Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 90/2006/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 191970 văn bản

1

Nghị định 90/2006/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Nhà ở

90/2006/ND-CP,Nghị định 90 2006,Chính phủ,Luật nhà ở,Nhà ở thương mại,Nhà ở xã hội,Nhà ở công vụ,Hướng dẫn,Bất động sản CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2006/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

2

Hướng dẫn 04/HD-SXD thực hiện về cấp giấy quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum ban hành

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CẤP GIẤY QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ Căn cứ Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Căn cứ Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận

Ban hành: 28/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

3

Thông tư 05/2006/TT-BXD hướng dẫn thực hiện Nghị định 90/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 9 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 01/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2006

4

Quyết định 806/QĐ-BXD năm 2009 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định thay thế Nghị định 90/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN SOẠN THẢO VÀ TỔ BIÊN TẬP NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở. BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm

Ban hành: 04/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2009

5

Quyết định 1544/QĐ-UBND năm 2008 về Kế hoạch thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 90/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT NHÀ Ở VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06/9/2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị

Ban hành: 09/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2011

6

Quyết định 106/2007/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở theo Nghị định 90/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 106/2007/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 90/2006/NĐ-CP NGÀY 06 THÁNG 09 NĂM 2006 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN

Ban hành: 31/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2007

7

Nghị định 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

90/2020/ND-CP,Nghị định 90 2020,Chính phủ,Xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức,Đánh giá chất lượng cán bộ công chức viên chức,Đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

8

Nghị định 90/2019/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

90/2019/ND-CP,Nghị định 90 2019,Chính phủ,Mức lương tối thiểu vùng,Hợp đồng lao động,Người lao động,Lao động - Tiền lương CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2019/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 15/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2019

9

Nghị định 90/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cảnh vệ

90/2018/ND-CP,Nghị định 90 2018,Chính phủ,Cảnh vệ,Chế độ cảnh vệ,Hướng dẫn luật,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2018

Ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2018

10

Nghị định 90/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y

90/2017/ND-CP,Nghị định 90 2017,Chính phủ,Vi phạm hành chính,Xử phạt vi phạm lĩnh vực thú y,Kiểm dịch động vật CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 7

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

11

Nghị định 90/2016/NÐ-CP quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế

90/2016/ND-CP,Nghị định 90 2016,Chính phủ,Điều trị nghiện ,Chất dạng thuốc phiện,Thuốc thay thế thuốc phiện ,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2016

12

Nghị định 90/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2011/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

90/2015/ND-CP,Nghị định 90 2015,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 117/2011/NĐ-CP,Quản lý phạm nhân,Tổ chức quản lý phạm nhân ,Chế độ ăn mặc ở sinh hoạt,Chế độ y tế phạm nhân,Trách nhiệm hình sự CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2015

13

Nghị định 90/2014/NĐ-CP "Giải thưởng Hồ Chí Minh", "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

90/2014/ND-CP,Nghị định 90 2014,Chính phủ,Giải thưởng Hồ Chí Minh,Giải thưởng Nhà nước,Giải thưởng Nhà nước văn học nghệ thuật,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 29/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2014

14

Nghị định 90/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao

90/2013/ND-CP,Nghị định 90 2013,Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2013

15

Nghị định 90/2012/NĐ-CP tổ chức và trong hoạt động thanh tra ngành Nội vụ

90/2012/ND-CP,Nghị định 90 2012,Chính phủ,Hoạt động thanh tra,Ngành Nội vụ,Bộ máy hành chính .CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 05/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

16

Nghị định 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

90/2011/ND-CP,Nghị định 90 2011,Chính phủ,Phát hành trái phiếu doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Chứng khoán CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm

Ban hành: 14/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

17

Nghị định 90/2010/NĐ-CP quy định về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

90/2010/ND-CP,Nghị định 90 2010,Chính phủ,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 90/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2010 NGHỊ ĐỊNH

Ban hành: 18/08/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2010

18

Nghị định 90/2009/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất

90/2009/ND-CP,Nghị định 90 2009,Chính phủ,Xử phạt vi phạm hành chính,Hoạt động hóa chất,Vi phạm hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 90/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 10

Ban hành: 20/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2009

19

Nghị định 90/2008/NĐ-CP về việc chống thư rác

90/2008/ND-CP,Nghị định 90 2008,Chính phủ,Chống thư rác,Thư điện tử,Hộp thư điện tử,Công nghệ thông tin CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 90/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2008

Ban hành: 13/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2008

20

Nghị quyết 90/NQ-CP về phiên họp Chính phủ với các địa phương và phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2018

90/NQ-CP,Nghị quyết 90 2018,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 90/NQ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209