Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 93/1999/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6410 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 175.069 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 48.274 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 93:2016/BGTVT về Vận hành, bảo trì đường sắt đô thị

QCVN 93 : 2016/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ National technical regulations on urban railway operation and maintenance Lời nói đầu QCVN 93:2016/BGTVT do Cục Đường sắt Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số:

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2017

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 93:2015/BTTTT về tương thích điện từ đối với thiết bị truyền hình ảnh số không dây do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN 93:2015/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH ẢNH SỐ KHÔNG DÂY National technical regulation on ElectroMagnetic Compatibility for wireless digital video link equipment MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng

Ban hành: 20/10/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2015

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-93:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống dưa chuột do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

từ 10TCN 683:2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-93:2012/BNNPTNT được xây dựng trên cơ sở TG/61/7 ngày 28 tháng 3 năm 2007

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 14TCN93:1996 về Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định khối lượng đơn vị diện tích

TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 93-1996 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG ĐƠN VỊ DIỆN TÍCH Geotextile - Test method for determination of weight per unit area Tiêu chuẩn này xác định khối lượng của một đơn vị diện tích vải trong điều kiện tiêu chuẩn. 1. Thiết bị: a) Máy đột để tạo mẫu thử vuông

Ban hành: 14/02/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2015

5

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 93:1995 về sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường do Bộ Giao thông vận tải ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 64TCN 93:1995 SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG DẠNG LỎNG TRÊN NỀN BÊ TÔNG XI MĂNG VÀ BÊ TÔNG NHỰA ĐƯỜNG 1. QUY ĐỊNH CHUNG Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại sơn vạch tín hiệu chỉ dẫn giao thông trên cơ sở chất tạo màng Acrylic hoặc perclovinyl - cao su clo hoá cho các bề mặt bê tông xi măng hoặc bê tông

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 93:1986 về Bulông đầu chỏm cầu lớn có ngạnh - Kết cấu và kích thước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 93 - 86 BU LÔNG ĐẦU CHỎM CẦU LỚN CÓ NGẠNH - KẾT CẤU VÀ KÍCH THƯỚC Increased cup nibbed head bolts - Construction and sizes 1. Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 93-63 2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bulông cấp chính xác C đầu chỏm cầu lớn có ngạnh, có đường kính ren từ M6 đến M20.

Ban hành: 28/03/1986

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 93:1983 về phụ tùng cửa sổ và cửa đi – ke cánh cửa

TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 93 : 1983 PHỤ TÙNG CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – KE CÁNH CỬA Windows and doors accessories – Windows and doors squares Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại ke cửa sổ ra vào bằng gỗ dùng trong các công trình xây dựng dân dụng. Theo quy định tiêu chuẩn mẫu cửa điển hình của Viện thiết kế nhà ở

Ban hành: Năm 1983

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 93:1988 về quy phạm bảo quản máy móc thiết bị dùng trong nông nghiệp

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 93:1988 QUY PHẠM BẢO QUẢN MÁY MÓC THIẾT BỊ DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP 1. Quy định chung 1.1. Quy phạm bảo quản máy móc thiết bị dùng trong nông nghiệp được ban hành nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ và công nhân trong việc bảo quản máy móc thiết bị, hạn chế những hư hỏng mất mát

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5643:1999 về Gạo - Thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5643 : 1999 GẠO – THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Rice – Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 5643 : 1999 thay thế TCVN 5643 : 1992; TCVN 5643 : 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F1 Ngũ cốc biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và

Ban hành: 10/12/1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2244:1999 (ISO 286-1:1988) về hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép – cơ sở của dung sai – sai lệch và lắp ghép

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2244:1999 HỆ THỐNG ISO VỀ DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP – CƠ SỞ CỦA DUNG SAI, SAI LỆCH VÀ LẮP GHÉP ISO system of limits and fits – Bases of tolerances, deviations and fits 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy định cơ sở của Hệ thống ISO về dung sai và lắp ghép, các trị số dung sai tiêu chuẩn và

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2273:1999 về than Mạo Khê - yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2273:1999 THAN MẠO KHÊ – YÊU CẦU KỸ THUẬT Coal of Mao Khe – Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại than cục và than cám thương phẩm của mỏ Mạo Khê. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 172:1997 (ISO 589:1981) Than đá – Xác định độ ẩm toàn phần.

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2279:1999 về than Vàng Danh - nam mẫu - yêu cầu kỹ thuật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2279:1999 THAN VÀNG DANH – NAM MẪU – YÊU CẦU KỸ THUẬT Coal of Vang Danh – Nam Mau - Technical requirements 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại than cục và than cám thương phẩm của khu mỏ Vàng Danh – Nam Mẫu. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN 172:1997 (ISO

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6476:1999 về gạch bê tông tự chèn

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6476:1999 GẠCH BÊ TÔNG TỰ CHÈN Interlocking concrete bricks 1. Phạm vi áp dụng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch bê tông tự chèn được sản xuất theo phương pháp rung ép từ hổn hợp bê tông cứng, dùng để lát vĩa hè, đường phố, sân bải, quảng trường. 2. Tiêu chuẩn trích dẫn. TCVN

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6508:1999 (ISO 1211 : 1984 (E)) về sữa - xác định hàm lượng chất béo - phương pháp khối lượng (Phương pháp chuẩn) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6508:1999 ISO 1211 : 1984 (E) SỮA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BÉO – PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk –Determination of fat content – Gravimetric method (reference method) Lời nói đầu TCVN 6508 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 1211 : 1984 (E) TCVN 6508 : 1999 do

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6509:1999 (ISO 11869 : 1997 (E)) về sữa chua - xác định độ axit chuẩn độ - phương pháp điện thế do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6509:1999 SỮA CHUA - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT CHUẨN ĐỘ - PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN THẾ Yogurt  - Determination of titratable acidity - Potentiometric method Lời nói đầu TCVN 6509 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 11869 : 1997 (E) TCVN 6509 : 1999 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6510:1999 (ISO 1740 : 1991 (E)) về bơ và sản phẩm chất béo của sữa - xác định độ axit (phương pháp chuẩn) do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6510:1999 BƠ VÀ SẢN PHẨM CHẤT BÉO CỦA SỮA - XÁC ĐỊNH ĐỘ AXIT (PHƯƠNG PHÁP CHUẨN) Milk fat products and butter – Determination of fat acidity (Reference method) Lời nói đầu TCVN 6510 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 1740 : 1991 (E) TCVN 6510 : 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6511:1999 (ISO 8156 : 1987 (E)) về sữa bột và các sản phẩm sữa bột - xác định chỉ số không hòa tan doBộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6511:1999 ISO 8156 : 1987 (E) SỮA BỘT VÀ CÁC SẢN PHẨM SỮA BỘT – XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ KHÔNG HÒA TAN Dried milk and dried milk products – Determination of insolubility index Lời nói đầu TCVN 6511 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 8156 : 1987 (E) TCVN 6511 : 1999 do Ban

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6528:1999 (ISO 612 : 1978) về phương tiện giao thông đường bộ - kích thước phương tiện có động cơ và phương tiện được kéo - thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6528:1999 (ISO 612 : 1978) PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - KÍCH THƯỚC PHƯƠNG TIỆN CÓ ĐỘNG CƠ VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐƯỢC KÉO - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Road vehicles - Dimensions of motor vehicles  and towed vehicles - Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 6528 : 1999

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6529:1999 (ISO 1176 : 1990) về phương tiện giao thông đường bộ - khối lượng - thuật ngữ định nghĩa và mã hiệu do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6529:1999 (ISO l 1990) PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHỐI LƯỢNG – THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA VÀ MÃ HIỆU Road vehicles – Masses – Vocabulary and codes Lời nói đầu TCVN 6529 : 1999 hoàn toàn tương đương với ISO 1176 : 1990 TCVN 6529 : 1999 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

20

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6540:1999 (ISO 9526 : 1990) về rau, quả và các sản phẩm từ rau quả - xác định hàm lượng sắt bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6540:1999 RAU, QUẢ VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ RAU QUẢ - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG SẮT BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Fruits, vegetables and derived products – Determination of iron content by flame atomic absorption spectrometry Lời nói đầu TCVN 6540 : 1999 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 1999

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 54.162.151.77