Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 90/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 31424 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2021 về mua bổ sung vắc xin phòng COVID-19 BNT162 của Pfizer do Chính phủ ban hành

--------------- Số: 90/NQ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2021 NGHỊ QUYẾT VỀ MUA BỔ SUNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 BNT162 CỦA PFIZER CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính

Ban hành: 14/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2021

2

Nghị quyết 90/NQ-CP về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2018,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

3

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ do Chính phủ ban hành

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2017,Chính phủ,Đơn giản hóa,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ Khoa học Công nghệ,Phạm vi quản lý Bộ Quốc Phòng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/NQ-CP

Ban hành: 15/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2017

4

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2015 về nâng cấp cửa khẩu phụ Chàng Riệc, tỉnh Tây Ninh thành cửa khẩu chính do Chính phủ ban hành

Số: 90/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2015 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC NÂNG CẤP CỬA KHẨU PHỤ CHÀNG RIỆC, TỈNH TÂY NINH THÀNH CỬA KHẨU CHÍNH CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

5

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2014 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của Bộ Công an do Chính phủ ban hành

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2014,Chính phủ,Quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/NQ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 05/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2014

6

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2012 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 do Chính phủ

--------------- Số: 90/NQ-CP Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2012 Ngày 26 tháng 12 năm 2012, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 12 năm 2012, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau: 1. Chính phủ thảo luận và cho ý kiến về Đề

Ban hành: 29/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2012

7

Nghị quyết 90/NQ-CP năm 2011 về thành lập thị xã Vĩnh Châu, phường thuộc thị xã Vĩnh Châu và thị trấn Đại Ngãi thuộc huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng do Chính phủ ban hành

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2011,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/NQ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ

Ban hành: 25/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2011

8

Nghị quyết 90/NQ-HĐND thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý của tỉnh Gia Lai

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2021,Tỉnh Gia Lai,Giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi 2021,Giá sản phẩm thủy lợi công trình vốn nhà nước,Giá dịch vụ thủy lợi công trình vốn nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2022

9

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2021 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Cao Bằng ban hành

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2021,Tỉnh Cao Bằng,Quyết toán thu ngân sách nhà nước 2020,Quyết toán chi ngân sách địa phương 2020,Quyết toán chi ngân sách tỉnh Cao Bằng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2022

10

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2021 về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Dự toán ngân sách địa phương Quảng Ngãi 2022,Phân bổ ngân sách địa phương Quảng Ngãi 2022,Dự toán và phân bổ ngân sách địa phương Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 07/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2022

11

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2021 về danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa, giai đoạn 2021-2025

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2021,Tỉnh Khánh Hòa,Danh mục đầu tư của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa,Danh mục cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa,Danh mục đầu tư cho vay Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 28/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

12

Nghị định 90/2021/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại giữa Việt Nam - Lào từ ngày 04 tháng 10 năm 2020 đến ngày 04 tháng 10 năm 2023

90/2021/ND-CP,Nghị định 90 2021,Chính phủ,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi để thực hiện Hiệp định Lào,Biểu thuế ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Lào,Biểu thuế nhập khẩu Hiệp định thương mại Việt Nam Lào,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2021

13

Nghị quyết 90/2022/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2022-2025

90/2022/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2022,Tỉnh Quảng Ninh,Hỗ trợ người hoạt động không chuyên ở thôn,Chính sách hỗ trợ khi sáp nhập thôn bản,Chính sách hỗ trợ khi sắp xếp thôn bản,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

14

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

90/2020/ND-CP,Nghị định 90 2020,Chính phủ,Xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức,Đánh giá chất lượng cán bộ công chức viên chức,Đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

15

Nghị quyết 90/2021/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 do tỉnh Quảng Trị ban hành

90/2021/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2021,Tỉnh Quảng Trị,Phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm tỉnh Quảng Trị,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị,Phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2021 Quảng Trị,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

16

Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

90/2019/ND-CP,Nghị định 90 2019,Chính phủ,Mức lương tối thiểu vùng,Hợp đồng lao động,Người lao động,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2019/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

17

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2018 giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2018,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/NQ-HĐND Sơn La, ngày 19 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 19/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2018

18

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2018,Tỉnh Hà Tĩnh,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 18 tháng 07 năm 2018

Ban hành: 18/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2018

19

Nghị quyết 90/NQ-HĐND năm 2018 về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng năm 2019

90/NQ-HDND,Nghị quyết 90 2018,Tỉnh Lâm Đồng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/NQ-HĐND Lâm Đồng, ngày 11 tháng 07 năm 2018

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

20

Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ

90/2018/ND-CP,Nghị định 90 2018,Chính phủ,Cảnh vệ,Chế độ cảnh vệ,Hướng dẫn luật,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.24.113