Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 91/2009/N��-CP, br "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 290 tiêu chuẩn

1

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN20:2009/BTNMT,Quy chuẩn QCVN20:2009,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 20:2009/BTNMT ,Khí thải công nghiệp,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia,Chất hữu cơ,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 20:2009/BTNMT VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ

Ban hành: 16/11/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8270:2009 về Quy hoạch cây xanh sử dụng hạn chế và chuyên dụng trong đô thị - Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN8270:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8270:2009,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8270 : 2009 QUY HOẠCH CÂY XANH SỬ DỤNG HẠN CHẾ VÀ CHUYÊN DỤNG TRONG ĐÔ THỊ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ G reenery planning for tuntionnal and specific areas in urban - Desi g n standards Lời nói đầ u TCVN

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11310:2016 về Phát thải nguồn tĩnh - Xác định hợp chất hydro halogenua và halogen

PRP-X100, tốc độ dòng 2 ml/min dung dịch 4mM 4-hydroxy benzoat được điều chỉnh pH đến 8,6 bằng NaOH 1 N, vòng mẫu 50 μl và ditector cảm ứng được đặt ở 1 μS toàn thang. 11.1.2  Trước khi phân tích mẫu, lập một đường nền ổn định. Tiếp theo, bơm một mẫu nước và xác định xem có Cr-, Br- và F- xuất hiện trong sắc ký đồ không. Nếu bất kỳ ion nào

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8130:2009 (ISO 21807 : 2004) về Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi - Xác định hoạt độ nước

TCVN8130:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8130:2009,***,Vi sinh vật trong thực phẩm,Vi sinh vật trong thức ăn chăn nuôi,Xác định hoạt độ nước,TCVN 8130:2009 ,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8130 : 2009 ISO 21807 : 2004 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI - XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ NƯỚC

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2013

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7139:2018 (ISO 13722:2017) về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Định lượng Brochthrix spp. - Kỹ thuật đếm khuẩn lạc

CHÚ THÍCH 1: Cho đến nay chỉ phát hiện hai loài Brochothrix là Br. thermosphacta và Br. campestris. Br. thermosphacta trong thịt và sản phẩm thịt, còn Br. campestris chỉ tìm thấy trong các mẫu đất và cỏ [9], [10]. Phương pháp quy định trong tiêu chuẩn này không thể phân biệt hai loài này. 4  Nguyên tắc 4.1  Cấy một lượng mẫu thử quy

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11816-2:2017 (ISO/IEC 10118-2:2010) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 2: Hàm băm sử dụng mã khối N-bit

tắt trong TCVN 11816-1 và các ký hiệu sau được áp dụng. BL Khi n chẵn, xâu bit chứa n/2 bit trái nhất của khối B. Khi n lẻ, xâu bit chứa (n +1)/2 bit trái nhất của khối B BR Khi n chẵn, xâu bit chứa n/2 bit phải nhất của khối B. Khi n lẻ, xâu bit chứa (n -

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

8

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

96-12-8 C3H5Br2Cl 10 130 3,3'-Diclobenzidin (3,3'-Dichlorobenzidine) và muối của chúng(#) 91-94-1 C12H10Cl2N2 16 0,8 131

Ban hành: 16/11/2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

9

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8125:2009 (ISO 20483:2006) về ngũ cốc và đậu đỗ - Xác định hàm lượng nitơ và tính hàm lượng protein thô - Phương pháp Kjeldahl

10 10 10 9 Hàm lượng protein trung bình (wN x 5,7), tính theo % chất khô, wP 21,91 22,80 31,57 61,33 62,19 79,46 79,99 Độ lệch chuẩn lặp lại, sr

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5816:2009 về Nha khoa - Sản phẩm vệ sinh răng

For Dentifrice Abrasivity, J.Dent. Res., 55, 1976, pp. 563-573 (Phương pháp phòng thử nghiệm để đánh giá độ mài mòn của sản phẩm vệ sinh răng). [24] Hefferren, J.J., Schemehorn, B.R., Storeck, A., Lerch, M., Li. N., Silica as reference for laboratory dentifrice assessment methods: Multiple site collaborative study, J Clin Dent 18: 12-16, 2007 (Silica

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10657:2014 về Muối (natri clorua) - Xác định hàm lượng brom và iot tổng số (tính theo brom) - Phương pháp chuẩn độ natri thiosulfat

dụng hồ tinh bột làm chất chỉ thị. CHÚ THÍCH: Sự có mặt của các chất oxi hóa có thể cho kết quả không chính xác. Có thể tránh được nhiễu do sắt (III) bằng cách tạo phức với EDTA. 3. Phản ứng Quá trình oxy hóa iot và brom xảy ra các phản ứng sau: I- + 3 ClO- ® IO3- + 3Cl-                                     (1) Br- + 3 ClO- ®

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8246:2009 (EPA Method 7000B) về Chất lượng đất - Xác định kim loại bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa

TCVN8246:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8246:2009,***,Phương pháp quang phổ,Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử ,Chất lượng đất, Xác định kim loại ,TCVN 8246:2009,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8246 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - XÁC ĐỊNH KIM LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ NGỌN LỬA Soil

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6134:2009 (EPA Method 8321A) về Chất lượng đất - Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao/nhiệt phun/ khối phổ (HPLC/TS/MS) hoặc Detector cực tím (UV) để xác định hợp chất không bay hơi có thể chiết trong dung môi

TCVN6134:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6134:2009,***,Xác định hợp chất không bay hơi ,Chất lượng đất,Phương pháp sắc ký lỏng ,TCVN 6134:2009,Tài nguyên- Môi trường,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6134 : 2009 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO/NHIỆT PHUN /KHỐI PHỔ (HPLC/TS/MS) HOẶC DETECTOR CỰC TÍM

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2020/BCT về Chất lượng tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp

định hàm lượng NaCIO3, Cl-, hợp chất không tan trong nước 1.1. Chuẩn bị hóa chất và dụng cụ a. Hóa chất - Dung dịch NaBr 10% - Dung dịch chuẩn Na2S2O3 0.1N - Dung dịch chuẩn AgNO3 0,1 N - Dung dịch chỉ thị K2CrO4 5% b. Dụng cụ - Bình tam giác 500 ml, - Bình định mức 250 ml, - Pipet 10ml,

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12729:2019 (ISO 19952:2005) về Giầy dép – Từ vựng

nửa diện t�ch c� thể nh�n thấy của đế trong (2.92), thường l� phần cuối g�t. 2.78 Halogen h�a Qu� tr�nh xử l�, thường c� clo, để gia tăng khả năng kết d�nh c�c vật liệu. CH� TH�CH �Cũng c� thể sử dụng c�c halogen kh�c như iốt hoặc br�m. 2.79 G�t (b�n ch�n) phần ph�a sau của b�n ch�n được tạo th�nh bởi hai

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12476:2018 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Chlorantraniliprole bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

píc mẫu thử và số đo diện tích píc chất chuẩn. 4  Thuốc thử Chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích, nước dùng trong quá trình phân tích đạt loại 3 của TCVN 4851 (ISO 3696) hoặc có độ tinh khiết tương đương. 4.1  Chất chuẩn chlorantraniliprole (C18H14BrC2N5O2), đã biết hàm lượng 4.2  Acetonitrile (C2H3N), dùng cho sắc

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2019

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12475:2018 về Thuốc bảo vệ thực vật - Xác định hàm lượng hoạt chất Chlorfenapyr bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

tính dựa trên sự so sánh giữa số đo diện tích píc mẫu thử và số đo diện tích píc chuẩn. 4  Thuốc thử Chỉ sử dụng các thuốc thử tinh khiết phân tích, nước dùng trong quá trình phân tích đạt loại 3 của TCVN 4851 (ISO 3696) hoặc có độ tinh khiết tương đương. 4.1  Chất chuẩn chlorfenapyr (C15H11BrClF3N2O), đã biết hàm lượng. 4.2

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11131:2015 (ISO/TS 20836:2005) về Vi sinh vật trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi - Phản ứng chuỗi polymerase (PCR) để phát hiện vi sinh vật gây bệnh từ thực phẩm - Phép thử hiệu năng đối với máy chu trình nhiệt

muốn. A.3.9. Axit boric (H3BO3), chỉ dùng cho dung dịch đệm TBE. A.3.10. Bromophenol xanh (C19H9Br4O5SNa) và/hoặc xylen cyanole FF (C25H27N2O6S2Na). A.3.11. Axit axetic băng (CH3COOH), chỉ dùng cho dung dịch đệm TAE. A.3.12. Muối axit etylen diamin tetraaxetic dinatri (Na2-EDTA) (C10H14N2O8Na2). A.3.13. Etidi bromua

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6098-1:2009 (IEC 60107-1 : 1997) về Phương pháp đo máy thu hình dùng trong truyền hình quảng bá - Phần 1: Lưu ý chung - Các phép đo ở tần số radio và tần số video

TCVN6098-1:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6098-1:2009,***,Truyền hình quảng bá , Phương pháp đo máy thu hình ,Phép đo ở tần số radio ,Phép đo ở tần số video, TCVN 6098-1:2009 ,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6098-1 : 2009 IEC 60107-1 : 1997 PHƯƠNG PHÁP ĐO MÁY THU HÌNH DÙNG TRONG TRUYỀN HÌNH QUẢNG BÁ - PHẦN 1: LƯU

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2013

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8475:2010 (ISO 23065:2009) về Chất béo sữa từ các sản phẩm sữa - Xác định hàm lượng axit béo omega-3 và omega-6 bằng sắc kí khí-lỏng

TCVN8475:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8475:2010,***,Xác định hàm lượng axit béo ,Xác định hàm lượng axit béo omega-3 ,Phương pháp sắc kí khí,Xác định hàm lượng axit béo omega-6 ,TCVN 8475:2010,Chất béo sữa,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8475:2010 ISO 23065:2009 CHẤT BÉO SỮA TỪ CÁC SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HÀM

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104