Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 946/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 154247 văn bản

1

Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2019 về Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

946/QD-UBND,Quyết định 946 2019,Tỉnh Quảng Ngãi,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 946/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 7 năm 2019

Ban hành: 05/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2019

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

3

Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2018 quy định về chế độ phụ cấp của thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia và Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị

946/QD-UBND,Quyết định 946 2018,Tỉnh Quảng Trị,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 946/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 10 tháng 5 năm

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2018

4

Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2016 quy định giá cước của dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí đối với Báo Quảng Ngãi

946/QD-UBND,Quyết định 946 2016,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 946/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 31/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2016

5

Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

946/QD-UBND,Quyết định 946,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 946/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 06 tháng 05

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

6

Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa

946/QD-UBND,Quyết định 946,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 946/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 17

Ban hành: 17/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2016

7

Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2015 hỗ trợ kinh phí thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi

do - Hạnh phúc --------------- Số: 946/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 06 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM CỦA BỘ CHỈ HUY BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG TỈNH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ

Ban hành: 10/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2015

8

Quyết định 946/QĐ-UBND-HC năm 2016 công bố danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

946/QD-UBND-HC,Quyết định 946 2016,Tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 946/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 11 tháng 8 năm

Ban hành: 11/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2016

9

Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

946/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 21 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KCN TỈNH BẮC GIANG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Ban hành: 21/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

10

Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Số: 946/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 17 tháng 10 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ TTHC MỚI BAN HÀNH/ TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2012

11

Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2011 quy định mức chi thù lao đối với cá nhân trực tiếp chi trả trợ cấp hàng tháng cho đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại xã, phường, thị trấn do tỉnh Hà Nam ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 946/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 08 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO ĐỐI VỚI CÁ NHÂN TRỰC TIẾP CHI TRẢ TRỢ CẤP HÀNG THÁNG CHO ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG TRỢ CẤP XÃ HỘI TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Ban hành: 08/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2013

12

Quyết định 946/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

946/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 20 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH KON TUM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 30/

Ban hành: 20/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2011

13

Quyết định 946/QĐ-CTN năm 2018 về cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với Bà Saymounvong Phonesavanh do Chủ tịch nước ban hành

946/QD-CTN,Quyết định 946 2018,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 946/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2018

14

Quyết định 946/QĐ-BHXH Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

946/QD-BHXH,Quyết định 946 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thực hành tiết kiệm,Chương trình thực hành tiết kiệm,Chống lãng phí,Tiết kiệm chống lãng phí,Bảo hiểm,Tài chính nhà nước BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2017

15

Quyết định 946/QĐ-BKHCN năm 2016 phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” để tuyển chọn thực hiện từ năm 2017 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

946/QD-BKHCN,Quyết định 946 2016,Bộ Khoa học và Công nghệ,Khoa học Công nghệ,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Thúc đẩy hoạt động năng suất chất lượng,Thúc đẩy năng suất chất lượng,Chương trình quốc gia,Nâng cao năng suất chất lượng hàng hóa ,Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm,Công nghệ thông tin BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2016

16

Quyết định 946/QĐ-TTg năm 2015 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” và Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

946/QD-TTg,Quyết định 946 2015,Thủ tướng Chính phủ,Xử lý nợ xấu ngân hàng,Thay đổi Ban Chỉ đạo Đề án,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 946/QĐ

Ban hành: 26/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2015

17

Quyết định 946/QĐ-BTNMT năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

946/QD-BTNMT,Quyết định 946 2014,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Phạm vi chức năng của Bộ Tài nguyên Môi trường,Bộ thủ tục hành chính ,Công khai thủ tục hành chính,Công bố thủ tục hành chính mới,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 26/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

18

Quyết định 946/QĐ-BNN-TCTS năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản các tỉnh miền Trung đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

946/QD-BNN-TCTS,Quyết định 946 2016,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Nuôi trồng thủy sản,Phát triển nuôi trồng thủy sản,Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

19

Quyết định 946/QĐ-BCT năm 2012 về Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

946/QD-BCT,Quyết định 946 2012,Bộ Công thương,Rà soát thủ tục hành chính,Bộ Công thương,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 946/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2012

Ban hành: 05/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2012

20

Quyết định 946/QĐ-TTg năm 2011 phê duyệt Đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

946/QD-TTg,Quyết định 946 2011,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển bền vững kinh tế xã hội ,Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116