Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9242/VPCP-KTTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 18081 công văn

1

Công văn 9242/VPCP-KTTH về cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 9242/VPCP-KTTH V/v cơ chế mua sắm, sửa chữa tài sản đặc thù của ngành Hải quan Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011.

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2012

2

Công văn 9242/CT-TTHT năm 2016 về lập hóa đơn giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/CT-TTHT V/v: Lập hóa đơn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 26/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2017

3

Công văn 9242/BTC-QLCS năm 2013 trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9242/BTC-QLCS V/v trang bị Phần mềm Quản lý tài sản cố định Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013 Kính

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

4

Công văn 636/VPCP-KTTH năm 2018 về thông báo kết luận họp Ban Chỉ đạo điều hành giá do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 636/VPCP-KTTH V/v Thông báo kết luận họp Ban Chỉ đạo điều hành giá Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2018

5

Công văn 409/VPCP-KTTH năm 2018 về thuế bảo vệ môi trường do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 409/VPCP-KTTH V/v thuế bảo vệ môi trường Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: -

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

6

Công văn 439/VPCP-KTTH năm 2018 về quản lý, điều hành giá xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 439/VPCP-KTTH V/v quản lý, điều hành giá xăng dầu Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2018 Kính

Ban hành: 11/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2018

7

Công văn 308/VPCP-KTTH năm 2018 về thanh lý, nhượng bán tài sản của các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 308/VPCP- KTTH V/v thanh lý, nhượng bán tài sản của SBIC Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2018

8

Công văn 211/VPCP-KTTH năm 2018 về xây dựng và báo cáo các Đề án do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 211/VPCP-KTTH V/v xây dựng và báo cáo các Đề án Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2018 Kính

Ban hành: 06/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2018

9

Công văn 13490/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13490/VPCP-KTTH V/v xử lý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 19/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

10

Công văn 13457/VPCP-KTTH năm 2017 về kéo dài thời gian giải ngân vốn của Bộ Công an và một số địa phương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13457/VPCP-KTTH V/v kéo dài thời gian giải ngân vốn của Bộ Công an và một số địa phương Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017  

Ban hành: 18/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

11

Công văn 13205/VPCP-KTTH năm 2017 về hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho địa phương có nhiều khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13205/VPCP-KTTH V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương có nhiều khu công nghiệp Hà Nội,

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2017

12

Công văn 12582/VPCP-KTTH năm 2017 về ưu đãi thuế đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất không quá 50kW do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12582/VPCP-KTTH V/v ưu đãi thuế đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất không quá 50kW Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 24/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2017

13

Công văn 12550/VPCP-KTTH năm 2017 về kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12550/VPCP-KTTH V/v kéo dài thời gian thực hiện nguồn vốn dự phòng NSTW Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 23/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2017

14

Công văn 12475/VPCP-KTTH năm 2017 về rà soát, giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12475/VPCP-KTTH V/v rà soát, giao kế hoạch vốn TPCP năm 2017 Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 22/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2017

15

Công văn 12117/VPCP-KTTH năm 2017 về kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12117/VPCP-KTTH V/v kết quả hoạt động thị trường chứng khoán phái sinh Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 13/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

16

Công văn 12070/VPCP-KTTH năm 2017 về báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12070/VPCP-KTTH V/v báo cáo thực hiện quy hoạch phát triển hệ thống hạ tầng thương mại Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 11/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

17

Công văn 12069/VPCP-KTTH năm 2017 về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty trách nhiệm hữ hạn Hanwha Techwin do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12069/VPCP-KTTH V/v ưu đãi thuế TNDN của Công ty TNHH Hanwha Techwin Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 11/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2017

18

Công văn 11676/VPCP-KTTH năm 2017 về báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11676/VPCP-KTTH V/v báo cáo dự án đầu tư kém hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017.

Ban hành: 02/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

19

Công văn 11608/VPCP-KTTH năm 2017 về xử lý nợ và giải thể Công ty Giầy Hiệp Hưng do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11608/VPCP-KTTH V/v xử lý nợ và giải thể Công ty Giầy Hiệp Hưng Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017 Kính

Ban hành: 31/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

20

Công văn 11525/VPCP-KTTH về thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá Quý III năm 2017 do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11525/VPCP-KTTH V/v ban hành Thông báo kết luận tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá Quý III năm 2017 Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status