Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 91/2009/N��-CP, br "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 121 công văn

1

Công văn 2973/BYT-TB-CT năm 2016 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

LIPASE UV 19 BR2361 BILIRUBIN (TOTAL) (Liquid) 67 MA8325 MICROALBUMIN 20 BR2362 BILIRUBIN (DIRECT) (Liquid) 68 MG8326 MAGNESIUM 21

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

2

Công văn 5186/TCHQ-PC năm 2019 vướng mắc thủ tục tàu Xin Hai Sheng 17 do Tổng cục Hải quan ban hành

Điều 65, Điều 66, Điều 67 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ)./. Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ (thay b/c); - Bộ Tài chính (thay b/c); - Cục HQ tỉnh BR-VT (để t/hiện); - Lưu: VT, PC (2b). KT.

Ban hành: 13/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

3

Công văn 2507/TCHQ-GSQL năm 2019 về thủ tục thông quan lô phế liệu nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ quy định tại Điều 30 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1036/VPCP-TH ngày 01/2/2019, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ kết quả kiểm tra, giám định của đơn vị giám định độc lập được Bộ

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2019

4

Công văn 1993/GSQL-GQ1 năm 2019 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

- PTCT Mai Xuân Thành (để báo cáo); - Cục Kiểm định Hải quan; - Công ty CP Thép Pomina 2 (thay trả lời); (Đ/c: KCN Phú Mỹ 1, TX Phú Mỹ, tỉnh BR-VT) - Lưu: VT, GQ1 (03b). KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Vũ Lê Quân

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2019

5

Công văn 3789/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Bình Định đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với cá nhân không cư trú môi giới tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4036/TCT-TNCN ngày 30/9/2015 trả lời công ty TNHH Hải sản Bền vững và công ty CP CB XNK Thủy sản BR - VT về

Ban hành: 19/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2016

6

Công văn 5852/TCHQ-GSQL thông báo hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số: 5852/TCHQ-GSQL V/v thông báo hoạt động XNK của doanh nghiệp Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012 Kính gửi: - Bộ Công Thương (Vụ Xuất nhập khẩu); - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20120926/BR

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2012

7

Công văn 6534/TCHQ-TXNK vướng mắc xác định lĩnh vực ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

đổi với quý Bộ như sau: - Theo báo cáo của Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 2178/HQBRVT-GSQL nêu trên thì Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc thực hiện dự án đầu tư «Bến Thuyền du lịch» theo Giấy chứng nhận đầu tư số 49221000229 ngày 18/7/2012 do BQL các KCN tỉnh BR-VT cấp với mục tiêu: «Xây dựng bến thuyền du lịch và các công

Ban hành: 20/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2012

8

Công văn 345/TCHQ-TXNK năm 2018 về hoàn thuế nhập khẩu sau khi xác định mã HS do Tổng cục Hải quan ban hành

hướng dẫn có được hoàn thuế nhập khẩu sau khi xác định mã HS không. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ Điều 19, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; Căn cứ Khoản 4, Điều 29, Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Căn cứ Điều 24, Điều 25, Điều 30 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 Quy định chi tiết và biện

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

9

Công văn 4036/TCT-TNCN năm 2015 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa tại nước ngoài cho doanh nghiệp Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

Hải sản Bền Vững; - Công ty CP CB XNK Thủy sản BR-VT. Tổng cục Thuế nhận được công văn số 0206/2015/CV ngày 19/6/2015 của Công ty TNHH Hải sản Bền Vững và công văn số 20/CVCNCTY ngày 15/7/2015 của Công ty CP CB XNK Thủy sản BR-VT đề nghị hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú làm môi giới bán hàng hóa

Ban hành: 30/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2015

10

Công văn 5700/CT-TTHT năm 2017 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 5700/CT-TTHT V/v: Hóa đơn. Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2017 Kính gửi: Chi nhánh Công ty CP CB XNK Thủy sản BR - VT Tại TP.HCM Địa chỉ: L5 KDC 13C, đường Nguyễn Văn Linh, ấp 5, xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh MST: 3500666675 - 005 Trả lời văn bản không số ngày 24/04/2017

Ban hành: 19/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

11

Công văn 2012/TCT-DNNCN năm 2020 về chính sách thuế đối với khoản hoàn trả thù lao của chuyên gia nước ngoài làm việc tại công ty do Tổng cục Thuế ban hành

Bộ Tài chính) hướng dẫn: “Điều 1. Người nộp thuế Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế

Ban hành: 18/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2020

12

Công văn 2235/BCT-XNK xuất khẩu hàng hóa đã nhập khẩu nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam do Bộ Công thương

khẩu, nộp thuế xuất khẩu (nếu có) của Công ty TNHH SAINT-GOBAIN Việt Nam nêu tại công văn số 0113/13 nêu trên, về nguyên tắc, Bộ Công Thương đồng ý Công ty được xuất khẩu hàng hóa mà Công ty đã nhập khẩu trong năm 2009 và 2010 nhằm mục đích kinh doanh nhưng không tiêu thụ được tại Việt Nam. Đề nghị Công ty TNHH SAINT-GOBAIN Việt Nam xuất trình

Ban hành: 18/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/03/2013

13

Công văn 4347/TCT-TNCN năm 2016 về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với bảo hiểm sức khỏe do Tổng cục Thuế ban hành

thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế hướng dẫn: “Điều 11 Trường hợp

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2016

14

Công văn số 2048/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc giám định hàng hóa XNK

Quan Các Tỉnh, Thành Phố Sau khi xem xét công văn số 1150/HQTP-NV ngày 17/4/2006 của Cục Hải quan TP. HCM và công văn số 1300/CHQ-NV ngày 21/4/2006 của Cục Hải quan BR-VT về việc thực hiện Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại, Tổng cục Hải quan có ý kiến

Ban hành: 11/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2006

15

Công văn 5850/TCHQ-GSQL hướng dẫn thủ tục hải quan theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

5850/TCHQ-GSQL V/v hướng dẫn thủ tục hải quan theo loại hình NSXXK Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2012 Kính gửi: Công ty CP Quốc Tế An Thịnh. (Đ/c: Gia Khánh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) Trả lời công văn số 20120926/BR ngày 26/9/2012 của Công ty CP Quốc Tế An Thịnh về

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2012

16

Công văn 4791/TCHQ-GSQL về thủ tục xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

xuất khẩu tàu, Công ty có văn bản gửi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Phú Mỹ cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát hiện có gian lận. 3. Hồ sơ Hải quan xuất khẩu tàu thực hiện theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 29/2009/NĐ-CP ngày 26/3/2009 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển và hướng dẫn tại Thông tư số

Ban hành: 13/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2012

17

Công văn số 4014/TCHQ-KTTT về xử lý nợ thuế do Tổng cục Hải quan ban hành.

17 tháng 07 năm 2007 Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; - Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản BR-VT (460 Trương Công Định, P8, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT) Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 323/CV Cty ngày 12/06/2007 của Công ty Cổ phần

Ban hành: 17/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2007

18

Công văn 2922/BYT-TB-CT năm 2016 về cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế do Bộ Y tế ban hành

10 ml 15. AMYLASE FL AM F120 CH 12 x 10ml 16. AMYLASE FL AM F245 CH 12 x 20 ml 17. BICARBONATE FL BR F060 CH 6 x 10 ml

Ban hành: 20/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

19

Công văn 4764/VPCP-KTN tình hình thực hiện dự án đầu tư cảng container quốc tế Vũng Tàu và khu hậu cần Logistics (Bà Rịa – Vũng Tàu) do Văn phòng Chính phủ ban hành

tư cảng container quốc tế Vũng Tàu và khu hậu cần Logistics (BR-VT) Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2010 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Về đề nghị của Tổng

Ban hành: 08/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

20

Công văn 1388/BXD-QHKT năm 2015 điều chỉnh quy hoạch Đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Bộ Xây dựng ban hành

điều chỉnh quy hoạch Đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh BR - VT Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2015 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Phúc đáp các công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gồm: Công văn số 2163/UBND-VP ngày 03/4/2015 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Đô thị mới

Ban hành: 25/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104