Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 91/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 126055 văn bản

1

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2021 thực hiện Chương trình Củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030

91/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ngãi,Củng cố dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi,Phát triển dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Ngãi,Nâng cao chất lượng kế hoạch hóa gia đình Quảng Ngãi,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2021

2

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2021 thực hiện Kết luận 92-KL/TW, Kế hoạch 41-KH/TU về chính sách xã hội giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

91/KH-UBND,Tỉnh Quảng Ninh,Thực hiện Kết luận 92-KL/TW tỉnh Quảng Ninh,Thực hiện chính sách xã hội tỉnh Quảng Ninh,Thực hiện chính sách xã hội giai đoạn 2021 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2021

3

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2021 thực hiện nhiệm vụ năm 2022 Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

91/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Đề án dạy ngoại ngữ trong giáo dục quốc dân Lạng Sơn,Dạy và học ngoại ngữ trong giáo dục quốc dân Lạng Sơn,Đề án học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

4

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2021 về xuất khẩu sản phẩm hàng hóa tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

91/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Xuất khẩu sản phẩm tỉnh Sơn La,Xuất khẩu hàng hóa tỉnh Sơn La,Kế hoạch Xuất khẩu sản phẩm hàng hóa tỉnh Sơn La,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

5

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

91/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Đồng Tháp,Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng Đồng Tháp,Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tỉnh Đồng Tháp,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2021

6

Quyết định 91/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

91/QD-UBND,Quyết định 91 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Mộ Đức,Kế hoạch sử dụng đất huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Ngãi,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2021

7

Quyết định 91/QĐ-UBND về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021

91/QD-UBND,Quyết định 91 2021,Tỉnh Sơn La,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Sơn La,Kểm soát thủ tục hành chính năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

8

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 về triển khai thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành giao thông vận tải, tập trung đối với lĩnh vực đường bộ” do tỉnh Ninh Bình ban hành

91/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Ninh Bình,Ứng dụng công nghệ thông tin điều hành lĩnh vực đường bộ,Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý lĩnh vực đường bộ,Công nghệ thông tin,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2020

9

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 về phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2020-2025

91/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn Tuyên Quang,Phòng chống bệnh Dịch tả lợn 2020 2025,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2020

10

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Thái Bình ban hành

91/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg tỉnh Thái Bình,Tăng cường tiết kiệm điện tỉnh Thái Bình,Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 2025,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

11

Kế hoạch 91/KH-UBND về hỗ trợ xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành

91/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho làng nghề Hà Nội,Xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề,Sở hữu nhãn hiệu tập thể cho làng nghề năm 2020,Thương mại,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2020

12

Kế hoạch 91/KH-UBND về thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Đồng Tháp ban hành

91/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Đồng Tháp,Xây dựng nông thôn mới Đồng Tháp 2020,Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

13

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 về tổng kết sắp xếp quy mô, mạng lưới trường, lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016-2020 do Ủy ban nhân dân Tỉnh Yên Bái ban hành.

91/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Sắp xếp trường giáo dục mầm non Yên Bái,Sắp xếp trường giáo dục phổ thông Yên Bái,Tổng kết sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2020

14

Kế hoạch 91/KH-UBND về triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2020” do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

91/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam năm 2020,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh,Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hội nhập quốc tế,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 01/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2020

15

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 về rà soát và điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Lào Cai

91/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính các cấp Lào Cai,Rà soát phân loại đơn vị hành chính các cấp Lào Cai,Phân loại đơn vị hành chính các cấp tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

16

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2020 về thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức của tỉnh Bắc Kạn

91/KH-UBND,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/KH-UBND Bắc Kạn, ngày 21 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 21/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

17

Quyết định 91/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

91/QD-UBND,Quyết định 91 2020,Tỉnh Hòa Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

18

Quyết định 91/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2019

91/QD-UBND,Quyết định 91 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2019,Văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Sóc Trăng,Văn bản hết hiệu lực Ủy ban nhân dân Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

19

Quyết định 91/QĐ-UBND về Chương trình công tác tư pháp năm 2020 do thành phố Hải Phòng ban hành

91/QD-UBND,Quyết định 91 2020,Thành phố Hải Phòng,Chương trình công tác tư pháp năm 2020,Công tác Tư pháp năm 2020,Công tác tư pháp thành phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

20

Kế hoạch 91/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019-2025 và những năm tiếp theo” do tỉnh Thái Bình ban hành

91/KH-UBND,Tỉnh Thái Bình,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/KH-UBND Thái Bình, ngày 06 tháng 9 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 06/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188