Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 91/2009/N��-CP, br "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 823 văn bản

1

Quyết định 1406/QĐ-UBND năm 2015 hủy bỏ Quyết định 2267/QĐ-UBND ban hành định mức chi thù lao cho cán bộ cấp xã làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh BR-VT và Quyết định 692/QĐ-UBND về chi thù lao cho cán bộ làm công tác chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện

29 tháng 6 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 2267/QĐ-UBND NGÀY 12/10/2011 CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR-VT VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC CHI THÙ LAO CHO CÁN BỘ CẤP XÃ LÀM CÔNG TÁC CHI TRẢ TRỢ CẤP THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO TRỢ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BR-VT VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 692/QĐ-UBND

Ban hành: 29/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2015

2

Quyết định 10/2014/QĐ-UBND phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

A Trường Tiểu học Long Sơn 1 Đồn Biên Phòng 526 Xã Long Sơn 8930 50 Sự kiện BR-VT 3 Hoàng Sa (Đường trục từ Quốc lộ 51 vào xã Long Sơn; Láng Cát-Long Sơn) A Cầu Ba Nanh

Ban hành: 18/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2014

3

Chỉ thị 16/2009/CT-UBND đẩy mạnh biện pháp phòng ngừa dịch bệnh cúm A (H1N1) ở người trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

16/2009/CT-UBND,Chỉ thị 16 2009,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Biện pháp phòng dịch bệnh H1N1,Dịch bệnh cúm H1N1 ở người ,Bệnh phẩm cúm A H1N1,Phòng chống cúm A H1N1,Dịch cúm A H1N1,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

4

Quyết định 67/2009/QĐ-UBND ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo bác sỹ, dược sỹ đại học cho ngành Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu từ nay đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

-------------- Số: 67/2009/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 26 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO BÁC SỸ, DƯỢC SỸ ĐẠI HỌC CHO NGÀNH Y TẾ TỈNH BR-VT TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy

Ban hành: 26/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

5

Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất

113/2017/ND-CP,Nghị định 113 2017,Chính phủ,Hướng dẫn thi hành,Hướng dẫn thi hành Luật ,Luật hóa chất,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 113/2017/NĐ-CP

Ban hành: 09/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2017

6

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND phê duyệt giá thóc tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10/2009/QD-UBND,Quyết định 10 2009,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giá thóc ,Giá thóc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 2009,Giá thóc tỉnh Vũng Tàu ,Giá thóc tính thuế,Thuế sử dụng đất nông nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2012

7

Quyết định 07/2016/QĐ-UBND về tạm dừng thực hiện Quyết định 37/2014/QĐ-UBND Quy định mức thu phí, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho đơn vị thu phí, phương án thu, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô áp dụng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

RỊA - VŨNG TÀU. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ phiên về phiên họp thường kỳ tháng 9/2015; Căn cứ Thông tư số 133/2014/TT-BTC ngày 11/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu,

Ban hành: 14/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2016

8

Quyết định 542/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Long Điền tại Tờ

Ban hành: 12/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2019

9

Quyết định 31/2019/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định 04/2018/QĐ-UBND

Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 510/TTr-SNV ngày 18 tháng 11 năm 2019 về dự thảo Quyết định sửa đổi một số nội dung của Quy chế

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2019

10

Quyết định 60/2009/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2009 do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Nghị quyết số 02/2009/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2009 của Hội đồng nhân

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2013

11

Quyết định 33/2009/QĐ-UBND ban hành chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước giải tỏa đăng đáy để giải phóng luồng đường thủy nội địa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

33/2009/QD-UBND,Quyết định 33 2009,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chính sách bồi thường,Bồi thường hỗ trợ,Giải phóng luồng đường thủy nội địa ,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 15/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2010

12

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương

17/2020/ND-CP,Nghị định 17 2020,Chính phủ,Đầu tư kinh doanh,Lĩnh vực quản lý nhà nước ,Sửa đổi Nghị định,Doanh nghiệp,Đầu tư,Thương mại CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/2020/NĐ-CP

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2020

13

Quyết định 46/2010/QĐ-UBND chấm dứt hiệu lực Quyết định 26/2007/QĐ-UBND về ủy quyền cho Sở Xây dựng cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo quy định của Luật Xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số

Ban hành: 14/10/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2010

14

Chỉ thị 09/CT-UBND năm 2014 trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

CHỈ THỊ VỀ VIỆC TRÍCH NỘP KINH PHÍ CÔNG ĐOÀN Thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh BR-VT đã tích cực thực hiện việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của pháp

Ban hành: 26/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2014

15

Quyết định 2113/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án phát triển văn hóa đọc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

- Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020. - Thông tư số 33/2018/TT-BVHTTDL, ngày 15 tháng 10 năm 2018 của BVHTTDL Quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu. - Quyết định số 01/2003/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003

Ban hành: 27/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

16

Quyết định 13/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 32/QĐ-UBND Quy định việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho người đang thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

tục thực hiện bán ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định 61/NĐ-CP; Theo Tờ trình số 03/TTr-SXD-STC-STNMT ngày 05 tháng 01 năm 2009 của liên Sở Xây dựng - Tài chính - Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/QĐ-UBND ngày 17 tháng 01 năm 1995 của

Ban hành: 18/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2010

17

Quyết định 851/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành thuộc lĩnh vực ngành công thương

dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn cứ Nghị định 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; Căn cứ Nghị định 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý văn bản

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

18

Quyết định 47/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

47/2009/QD-UBND,Quyết định 47 2009,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 47/2009/QĐ-UBND Vũng Tàu, ngày 29

Ban hành: 29/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2010

19

Quyết định 623/QĐ-CTN năm 2021 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan do Chủ tịch nước ban hành

đăng ký khai sinh: UBND phường 13, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh Hiện trú tại: General Eisenhowerlaan 34, 4333 BR Middelburg Hộ chiếu số: N2041848 cấp ngày 29/3/2019 tại ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 53 Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Giới tính: Nữ

Ban hành: 28/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2021

20

Quyết định 2029/QĐ-CTN năm 2016 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008; Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số

Ban hành: 19/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/10/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29