Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9281/STNMT-QLĐ "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2131 công văn

1

Công văn 9281/BTC-TCHQ năm 2013 thuế nhập khẩu nguyên liệu củ mỳ do Bộ Tài chính ban hành

9281/BTC-TCHQ,Công văn 9281 2013,Tổng cục Hải quan,thuế XNK nguyên liệu củ mỳ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9281/BTC-TCHQ V/v thuế nhập khẩu

Ban hành: 18/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

2

Công văn 4811/STNMT-CCQLĐĐ năm 2017 về giải pháp thực hiện việc lập hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho thửa đất còn tồn đọng trên địa bàn thành phố Hà Nội

4811/STNMT-CCQLDD,Công văn 4811 2017,Thành phố Hà Nội,Cấp giấy chứng nhận,Hồ sơ đăng ký,Lĩnh vực đất đai,Bất động sản UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2017

3

Công văn 1290/STNMT-CCBVMT năm 2017 thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An ban hành

1290/STNMT-CCBVMT,Công văn 1290,Tỉnh Long An,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH LONG AN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1290/STNMT-CCBVMT V/v thông

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2017

4

Công văn 2039/STNMT-VPĐK năm 2015 thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai khi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định

2039/STNMT-VPDK,Công văn 2039,Tỉnh Nam Định,Bất động sản,Bộ máy hành chính UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2039/STNMT-VPĐK “Về việc thực hiện thủ

Ban hành: 27/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

5

Công văn 1594/STNMT-CCQLĐĐ năm 2015 về việc không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, thất lạc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

1594/STNMT-CCQLDD,Công văn 1594,Tỉnh Khánh Hòa,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Phôi GCN Quyền sử dụng đất ,GCN Quyền sử dụng đất bị mất, thất lạc,Không sử dụng phôi GCN QSDĐ,Phôi GCN QSDĐ tỉnh Khánh Hoà,Bất động sản UBND TỈNH KHÁNH HÒA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2015

6

Công văn 1504/STNMT-ĐĐĐK năm 2015 đôn đốc thực hiện chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định ban hành

1504/STNMT-DDDK,Công văn 1504,Tỉnh Nam Định,Bất động sản,Bộ máy hành chính UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1504/STNMT-ĐĐĐK V/v: đôn đốc thực hiện

Ban hành: 09/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2015

7

Công văn 1056/STNMT-CCQLĐĐ năm 2015 hướng dẫn hồ sơ và thủ tục thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất do tỉnh Bình Thuận ban hành

1056/STNMT-CCQLDD,Công văn 1056 2015,Tỉnh Bình Thuận,Chuyển mục đích sử dụng đất,Điều kiện giao đất, cho thuê đất,Thành phần hồ sơ ,Thủ tục thẩm định,Giao đất, cho thuê đất Bình Thuận,Bất động sản,Bộ máy hành chính UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

8

Công văn 1026/STNMT-KHTCGC năm 2015 hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất cụ thể do tỉnh Nghệ An ban hành

1026/STNMT-KHTCGC,Công văn 1026,Tỉnh Nghệ An,Xác định giá đất,Xác định giá đất tỉnh Nghệ An,Lập hồ sơ xác định giá đất,Đề nghị xác định giá đất cụ thể ,Bất động sản UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

9

Công văn 3067/STNMT-CCQLĐĐ năm 2014 hướng dẫn thủ tục thu hồi, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013 do tỉnh Bình Thuận ban hành

3067/STNMT-CCQLDD,Công văn 3067,Tỉnh Bình Thuận,Bất động sản UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3067/STNMT-CCQLĐĐ V/v hướng dẫn thực hiện thủ tục thu

Ban hành: 27/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

10

Công văn 1014/STNMT-QLĐĐ năm 2013 về lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ quan, tổ chức đang sử dụng đất do tỉnh Nghệ An ban hành

1014/STNMT-QLDD,Công văn 1014 2013,Tỉnh Nghệ An,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Hà Nội,Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Lập hồ sơ cấp GCNQSDĐ,Hồ sơ cấp GCNQSDĐ tỉnh Nghệ An,Cơ quan tổ chức đang sử dụng đất ,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH NGHỆ AN SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG --------

Ban hành: 25/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

11

Công văn 702/STNMT-CCBVMT thực hiện Công văn 1664/UBND-NV do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình ban hành

702/STNMT-CCBVMT,Công văn 702,Tỉnh Thái Bình,Thực hiện Công văn 1664/UBND-NV,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH THÁI BÌNH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 702/STNMT

Ban hành: 25/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2012

12

Công văn 1628/STNMT-KHTH thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình nhưng chưa làm thủ tục về đất đai trên địa bàn Thành phố do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội ban hành

1628/STNMT-KHTH,Công văn 1628,Thành phố Hà Nội,1628/STNMT-KHTH ,Dự án đầu tư xây dựng công trình,Sở Tài nguyên và Môi trường,Chưa làm thủ tục về đất đai ,Đầu tư,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2012

13

Công văn 798/STNMT-ĐK năm 2011 hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan thủ tục hành chính về đất đai theo Quyết định 19/2011/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Nam ban hành

798/STNMT-DK,Công văn 798,Tỉnh Quảng Nam,Thủ tục hành chính về đất đai,Nội dung liên quan TTHC đất đai,Thủ tục hành chính đất đai Quảng Nam,TTHC đất đai theo QĐ 19/2011/QĐ-UBND ,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH QUẢNG NAM SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

14

Công văn 1219/STNMT-ĐĐ năm 2010 hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2010/TT-BTNMT quy định bổ sung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh An Giang ban hành

1219/STNMT-DD,Công văn 1219,Tỉnh An Giang,Bất động sản,Bộ máy hành chính UBND TỈNH AN GIANG SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 1219/STNMT-ĐĐ V/v hướng dẫn thực hiện thông tư

Ban hành: 14/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2015

15

Công văn 845/STNMT về hướng dẫn giải quyết việc chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định pháp luật do Sở Tài nguyên - Môi trường thành phố Cần Thơ ban hành

845/STNMT,Công văn 845 2007,Thành phố Cần Thơ,Chuyển mục đích sử dụng đất,Chuyển nhượng quyền sử dụng đất,Bất động sản UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ SỞ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 845/STNMT

Ban hành: 15/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2011

16

Công văn 08/STNMT-QLĐĐ năm 2010 hướng dẫn lập hồ sơ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án do tỉnh Thanh Hóa ban hành

08/STNMT-QLDD,Công văn 08,Tỉnh Thanh Hóa,Lập hồ sơ thu hồi đất,Thu hồi đất tỉnh Thanh Hoá,Chuyển mục đích sử dụng đất,Giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án ,Thực hiện dự án tỉnh Thanh Hoá,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 04/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

17

Công văn 1126/STNMT-QLMT hướng dẫn thủ tục môi trường theo Thông tư 04/2008/TT-BTNMT và 05/2008/TT-BTNMT do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng ban hành

1126/STNMT-QLMT,Công văn 1126,Thành phố Đà Nẵng,thủ tục môi trường ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1126/STNMT

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2012

18

Công văn 1219/STNMT-TCHC thực hiện Quyết định 18/2008/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang ban hành

1219/STNMT-TCHC,Công văn 1219,Tỉnh Tiền Giang,Diện tích tối thiểu được phép tách thửa,Bất động sản UBND TỈNH TIỀN GIANG SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 1219/STNMT-TCHC V/v

Ban hành: 05/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

19

Công văn 43/STNMT-ĐKĐĐ hướng dẫn thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính và phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

43/STNMT-DKDD,Công văn 43,Tỉnh Bạc Liêu,Lập bản đồ địa chính,Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất,Phí lập bản đồ địa chính,Phí đo đạc lập bản đồ địa chính,Phí đo đạc địa chính,Tỉnh Bạc Liêu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản UBND TỈNH BẠC LIÊU SỞ TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2012

20

Công văn 18716/QLD-CL năm 2019 về đình chỉ lưu hành thuốc Ibucine 400 không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý Dược ban hành

18716/QLD-CL,Công văn 18716 2019,Cục Quản lý dược,Đình chỉ lưu hành thuốc,Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng,Lưu hành thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.91.106.44