Hoạt động dầu khí,Đấu thầu Dự án ,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 10

Ban hành: 16/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141