Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 94/TB-VPCP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10908 văn bản

1

Thông báo 94/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về chuẩn bị tổ chức kỳ thi chung tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2015 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/TB-VPCP Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2015 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG, TẠI CUỘC HỌP

Ban hành: 18/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2015

2

Thông báo 94/TB-VPCP năm 2014 về kết luận hội nghị thực hiện quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 94/TB-VPCP Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014 THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP

Ban hành: 06/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2014

3

Thông báo 94/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư và an sinh xã hội vùng Tây Bắc năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 94/TB-VPCP Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

4

Thông báo 94/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về phát triển thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/TB-VPCP Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2012 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ PHÁT TRIỂN

Ban hành: 14/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

5

Thông báo 94/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp với Giáo sư Viện sỹ Phạm Minh Hạc, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam về đề nghị chế độ phụ cấp thâm niên đối với Cựu giáo chức do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/TB-VPCP Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2011 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC

Ban hành: 20/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

6

Thông báo số 94/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 94/TB-VPCP Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI HỘI NGHỊ

Ban hành: 23/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2009

7

Thông báo số 94/TB-VPCP về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 94/TB-VPCP Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KIẾN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI VỀ QUY HOẠCH THỦY LỢI

Ban hành: 17/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2008

Ban hành: 04/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2008

9

Thông báo số 94/TB-VPCP về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị về triển khai các biện pháp chống chặt phá rừng và phòng cháy chữa cháy do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94/TB-VPCP Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2005 THÔNG BÁO Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI HỘI

Ban hành: 12/05/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

10

Quyết định 94/QĐ-VPCP về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-VPCP Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CÔNG

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

11

Thông báo 94/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là máy biến điện áp 123kV, 145kV cho điện môi lỏng, cho thiết bị đo lường do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/TB-TCHQ Hà Nội, Ngày 06 tháng 01 năm 2016 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

12

Thông báo 94/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Thường trực Bộ Giao thông vận tải Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp khởi động đoàn tư vấn dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 94/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2011 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC BỘ GTVT NGÔ

Ban hành: 04/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2011

13

Thông báo số 94/TB-BGDĐT về việc kết luận của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 94/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG, BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ

Ban hành: 24/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2009

14

Thông báo số 94/TB-BGTVT về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp giao ban xây dựng cơ bản tháng 3 năm 2008 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 94/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP

Ban hành: 14/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2008

15

Thông báo 311/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 311/TB-VPCP Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

16

Thông báo 310/TB-VPCP năm 2019 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 310/TB-VPCP Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

17

Thông báo 306/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về dự thảo Nghị định sửa đổi Điều 16 của Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 306/TB-VPCP Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRỊNH ĐÌNH DŨNG VỀ

Ban hành: 29/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2019

18

Thông báo 301/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 301/TB-VPCP Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI

Ban hành: 21/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

19

Thông báo 291/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 291/TB-VPCP Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

20

Thông báo 292/TB-VPCP năm 2019 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại phiên họp lần thứ năm của Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 292/TB-VPCP Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2019 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI

Ban hành: 15/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.234.20