Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 17354 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 26/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2017

3

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

4

Công văn 7704/VPCP-KTTH năm 2017 tình hình thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7704/VPCP-KTTH V/v tình hình triển khai thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020 Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm

Ban hành: 24/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2017

5

Công văn 7693/VPCP-KTTH năm 2017 báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7693/VPCP-KTTH V/v Báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Bộ Kế

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2017

6

Công văn 7692/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý lợi nhuận còn lại của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7692/VPCP-KTTH V/v xử lý lợi nhuận còn lại của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2017

7

Công văn 7569/VPCP-KTTH năm 2017 về Chính phủ Mỹ chính thức áp dụng đạo luật nông trại do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7569/VPCP-KTTH V/v Chính phủ Mỹ chính thức áp dụng đạo luật nông trại Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 19/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

8

Công văn 7436/VPCP-KTTH năm 2017 về giám sát tài chính Tổng công ty Lương thực Miền Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7436/VPCP-KTTH V/v Giám sát tài chính Tổng công ty Lương thực Miền Nam Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

9

Công văn 7406/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý nội dung báo nêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7406/VPCP-KTTH V/v xử lý nội dung báo nêu Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ban hành: 14/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2017

10

Công văn 7337/VPCP-KTTH năm 2017 thông báo ý kiến kết luận họp Ban Chỉ đạo điều hành giá do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7337/VPCP-KTTH V/v Thông báo ý kiến kết luận họp Ban Chỉ đạo điều hành giá Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Bộ

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2017

11

Công văn 7240/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý chênh lệch tỷ giá của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7240/VPCP-KTTH V/v xử lý chênh lệch tỷ giá của Công ty cổ phần nhiệt điện Cẩm Phả Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

12

Công văn 7268/VPCP-KTTH năm 2017 bổ sung vốn điều lệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7268/VPCP-KTTH V/v bổ sung vốn điều lệ Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Bộ Tài

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

13

Công văn 7269/VPCP-KTTH năm 2017 về thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7269/VPCP-KTTH V/v thuế, phí đối với tài nguyên khoáng sản Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017 Kính

Ban hành: 12/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2017

14

Công văn 7059/VPCP-KTTH năm 2017 tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Quyết định 53/2013/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7059/VPCP-KTTH V/v tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

15

Công văn 7077/VPCP-KTTH năm 2017 về phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7077/VPCP-KTTH V/v phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2017

16

Công văn 6977/VPCP-KTTH năm 2017 báo cáo định kỳ thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg về đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6977/VPCP-KTTH V/v Báo cáo định kỳ thực hiện QĐ số 2195/QĐ-TTg về đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô Hà Nội,

Ban hành: 05/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

17

Công văn 6793/VPCP-KTTH năm 2017 về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6793/VPCP-KTTH V/v phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

18

Công văn 6391/VPCP-KTTH năm 2017 ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Samsung Display Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6391/VPCP-KTTH V/v ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty Samsung Display Việt Nam Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

19

Công văn 6372/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý thông tin báo chí phản ánh về thuế do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6372/VPCP-KTTH V/v xử lý thông tin báo chí phản ánh về thuế Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

20

Kế hoạch 6374/VPCP-KTTH năm 2017 vốn thực hiện chính sách dân tộc theo Quyết định 2085/QĐ-TTg và 2086/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6374/VPCP-KTTH V/v vốn thực hiện chính sách dân tộc theo QĐ số 2085/QĐ-TTg và QĐ số 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

TVPL:
DMCA.com Protection Status