Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 91/2000/QĐ-TTg, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 199807 văn bản

1

Quyết định 91/2000/QĐ-TTg về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

91/2000/QD-TTg,Quyết định 91 2000,Thủ tướng Chính phủ,Người hết tuổi lao động,Trợ cấp,Mất sức lao động,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 91/2000/QĐ-TTg

Ban hành: 04/08/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2010

2

Quyết định 01/2014/-UBND quy định mức trợ cấp khó khăn cho người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng thuộc đối tượng quy định tại Điều 4, Quyết định 91/2000/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

tháng 01 năm 2014 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP KHÓ KHĂN CHO NGƯỜI NGỪNG HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 4, QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2000/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2014

3

Quyết định 38/2008/-UBND nâng mức trợ cấp khó khăn cho người ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng không thuộc đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định 91/2000/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

Số: 38/2008/-UBND Vũng Tàu, ngày 04 tháng 7 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC NÂNG MỨC TRỢ CẤP KHÓ KHĂN CHO NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2000/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -

Ban hành: 04/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/11/2012

4

Quyết định 31/2010/-UBND quy định mức trợ cấp khó khăn cho người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng không thuộc đối tượng quy định tại Điều 1, Quyết định 91/2000/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

31/2010/-UBND Vũng Tàu, ngày 16 tháng 8 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC TRỢ CẤP KHÓ KHĂN CHO NGƯỜI HƯỞNG TRỢ CẤP MẤT SỨC LAO ĐỘNG HÀNG THÁNG KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 1, QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2000/QĐ-TTG NGÀY 04 THÁNG 8 NĂM 2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỦY

Ban hành: 16/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2010

5

Quyết định 2000/QĐ-TTg năm 2017 về xuất cấp vắc xin, hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho các địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2000/QD-TTg,Quyết định 2000 2017,Thủ tướng Chính phủ,Xuất cấp vắc xin cho địa phương,Vắc xin hóa chất sát trùng ,Xuất vắc xin hóa chất sát trùng,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

6

Quyết định 91/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2020 do tỉnh Hòa Bình ban hành

91/QD-UBND,Quyết định 91 2020,Tỉnh Hòa Bình,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2020

7

Quyết định 91/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng năm 2019

91/QD-UBND,Quyết định 91 2020,Tỉnh Sóc Trăng,Văn bản hết hiệu lực toàn bộ năm 2019,Văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Sóc Trăng,Văn bản hết hiệu lực Ủy ban nhân dân Sóc Trăng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2020

8

Quyết định 91/QĐ-BTNMT về Chương trình hành động của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao

91/QD-BTNMT,Quyết định 91 2020,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Chương trình hành động,Phát triển kinh tế,Dự toán ngân sách,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

9

Quyết định 91/QĐ-UBND về Chương trình công tác tư pháp năm 2020 do thành phố Hải Phòng ban hành

91/QD-UBND,Quyết định 91 2020,Thành phố Hải Phòng,Chương trình công tác tư pháp năm 2020,Công tác Tư pháp năm 2020,Công tác tư pháp thành phố Hải Phòng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

10

Quyết định 91/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 5 cá nhân thuộc thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

91/QD-TTg,Quyết định 91 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng thưởng Bằng khen,Tặng thưởng Bằng khen Thủ tướng,Thủ tướng Chính phủ,Bằng khen Thủ tướng chính phủ,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 18/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2008

11

Quyết định 91/QĐ-NHNN năm 2019 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động thông tin tín dụng thực hiện tại bộ phận một cửa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

91/QD-NHNN,Quyết định 91 2019,Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Hoạt động thông tin tín dụng,Tiền tệ - Ngân hàng,Bộ máy hành chính NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

12

Quyết định 91/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020

91/2020/QD-UBND,Quyết định 91 2020,Tỉnh Bình Định,Đặt tên 32 tuyến đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn,Đặt tên 32 tuyến đường trên địa bàn thành phố Quy Nhơn Bình Định,Đặt tên đường thành phố Quy Nhơn Bình Định,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 22/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2020

13

Quyết định 91/QĐ-UBND về giao biên chế công chức trong cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp tỉnh Điện Biên năm 2018

91/QD-UBND,Quyết định 91 2018,Tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 31 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 31/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2018

14

Quyết định 91/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau

91/QD-UBND,Quyết định 91 2018,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 19 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 19/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

15

Quyết định 91/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện, không thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh

91/QD-UBND,Quyết định 91 2018,Tỉnh Trà Vinh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 16 tháng 01 năm 2018

Ban hành: 16/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

16

Quyết định 91/2008/QĐ-TTg phê duyệt Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ăng-gô-la do Thủ tướng Chính phủ ban hành

91/2008/QD-TTg,Quyết định 91 2008,Thủ tướng Chính phủ,Hiệp định hợp tác lĩnh vực giáo dục ,Hiệp định hợp tác Việt Nam Ăng-gô-la ,Hiệp định lĩnh vực giáo dục đào tạo,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

17

Quy định 91-QĐ/TW năm 2017 về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị nghiệp vụ trinh sát, điều tra thuộc Công an nhân dân do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

91-QD/TW,Quy định 91-QD 2017,Ban Chấp hành Trung ương,Nhiệm vụ của đảng bộ,Đơn vị nghiệp vụ trinh sát điều tra ,Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 91-QĐ/TW Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/10/2017

18

Quyết định 91/QĐ-HQTTH năm 2017 về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của Cục Hải quan Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018

91/QD-HQTTH,Quyết định 91 2017,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC HẢI QUAN THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/QĐ-HQTTH Thừa Thiên Huế, ngày

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2017

19

Quyết định 91/2007/QĐ-TTg Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

91/2007/QD-TTg,Quyết định 91 2007,Thủ tướng Chính phủ,Công ty mẹ,Tổng công ty Thép Việt Nam,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 91/2007/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2007

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

20

Quyết định 91/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Đề án “Ngân hàng dữ liệu tên đường, tên phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

91/QD-UBND,Quyết định 91 2017,Tỉnh Bắc Ninh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 91/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 03 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 03/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.108.182