Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 93/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31433 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 93/NQ-CP về cho phép phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 chưa phân bổ của Bộ Y tế do Chính phủ ban hành

phúc --------------- Số: 93/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC CHO PHÉP PHÂN BỔ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 6 NĂM 2021 CHƯA PHÂN BỔ CỦA BỘ Y TẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa

Ban hành: 19/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2021

2

Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2020 thông qua Tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khắc phục tác động của đại dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế do Chính phủ ban hành

Số: 93/NQ-CP Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA TỜ TRÌNH CỦA CHÍNH PHỦ TRÌNH QUỐC HỘI VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU KHẮC PHỤC TÁC ĐỘNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐỂ PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2020

3

Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

93/NQ-CP,Nghị quyết 93 2017,Bộ Lao động - Thương binh và X,Đơn giản hóa,Đơn giản hóa giấy tờ ,Đơn giản hoá thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/NQ-CP

Ban hành: 26/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2017

4

Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2016 phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu do Chính phủ ban hành

93/NQ-CP,Nghị quyết 93 2016,Chính phủ,Biến đổi khí hậu,Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2016

5

Nghị quyết 93/NQ-CP năm 2014 về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế do Chính phủ ban hành

93/NQ-CP,Nghị quyết 93 2014,Chính phủ,Phát triển Y tế,Cơ chế chính sách,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/NQ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 15/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

6

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2021 về kết quả phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp do tỉnh Bình Định ban hành

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2021,Tỉnh Bình Định,Giải quyết vấn đề phát sinh kỳ họp Hội đồng nhân dân,Giải quyết vấn đề kỳ họp Hội đồng nhân dân,Giải quyết vấn đề tại kỳ họp Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 11/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2022

7

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2021 phê duyệt tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2022

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2021,Tỉnh Đồng Tháp,Phê duyệt lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP,Tổng số người làm việc hưởng lương ngân sách,Người làm việc hưởng lương ngân sách đơn vị công lập,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2022

8

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2021 về đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Nâng cao thứ hạng các chỉ số cải cách hành chính,Đẩy mạnh cải cách hành chính Quảng Ngãi 2021 2025,Nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công,Thương mại,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2022

9

Nghị quyết 93/NQ-HĐND về thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Danh mục bổ sung các công trình thu hồi đất Thừa Thiên Huế,Công trình dự án cần thu hồi đất tỉnh Thừa Thiên Huế,Dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Huế,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

10

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2021 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2022

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân 2022,Chương trình của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa 2022,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Khánh Hòa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

11

Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo

93/2021/ND-CP,Nghị định 93 2021,Chính phủ,Hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai dịch bệnh,Tiếp nhận nguồn đóng góp hỗ trợ thiên tai dịch bệnh,Vận động nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ thiên tai,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2021

12

Nghị định 93/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thư viện

93/2020/ND-CP,Nghị định 93 2020,Chính phủ,Hướng dẫn Luật Thư viện 2019,Nghị định hướng dẫn Luật Thư viện,Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Thư viện,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

13

Nghị quyết 93/NQ-HĐND năm 2019 về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh Bình Thuận năm 2020

93/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2019,Tỉnh Bình Thuận,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 02 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 02/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2020

14

Nghị quyết 93/2021/NQ-HĐND quy định về một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021-2030

93/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2021,Tỉnh Cao Bằng,Cơ chế hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học tỉnh Cao Bằng,Hỗ trợ phát triển hoạt động khoa học công nghệ Cao Bằng,Hỗ trợ phát triển hoạt động đổi mới sáng tạo tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2021

15

Nghị quyết 93/2021/NQ-HĐND quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025

93/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2021,Tỉnh Ninh Bình,Phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh Ninh Bình,Nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công tỉnh Ninh Bình,Định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Ninh Bình,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 27/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2021

16

Nghị định 93/2019/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện

93/2019/ND-CP,Nghị định 93 2019,Chính phủ,Quỹ Từ thiện,Tổ chức hoạt động,Quỹ xã hội,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/2019/NĐ-CP Hà Nội, ngày

Ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

17

Nghị định 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương

93/2018/ND-CP,Nghị định 93 2018,Chính phủ,Quản lý nợ công,Quản lý nợ vay,Chính quyền địa phương,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

18

Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND quy định về mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Vĩnh Phúc

93/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2019,Tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/2019/NQ-HĐND Vĩnh Phúc, ngày

Ban hành: 11/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

19

Nghị quyết 93/2019/NQ-HĐND quy định về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khóm; khoán kinh phí bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công tác ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

93/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 93 2019,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/2019/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 12

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

20

Nghị định 93/2017/NĐ-CP về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước

93/2017/ND-CP,Nghị định 93 2017,Chính phủ,Tổ chức tín dụng,Giám sát tài chính,Chế độ tài chính,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 93/2017/NĐ-CP

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80