Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 92/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5735 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 92: 2015/BGTVT về Kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ

QCVN92:2015/BGTVT,Quy chuẩn QCVN92:2015,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 92: 2015/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM TRA VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN VỎ GỖ National Technical Regulation on Survey and Construction of Sea-going Wooden Ships Lời nói đầu QCVN 92: 2015/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2017

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 92:2015/BTTTT về thiết bị truyền hình ảnh số không dây dải tần từ 1,3 GHz đến 50 GHz do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN92:2015/BTTTT,Quy chuẩn QCVN92:2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 92:2015/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ THIẾT BỊ TRUYỀN HÌNH ẢNH SỐ KHÔNG DÂY DẢI TẦN TỪ 1,3 GHz ĐẾN 50 GHz National technical regulation on wireless digital video link equipment in the 1,3 GHz to 50 GHz frequency range

Ban hành: 20/10/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2015

3

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-92:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống cải bắp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-92:2012/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/48/7 ngày 31 tháng 3 năm 2010 của Hiệp hội quốc tế bảo hộ giống cây trồng mới (UPOV). QCVN 01-92:2012/BNNPTNT do Trung tâm Khảo kiểm nghiệm

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

4

Tiêu chuẩn ngành 28 TCN 92:2005 về cơ sở sản xuất giống tôm biển - Yêu cầu kỹ thuật và vệ sinh thú y do Bộ Thuỷ sản ban hành

28TCN92:2005,Tiêu chuẩn ngành 28TCN92:2005,Bộ Thuỷ sản,Cơ sở sản xuất giống tôm biển,Yêu cầu kỹ thuật,Vệ sinh thú y,28 TCN 92:2005,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN NGÀNH 28 TCN 92:2005 Soát xét lần 1 Cơ sở sản xuất giống

Ban hành: 17/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn ngành 14TCN92:1996 về Vải địa kỹ thuật - Phương pháp xác định độ dày tiêu chuẩn

14TCN92:1996,Tiêu chuẩn ngành 14TCN92:1996,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 92-1996 VẢI ĐỊA KỸ THUẬT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ DÀY TIÊU CHUẨN Geotextile - Test method for determination of normal thickness Tiêu chuẩn này quy định phương hướng kiểm tra độ dày tiêu chuẩn của vải

Ban hành: 14/01/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

6

Tiêu chuẩn ngành 64TCN 92:1995 về sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường

64TCN92:1995,Tiêu chuẩn ngành 64TCN92:1995,***,Tiêu chuẩn ngành,64TCN 92:1995 ,Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng ,Nền bê tông xi măng ,Bê tông nhựa đường,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 64 TCN 92:1995 SƠN TÍN HIỆU GIAO THÔNG DẠNG LỎNG TRÊN NỀN BÊ TÔNG XI MĂNG VÀ BÊ TÔNG NHỰA ĐƯỜNG 1. QUY ĐỊNH CHUNG Tiêu chuẩn này áp

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12543:2018 (ASTM E889-92) về Chất thải rắn - Phương pháp thử xác định thành phần hoặc độ tinh khiết của dòng vật liệu thải rắn

TCVN12543:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12543:2018,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12543:2018 ASTM E889-92 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP THỬ XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HOẶC ĐỘ TINH KHIẾT CỦA DÒNG VẬT LIỆU THẢI RẮN Standard test method for composition or purity of a solid waste materials stream Lời

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

8

Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 92:1983 về phụ tùng cửa sổ và cửa đi – bản lề cửa

TCXD92:1983,Tiêu chuẩn XDVN TCXD92:1983,***,TCXD 92:1983,Phụ tùng cửa sổ và cửa đi,Bản lề cửa,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG TCXD 92 : 1983 PHỤ TÙNG CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI – BẢN LỀ CỬA Windows and doors accessories – Hinges Tiêu chuẩn này chỉ quy định cho các loại bản lề dùng trong các công trình xây dựng dân dụng trong điều

Ban hành: Năm 1983

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 92:1988 về quy phạm an toàn lao động trong việc sử dụng máy trong nông nghiệp

10TCN92:1988,Tiêu chuẩn ngành 10TCN92:1988,***,An toàn lao động,Sử dụng máy nông nghiệp,10 TCN 92:1988 ,Máy nông nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 92:1988 QUY PHẠM AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG VIỆC SỬ DỤNG MÁY TRONG NÔNG NGHIỆP 1. Quy định chung 1.1. Quy phạm này quy định những biện pháp an toàn cho người

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9789:2013 (ASTM D 287 - 92) về Dầu thô và sản phẩm dầu mỏ - Xác định tỷ trọng API (Phương pháp tỷ trọng kế)

TCVN9789:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9789:2013,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9789:2013 ASTM D 287 - 92 DẦU THÔ VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH TỶ TRỌNG API (PHƯƠNG PHÁP TỶ TRỌNG KẾ) Standard test method for API garavity of crude Petroleum and Petroleum Products (Hydrometer method) Lời nói

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9461:2012 (ASTM D5231-92) về Chất thải rắn - Phương pháp xác định thành phần của chất thải rắn đô thị chưa xử lý

TCVN9461:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9461:2012,***, chất thải rắn đô thị chưa xử lý, thành phần chất thải rắn đô thị chưa xử lý,TCVN 9461:2012 ,Chất thải rắn,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9461:2012 ASTM D5231-92 CHẤT THẢI RẮN - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ CHƯA XỬ LÝ

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9240:2012 (ASTM D 5233 - 92 ) về Chất thải rắn - Phương pháp thử chiết chất thải theo từng mẻ

TCVN 9240:2012 được xây dựng trên cơ sở chấp nhận hoàn toàn tương đương với ASTM D 5233 - 92 đã được xem xét và phê duyệt lại năm 2009 Standard test method for single batch extraction method for wastes với sự cho phép của ASTM quốc tế, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA. Tiêu chuẩn ASTM D 5233 - 92 (2009) thuộc bản quyền ASTM

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 92:1963 về Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to có cổ vuông dùng cho gỗ - Kích thước

TCVN92:1963,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN92:1963,Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước,Bulông dùng cho gỗ,Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu cổ vuông ,Bulông nửa tinh đầu chỏm cầu to,Bulông nửa tinh ,TCVN 92:1963 ,Bulông,Kích thước Bulông ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 92-63 BULÔNG NỬA TINH ĐẦU CHỎM CẦU TO CÓ CỔ VUÔNG DÙNG CHO GỖ

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7498:2005 (ASTM D 92 - 02b) về Bi tum - Phương pháp xác định điểm chớp cháy và điểm cháy bằng thiết bị thử cốc hở Cleveland do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

hơn điểm chớp cháy dự kiến là 56 oC (100 oF). Chú thích 6: Nếu nghi ngờ mẫu có chứa các tạp chất bay hơi thì không áp dụng các điều 8.6 và 8.7. 9. Chuẩn bị thiết bị 9.1. Đặt thiết bị thủ công hoặc tự động lên nền chắc chắn, ổn định ví dụ như mặt bàn. 9.2. Tiến hành thử trong phòng không có gió. Không tiến hành thử nơi có tủ

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2013

16

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5109:1990 (CODEX STAN 92 - 1981) về Tôm đông lạnh nhanh do Ủy ban Khoa học Nhà nước ban hành

TCVN5109:1990,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5109:1990,Ủy ban Khoa học Nhà nước,Tôm đông lạnh nhanh ,TCVN 5109:1990,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5109 - 90 (CODEX STAN 92 - 1981)(1) TÔM ĐÔNG LẠNH NHANH Quick frozen shrimp prawns Tiêu chuẩn này áp dụng đối với tôm hoặc tôm càng (2) tươi đông lạnh

Ban hành: 24/12/1990

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9664:2013 (ISO 26323 : 2009) về Sản phẩm sữa - Xác định hoạt độ axit của các giống vi khuẩn trong sữa bằng phương pháp đo pH liên tục (CpH)

TCVN9664:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9664:2013,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9664 : 2013 ISO 26323 : 2009 SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ AXIT CỦA CÁC GIỐNG VI KHUẨN TRONG SỮA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO pH LIÊN TỤC (CpH) Milk products – Determination of the acidification activity of dairy cultures

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

18

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 15-1:2012/BYT về thực hành và an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành

92/2010/NĐ-CP ngay 30/8/2010 của Chính phủ và các quy định sau: a) Yêu cầu kỹ thuật đối với cửa đi, cửa sổ: - Cửa đi: Có khuôn, chốt, khóa an toàn; cánh cửa bằng gỗ hoặc vật liệu tổng hợp hoặc kim loại kết hợp với kính trong. - Cửa sổ: có khuôn, chốt an toàn; cánh cửa bằng gỗ hoặc vật liệu tổng hợp hoặc kim loại kết hợp với kính trong hoặc

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9033:2011 về Gạch chịu lửa cho lò quay - Kích thước cơ bản

chuyển đổi từ TCXDVN 350:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 9033:2011 do Viện Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-66:2011/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống ngô do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

đỉnh hạt Ear: Main color of top of grain 92   Trắng trong Trắng đục Vàng nhạt Vàng  Da cam Đỏ Tím Nếp Hội an Wax 44 LVN9 CP333 1 2 3 4 5 6 7 40. (*) VG

Ban hành: 17/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5