Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 94/2011/TT-BTC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 192628 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Thông tư 94/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 120/2005/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đất, mặt nước do Bộ Tài chính ban hành

94/2011/TT-BTC,Thông tư 94 2011,Bộ Tài chính,Thu tiền thuê đất,Thu tiền thuê mặt nước,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 94/2011/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 29/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2011

2

Thông tư 94/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá, kiểm định trang thiết bị nghề cá; phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản; phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản; lệ phí cấp giấy phép khai thác, hoạt động thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban

94/2021/TT-BTC,Thông tư 94 2021,Bộ Tài chính,Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản,Mức thu phí đăng kiểm an toàn kỹ thuật tàu cá,Phí thẩm định xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2021

3

Thông tư 94/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền và lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền do Bộ Tài chính ban hành

94/2020/TT-BTC,Thông tư 94 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 307/2016/TT-BTC,Sửa đổi phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình,Lệ phí cung cấp kênh chương trình nước ngoài,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2020

4

Thông tư 94/2018/TT-BTC quy định về cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

94/2018/TT-BTC,Thông tư 94 2018,Bộ Tài chính,Bách khoa toàn thư Việt Nam,Cơ chế tài chính,Xây dựng cơ chế tài chính ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2018/TT-BTC

Ban hành: 05/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2018

5

Thông tư 94/2017/TT-BTC về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với máy phát điện dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

94/2017/TT-BTC,Thông tư 94 2017,Bộ Tài chính,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Máy phát điện,Dự trữ Quốc gia BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94 /2017/TT-BTC Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm

Ban hành: 21/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2017

6

Thông tư 94/2016/TT-BTC sửa đổi Quyết định 59/2006/QĐ-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; Thông tư 02/2014/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân

94/2016/TT-BTC,Thông tư 94 2016,Bộ Tài chính,Sử dụng Tài nguyên nước,Khai thác sử dụng tài nguyên nước,Cấp phép sử dụng tài nguyên nước,Phí Thẩm định cấp phép,Hành nghề khoan nước dưới đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 27/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2016

7

Thông tư 94/2014/TT-BTC về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

94/2014/TT-BTC,Thông tư 94 2014,Bộ Tài chính,Kiểm tra giám sát hải quan,Quản lý kiểm tra giám sát hải quan,Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất ,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2014

8

Thông tư 94/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

94/2013/TT-BTC,Thông tư 94 2013,Bộ Tài chính,Quỹ tín dụng nhân dân,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 7

Ban hành: 08/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2013

9

Thông tư 94/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

94/2012/TT-BTC,Thông tư 94 2012,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng thuộc nhóm 2710 ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2012

10

Thông tư 94/2010/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hoá xuất khẩu do Bộ Tài chính ban hành

94/2010/TT-BTC,Thông tư 94 2010,Bộ Tài chính,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Hàng hoá xuất khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 94/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 30/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

11

Thông tư 94/2021/TT-BQP về Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021, Trang phục Dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

94/2021/TT-BQP,Thông tư 94 2021,Bộ Quốc phòng,Tiêu chuẩn TCVN/QS 1822:2021,Tiêu chuẩn Trang phục Dân quân tự vệ,TCVN/QS 1822:2021 Trang phục Dân quân tự vệ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2021

12

Thông tư 94/2009/TT-BTC hướng dẫn việc giải ngân và thu hồi nợ vay theo Hiệp định tín dụng gữa Việt Nam và Lào ký ngày 05/02/2009 do Bộ Tài chính ban hành

94/2009/TT-BTC,Thông tư 94 2009,Bộ Tài chính,Giải ngân,Thu hồi nợ vay,Hiệp định tín dụng Việt Nam Lào,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 94/2009/TT-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2009

13

Thông tư 94/2006/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 170/2006/QĐ-TTg ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

94/2006/TT-BTC,Thông tư 94 2006,Bộ Tài chính,Tiêu chuẩn trang thiết bị,Định mức trang thiết bị,Định mức phương tiện làm việc,Tiêu chuẩn phương tiện làm việc,Hướng dẫn,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ***** Số: 94 /2006/TT-BTC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2006

14

Thông tư 94/2005/TT-BTC sửa đổi Thông tư 05/2000/TT-BTC hướng dẫn tính thuế và kê khai, nộp thuế thuế giá trị gia tăng đối với ngành điện do Bộ Tài chính ban hành

94/2005/TT-BTC,Thông tư 94 2005,Bộ Tài chính,Kê khai thuế GTGT ngành điện,Tính thuế GTGT ngành điện,Nộp thuế GTGT ngành điện,Thuế giá trị gia tăng,Ngành điện,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Thông tư 94/2004/TT-BTC hướng dẫn Quyết định 158/2004/QĐ-TTg tiếp tục thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí hoạt động trong năm 2004 đối với Tổng cục Hải quan do Bộ Tài chính ban hành

94/2004/TT-BTC,Thông tư 94 2004,Bộ Tài chính,Thí điểm khoán biên chế,Khoán biên chế,Kinh phí hoạt động,Khoán kinh phí hoạt động,Tổng cục Hải quan,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 01/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

16

Thông tư 94/2002/TT-BTC hướng dẫn xác định chỉ tiêu vốn nhà nước và thu nộp ngân sách để phân loại doanh nghiệp theo Quyết định 58/2002/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

94/2002/TT-BTC,Thông tư 94 2002,Bộ Tài chính,Chỉ tiêu vốn nhà nước,Chỉ tiêu thu nộp ngân sách,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94/2002/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 21/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

17

Thông tư 94/2001/TT-BTC bổ sung Thông tư 121/2000/TT-BTC hướng dẫn đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn ngân sách nhà nước do Bộ tài chính ban hành

94/2001/TT-BTC,Thông tư 94 2001,Bộ Tài chính,Mua sắm đồ dùng,Đấu thầu mua sắm,Mua sắm đồ dùng vật tư,Mua sắm trang thiết bị,Cơ quan nhà nước,Lực lượng vũ trang,Đoàn thể,Bổ sung,Doanh nghiệp nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2011

18

Thông tư 146/2011/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã kèm theo Quyết định 94/2005/QĐ-BTC Bộ Tài chính ban hành

146/2011/TT-BTC,Thông tư 146 2011,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán ngân sách,Chế độ kế toán tài chính xã ,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 146/2011/TT-BTC

Ban hành: 26/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2011

19

Thông tư 94/1999/TT-BTC về việc sử dụng nguồn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuỷ lợi phí và các nguồn khác để thực hiện kiên cố hoá kênh mương do Bộ Tài chính ban hành

94/1999/TT-BTC,Thông tư 94 1999,Bộ Tài chính,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thủy lợi phí,Sử dụng nguồn thu,Sử dụng nguồn thu thuế,Sử dụng nguồn thu thủy lợi phí,Kiên cố hóa kênh mương,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/07/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

20

Thông tư 203/2011/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số cư trú hợp pháp tại tỉnh Tây Nguyên theo Quyết định 75/2010/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

203/2011/TT-BTC,Thông tư 203 2011,Bộ Tài chính,Lao động là người dân tộc thiểu số,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 203/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97