Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 16933 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

3

Công văn 4178/VPCP-KTTH năm 2017 về hoạt động xuất khẩu gạo do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4178/VPCP-KTTH V/v hoạt động xuất khẩu gạo năm 2017 Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017. Kính gửi:

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2017

4

Công văn 4186/VPCP-KTTH năm 2017 thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4186/VPCP-KTTH V/v triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 Hà

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

5

Công văn 4127/VPCP-KTTH năm 2017 triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4127/VPCP-KTTH V/v triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017. Kính

Ban hành: 24/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

6

Công văn 4026/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4026/VPCP-KTTH V/v xử lý thuế nhà thầu hàng hóa nhập khẩu chỉ kèm theo điều khoản bảo hành Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

7

Công văn 4004/VPCP-KTTH năm 2017 về lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập và quản lý do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4004/VPCP- KTTH V/v lợi nhuận sau thuế còn lại của doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành lập và quản lý Hà

Ban hành: 20/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

8

Công văn 3944/VPCP-KTTH năm 2017 về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi của cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3944/VPCP-KTTH V/v thuế TNDN đối với lãi tiền gửi của cơ sở giáo dục đại học công lập thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động Hà

Ban hành: 19/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

9

Công văn 3880/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3880/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

10

Công văn 3850/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý tiền thuê mặt nước (mặt biển) đối với hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3850/VPCP-KTTH V/v xử lý tiền thuê mặt nước (mặt biển) đối với hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2017

11

Công văn 3764/VPCP-KTTH năm 2017 về miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 3764/VPCP-KTTH V/v miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ hoạt động dầu khí của Liên doanh Vietsovpetro năm 2017 Hà Nội, ngày

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

12

Công văn 3768/VPCP-KTTH năm 2017 điều chỉnh thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 3768/VPCP-KTTH V/v điều chỉnh thủ tục hành chính qua Cơ chế một cửa quốc gia Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

13

Công văn 3799/VPCP-KTTH năm 2017 về nghiên cứu, bổ sung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3799/VPCP-KTTH V/v nghiên cứu, bổ sung Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam Hà Nội, ngày 18 tháng 4

Ban hành: 17/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

14

Công văn 3684/VPCP-KTTH năm 2017 chỉ đạo của Thủ tướng về vấn đề trọng tâm tại Phiên họp Chính phủ tháng 3 năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3684/VPCP-KTTH V/v chỉ đạo của Thủ tướng về một số vấn đề trọng tâm tại Phiên họp Chính phủ tháng 3 năm 2017 Hà Nội, ngày 13 tháng 04

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

15

Công văn 3685/VPCP-KTTH năm 2017 xây dựng kịch bản, phương án tăng trưởng kinh tế của các ngành, lĩnh vực do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3685/VPCP-KTTH V/v xây dựng kịch bản, phương án tăng trưởng kinh tế của các ngành, lĩnh vực Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2017

16

Công văn 3570/VPCP-KTTH năm 2017 tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu và tiêu thụ phân bón do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3570/VPCP-KTTH V/v tình hình sản xuất, xuất nhập khẩu và tiêu thụ phân bón Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2017

17

Công văn 3571/VPCP-KTTH năm 2017 về gia hạn thí điểm cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng tại ICD Mỹ Đình do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3571/VPCP-KTTH V/v gia hạn thí điểm cơ chế chuyển cửa khẩu đối với hàng tiêu dùng tại ICD Mỹ Đình Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm

Ban hành: 12/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2017

18

Công văn 3269/VPCP-KTTH năm 2017 về cơ chế tài chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3269/VPCP-KTTH V/v cơ chế tài chính đối với Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Hà Nội, ngày 05 tháng 04

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2017

19

Công văn 3282/VPCP-KTTH năm 2017 về lựa chọn tư vấn độc lập đánh giá Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2 TISCO do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3282/VPCP-KTTH V/v lựa chọn tư vấn độc lập đánh giá Dự án đầu tư mở rộng giai đoạn 2 TISCO Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2017

20

Công văn 3228/VPCP-KTTH năm 2017 chuẩn bị hồ sơ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3228/VPCP-KTTH V/v chuẩn bị hồ sơ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2017.

Ban hành: 04/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status