Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 94/2001/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 140011 văn bản

1

Quyết định 94/2001/QĐ-UB về cơ chế quản lý và tổ chức đối với phường thuộc 5 quận mới, gồm quận 2, quận 7, quận 9, quận 12 và quận Thủ Đức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

94/2001/QD-UB,Quyết định 94 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Quản lý tổ chức phường,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94/2001/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 25/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2010

2

Quyết định 94/2001/QĐ-UB về việc chuyển giao Công ty Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

94/2001/QD-UB,Quyết định 94 2001,Thành phố Hà Nội,Đầu tư Thương mại Dịch vụ Ngân hàng,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC CHUYỂN

Ban hành: 25/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

3

Quyết định 94/QĐ-TANDTC về Kế hoạch triển khai Dự án "Tăng cường tính minh bạch và nâng cao chất lượng xét xử tại Tòa án Việt Nam” năm 2019 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

94/QD-TANDTC,Quyết định 94 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Chỉ đạo triển khai dự án ,Triển khai dự án,Công khai minh bạch,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2019

4

Quyết định 94/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

94/QD-UBND,Quyết định 94,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 28 tháng 03

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

5

Quyết định 94/QĐ-TTg về phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình dự án luật được điều chỉnh bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

94/QD-TTg,Quyết định 94 2019,Thủ tướng Chính phủ,Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án,Cơ quan chủ trì soạn thảo,Dự án luật,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2019

6

Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Phú Yên

94/QD-UBND,Quyết định 94 2019,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

7

Quyết định 94/QĐ-BGTVT về Kế hoạch hành động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019 của Bộ Giao thông vận tải

94/QD-BGTVT,Quyết định 94 2019,Bộ Giao thông vận tải,Phòng chống buôn lậu,Chống buôn lậu,Gian lận thương mại,Thương mại BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-BGTVT Hà

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2019

8

Quyết định 94/QĐ-VKSTC năm 2018 quy định về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

94/QD-VKSTC,Quyết định 94 2018,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Tài sản công,Quy chế quản lý tài sản công,Ngành Kiểm sát nhân dân ,Thủ tục Tố tụng,Tài chính nhà nước VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

9

Quyết định 94/QĐ-HQLC năm 2018 về quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan của các Chi cục Hải quan cửa khẩu trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai

94/QD-HQLC,Quyết định 94 2018,Tỉnh Lào Cai,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-HQLC Lào Cai, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 12/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2018

10

Quyết định 94/QĐ-VPCP về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, công nghệ thông tin và xây dựng Chính phủ điện tử của Văn phòng Chính phủ năm 2018

94/QD-VPCP,Quyết định 94 2018,Văn phòng Chính phủ,Kiểm soát thủ tục hành chính,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Chính phủ điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

11

Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2018 về công bố Danh mục 24 thủ tục hành chính lĩnh vực Dược phẩm và Đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang

94/QD-UBND,Quyết định 94 2018,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 24 tháng

Ban hành: 24/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

12

Quyết định 94/QĐ-UBND về kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của tỉnh Lâm Đồng

94/QD-UBND,Quyết định 94 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2018

13

Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông

94/QD-UBND,Quyết định 94 2018,Tỉnh Đắk Nông,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 18 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2018

14

Quyết định 94/QĐ-BCT năm 2018 về công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dầu khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công thương

94/QD-BCT,Quyết định 94 2018,Bộ Công thương,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Lĩnh vực dầu khí,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/01/2018

15

Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2018 điều chỉnh nội dung hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa

94/QD-UBND,Quyết định 94 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 08 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 08/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2018

16

Quy định 94-QĐ/TW năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Công an nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

94-QD/TW,Quy định 94-QD 2017,Ban Chấp hành Trung ương,Nhiệm vụ của đảng bộ,Đơn vị sự nghiệp,Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 94-QĐ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

17

Quyết định 94/QĐ-HQCT năm 2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của các Đội thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long do Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ ban hành

94/QD-HQCT,Quyết định 94 2017,Thành phố Cần Thơ,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-HQCT Cần

Ban hành: 02/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

18

Quyết định 94/QĐ-UBND năm 2017 công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

94/QD-UBND,Quyết định 94 2017,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 17 tháng 01 năm

Ban hành: 17/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2017

19

Quyết định 94/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

94/QD-UBND,Quyết định 94 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 17 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 17/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2017

20

Quyết định 94/2005/QĐ-UB về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

94/2005/QD-UB,Quyết định 94 2005,Thành phố Đà Nẵng,Trợ cấp công nhân viên chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94/2005/QĐ-UB

Ban hành: 29/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144