Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 910/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 159015 văn bản

1

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt thủ tục hành chính được lập sơ đồ, quy trình giải quyết của Sở Công thương tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

910/QD-UBND,Quyết định 910 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 18 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

2

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt danh mục quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế

910/QD-UBND,Quyết định 910,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm

Ban hành: 10/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

4

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường tỉnh Đắk Nông

910/QD-UBND,Quyết định 910,Tỉnh Đắk Nông,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 13 tháng 06 năm

Ban hành: 13/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

5

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế quản lý, vận hành thực hiện ứng dụng hệ thống thông tin Quản lý văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long

910/QD-UBND,Quyết định 910 2018,Tỉnh Vĩnh Long,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

6

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2018 công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

910/QD-UBND,Quyết định 910 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Đầu tư,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu,

Ban hành: 10/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

7

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2018 về đính chính Quyết định 602/QĐ-UBND về đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng

910/QD-UBND,Quyết định 910,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 26 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 26/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2018

8

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020

910/QD-UBND,Quyết định 910 2016,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 15 tháng 07 năm 2016

Ban hành: 15/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2016

9

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn do tỉnh Cao Bằng ban hành

910/QD-UBND,Quyết định 910,Tỉnh Cao Bằng,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 20 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 20/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

10

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Cà Mau

910/QD-UBND,Quyết định 910 2016,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 26 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 26/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

11

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2016 về Chương trình hành động phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020

910/QD-UBND,Quyết định 910,Tỉnh Lâm Đồng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 29 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 29/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2016

12

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2014 xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Sơn La

910/QD-UBND,Quyết định 910,Tỉnh Sơn La,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Sơn La, ngày 23 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 23/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

13

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum đến năm 2020, định hướng đến năm 2025

910/QD-UBND,Quyết định 910 2013,Tỉnh Kon Tum,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 07 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 07/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2013

14

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2013 công bố hết dịch lợn tai xanh (PRRS) trên địa bàn huyện Trực Ninh và xã Hải Đường huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-UBND Nam Định, ngày 03 tháng 06 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ HẾT DỊCH LỢN TAI XANH (PRRS) TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRỰC NINH VÀ XÃ HẢI ĐƯỜNG HUYỆN HẢI HẬU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Ban hành: 03/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

15

Quyết định 910/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động điểm Bưu điện văn hóa xã giai đoạn 2013 - 2015, định hướng 2020” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

--------------- Số: 910/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 5 năm 2013 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HÓA XÃ, GIAI ĐOẠN 2013 - 2015, ĐỊNH HƯỚNG 2020” ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26

Ban hành: 14/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2013

16

Quyết định 910/QĐ-TTg năm 2019 về kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

910/QD-TTg,Quyết định 910 2019,Thủ tướng Chính phủ,Người cao tuổi,Ủy Ban quốc gia,Kiện toàn,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 910/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2019

17

Quyết định 910/QĐ-KTNN năm 2019 về Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động của Chuyên trang thông tin điện tử “Kiểm toán nhà nước Việt Nam - Chủ tịch ASOSAI nhiệm kỳ 2018-2021” do Kiểm toán Nhà nước ban hành

910/QD-KTNN,Quyết định 910 2019,Kiểm toán Nhà nước,Trang thông tin điện tử,Kiểm toán Nhà nước,Cổng thông tin điện tử,Kế toán - Kiểm toán,Công nghệ thông tin KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2019

18

Quyết định 910/QĐ-BCT năm 2019 về hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Bộ Công Thương

910/QD-BCT,Quyết định 910 2019,Bộ Công thương,Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín,Doanh nghiệp xuất khẩu,Doanh nghiệp xuất khẩu than ,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

19

Quyết định 910/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipden đến năm 2025, có xét đến năm 2035 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

910/QD-TTg,Quyết định 910 2018,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch thăm dò khai thác,Quy hoạch thăm dò khai thác chế biến ,Sử dụng quặng vàng đồng niken,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2018

20

Quyết định 910/2011/QĐ-UBND quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn

910/2011/QD-UBND,Quyết định 910 2011,Tỉnh Bắc Kạn,Nhiệm vụ quyền hạn,Tỉnh Bắc Kạn,Văn phòng uỷ ban nhân dân tỉnh,Cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.193.85