Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 94/1998/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191497 văn bản

1

Nghị định 94/1998/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi

94/1998/ND-CP,Nghị định 94 1998,Chính phủ,Hướng dẫn,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 94/1998/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1998

Ban hành: 17/11/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Thông tư 172/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 54/CP-1993, 94/1998/NĐ-CP thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành

tháng 12 năm 1998 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 172/1998/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 12 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/CP NGÀY 28/08/1993, SỐ 94/1998/NĐ-CP NGÀY 17/11/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ CÁC LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU,

Ban hành: 22/12/1998

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2012

3

Nghị định 94/2020/NĐ-CP quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

94/2020/ND-CP,Nghị định 94 2020,Chính phủ,Cơ chế chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới,Chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo,Ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2020

4

Nghị định 94/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác

94/2019/ND-CP,Nghị định 94 2019,Chính phủ,Hướng dẫn luật,Luật Trồng trọt,Giống cây trồng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2019

5

Nghị định 94/2018/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công

94/2018/ND-CP,Nghị định 94 2018,Chính phủ,Quản lý nợ công,Nghiệp vụ quản lý nợ công,Nợ công ,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 6

Ban hành: 30/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

6

Nghị định 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại

94/2017/ND-CP,Nghị định 94 2017,Chính phủ,Kiểm soát giá độc quyền,Hàng hóa dịch vụ,Hoạt động thương mại,Độc quyền nhà nước,Thương mại,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2017/NĐ-CP

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2017

7

Nghị định 94/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thống kê

94/2016/ND-CP,Nghị định 94 2016,Chính phủ,Đổi mới hệ thống chỉ tiêu thống kê,Luật thống kê 2015,Chế độ báo cáo thống kê,Kế toán - Kiểm toán,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2016

8

Nghị định 94/2015/NĐ-CP sửa đổi một số điều về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam kèm theo Nghị định 136/2007/NĐ-CP

94/2015/ND-CP,Nghị định 94 2015,Chính phủ,Hộ chiếu công vụ,Công dân Việt Nam,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015

Ban hành: 16/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2015

9

Nghị định 94/2014/NĐ-CP thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

94/2014/ND-CP,Nghị định 94 2014,Chính phủ,Quỹ Phòng chống thiên tai,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 10

Ban hành: 17/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2014

10

Nghị định 94/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia

94/2013/ND-CP,Nghị định 94 2013,Chính phủ,Luật dự trữ quốc gia ,Hướng dẫn Luật Dự trữ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 94/2013/NĐ-CP

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/08/2013

11

Nghị định 94/2012/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu

94/2012/ND-CP,Nghị định 94 2012,Chính phủ,Sản xuất kinh doanh rượu,Thương mại CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 94/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2012

12

Nghị định 94/2011/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 147/2003/NĐ-CP quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

94/2011/ND-CP,Nghị định 94 2011,Chính phủ,Thủ tục cấp giấy phép,Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện,Điều kiện cấp giấy phép,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2011/NĐ-CP

Ban hành: 18/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2011

13

Nghị định 94/2010/NĐ-CP quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng

94/2010/ND-CP,Nghị định 94 2010,Chính phủ,Cai nghiện ma túy tại gia đình,Cai nghiện ma túy tại cộng đồng,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 94/2010/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 09/09/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2010

14

Nghị quyết 94/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 do Chính phủ ban hành

94/NQ-CP,Nghị quyết 94 2019,Chính phủ,Quản lý vốn đầu tư công,Giải ngân vốn đầu tư công ,Giải ngân,Đầu tư CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 29/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2019

15

Nghị định 94/2009/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống ma túy sửa đổi về quản lý sau cai nghiện ma túy

94/2009/ND-CP,Nghị định 94 2009,Chính phủ,Hướng dẫn,Luật Phòng chống ma túy,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 94/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm

Ban hành: 26/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2009

16

Nghị định 94/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

94/2008/ND-CP,Nghị định 94 2008,Chính phủ,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/2008/NĐ-CP

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2008

17

Nghị định 94/2007/NĐ-CP về quản lý hoạt động bay

94/2007/ND-CP,Nghị định 94 2007,Chính phủ,Quản lý hoạt động bay dân dụng,Quản lý hoạt động bay,Đường hàng không nội địa,Đường hàng không quốc tế,Hoạt động bay,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 94/2007/NĐ-CP

Ban hành: 04/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2007

18

Nghị định 94/2006/NĐ-CP về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung

94/2006/ND-CP,Nghị định 94 2006,Chính phủ,Điều chỉnh mức lương tối thiểu,Điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu,Mức lương tối thiểu chung,Mức lương tối thiểu,Lương tối thiểu,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

19

Nghị quyết 94/NQ-CP năm 2017 phê duyệt Hiệp định giữa Việt Nam và Bun-ga-ri về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm do Chính phủ ban hành

94/NQ-CP,Nghị quyết 94 2017,Chính phủ,Phê duyệt Hiệp định ,Hiệp định phòng chống tội phạm,Đấu tranh phòng chống tội phạm,Bộ máy hành chính,Trách nhiệm hình sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 94/NQ-CP

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

20

Nghị định 94/2005/NĐ-CP về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp và hợp tác xã bị phá sản

94/2005/ND-CP,Nghị định 94 2005,Chính phủ,Quyền lợi người lao động,Phá sản hợp tác xã,Phá sản doanh nghiệp,Doanh nghiệp phá sản,Doanh nghiệp,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243