Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 9/2015/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13314 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-9:2015 (ISO/TS 7240-9:2012) về Hệ thống báo cháy - Phần 9: Đám cháy thử nghiệm cho các đầu báo cháy

TCVN7568-9:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-9:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-9:2015 ISO/TS 7240-9:2012 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 9: ĐÁM CHÁY THỬ NGHIỆM CHO CÁC ĐẦU BÁO CHÁY Fire detection and alarm systems - Part 9: Test fires for fire detectors Lời nói đầu TCVN 7568-9:2015 hoàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11256-9:2015 (ISO 8573-9:2004) về Không khí nén - Phần 9: Phương pháp xác định hàm lượng hạt nước dạng lỏng

TCVN11256-9:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11256-9:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11256-9:2015 ISO 8573-9:2004 KHÔNG KHÍ NÉN - PHẦN 9: PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG HẠT NƯỚC DẠNG LỎNG Compressed air - Part 9: Test methods for liquid water content Lời nói đầu TCVN 11256-9:2015 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11111-9:2015 (ISO 389-9:2009) về Âm học- Mức chuẩn zero để hiệu chuẩn thiết bị đo thính lực - Phần 9: Các điều kiện thử ưu tiên để xác định mức ngưỡng nghe chuẩn

TCVN11111-9:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11111-9:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11111-9:2015 ISO 389-9:2009 ÂM HỌC - MỨC CHUẨN ZERO ĐỂ HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ ĐO THÍNH LỰC - PHẦN 9: CÁC ĐIỀU KIỆN THỬ ƯU TIÊN ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC NGƯỠNG NGHE CHUẨN Acoustics - Reference zero for the calibration

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7921-2-9:2015 (IEC 60721-2-9:2014) về Phân loại điều kiện môi trường - Phần 2-9: Điều kiện môi trường xuất hiện trong tự nhiên - Dữ liệu đo được của xóc và rung - Bảo quản, vận chuyển và sử dụng

TCVN7921-2-9:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7921-2-9:2015,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7921-2-9:2015 IEC 60721-2-9:2014 PHÂN LOẠI ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-9: ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG XUẤT HIỆN TRONG TỰ NHIÊN - DỮ LIỆU ĐO ĐƯỢC CỦA XÓC VÀ RUNG - BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN VÀ SỬ DỤNG Classification

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6748-9:2015 (IEC 60115-9:2003) về Điện trở không đổi sử dụng trong thiết bị điện tử - Phần 9: Quy định kỹ thuật từng phần: Hệ điện trở không đổi gắn kết bề mặt có điện trở đo riêng được

TCVN6748-9:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6748-9:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6748-9:2015 IEC 60115-9:2003 ĐIỆN TRỞ KHÔNG ĐỔI SỬ DỤNG TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ - PHẦN 9: QUY ĐỊNH KỸ THUẬT TỪNG PHẦN: HỆ ĐIỆN TRỞ KHÔNG ĐỔI GẮN KẾT BỀ MẶT CÓ ĐIỆN TRỞ ĐÓ RIÊNG ĐƯỢC Fixed resistors for use

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8094-9:2015 (IEC 60974-9:2010) về Thiết bị hàn hồ quang - Phần 9: Lắp đặt và sử dụng

TCVN8094-9:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8094-9:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8094-9:2015 IEC 60974-9:2010 THIẾT BỊ HÀN HỒ QUANG - PHẦN 9: LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG Arc welding equipment - Part 9: Installation and use Lời nói đầu TCVN 8094-9:2015 hoàn toàn tương đương với IEC 60974-9

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN6748-9-1:2015 (IEC 60115-9-1:2003) về Điện trở không đổi sử dụng trong thiết bị điện tử - Phần 9-1: Quy định cụ thể còn để trống: Hệ điện trở không đổi gắn kết bề mặt có điện trở đo riêng được - Mức đánh giá EZ

TCVN6748-9-1:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6748-9-1:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6748-9-1:2015 IEC 60115-9-1:2003 ĐIỆN TRỞ KHÔNG ĐỔI SỬ DỤNG TRONG THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ - PHẦN 9-1: QUY ĐỊNH CỤ THỂ CÒN ĐỂ TRỐNG: HỆ ĐIỆN TRỞ KHÔNG ĐỔI GẮN KẾT BỀ MẶT CÓ ĐIỆN TRỞ ĐO RIÊNG ĐƯỢC MỨC ĐÁNH GIÁ EZ Fixed

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11166-9:2015 (ISO/IEC 7811-9:20114) về Thẻ định danh - Kĩ thuật ghi - Phần 9: Đánh dấu định danh xúc giác

TCVN11166-9:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11166-9:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11166-9:2015 ISO/IEC 7811-9:2008 THẺ ĐỊNH DANH - KỸ THUẬT GHI - PHẦN 9: ĐÁNH DẤU ĐỊNH DANH XÚC GIÁC Identification cards - Recording technique - Part 9: Tactile identifier mark Lời nói đầu TCVN 11166-9:2015 (ISO/IEC

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2016

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-9:2015 (ISO/IEC 7816-9:2004) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 9 : Lệnh đối với quản lý thẻ

TCVN11167-9:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11167-9:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11167-9:2015 ISO/IEC 7816-9:2004 THẺ DANH ĐỊNH - THẺ MẠCH TÍCH HỢP - PHẦN 9: LỆNH ĐỐI VỚI QUẢN LÝ THẺ Identification cards - Integrated circuit cards - Part 9: Commands for card management Lời nói đầu TCVN 11167-9:2015

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-9:2015 (ISO 9073-9:2008) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 9: Xác định độ rủ bao gồm hệ số rủ

TCVN10041-9:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10041-9:2015,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-9:2015 ISO 9073-9:2008 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 9: XÁC ĐỊNH ĐỘ RỦ BAO GỒM HỆ SỐ RỦ Textiles - Test methods for nonwovens - Part 9: Determination of drapability including drape

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2016

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-9:2019 về Giàn cố định trên biển - Phần 9: Giàn thép kiểu jacket

TCVN6170-9:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-9:2019,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-9:2019 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN PHẦN 9: GIÀN THÉP KIỂU JACKET Fixed offshore platforms Part 9: Steel template (jacket) platforms Lời nói đầu TCVN 6170-9:2019 Giàn cố định trên biển - Phần 9: Giàn

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11357-9:2018 (EN 474-9:2010) về Máy đào và chuyển đất - An toàn - Phần 9: Yêu cầu cho máy lắp đặt đường ống

TCVN11357-9:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11357-9:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11357-9:2018 EN 474-9:2010 MÁY ĐÀO VÀ CHUYỂN ĐẤT - AN TOÀN - PHẦN 9: YÊU CẦU CHO MÁY LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG Earth-moving machinery - Safety - Part 9: Requirements for pipelayers Lời nói đầu TCVN 11357-9:2018 hoàn

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12202-9:2018 về Đất, đá quặng apatit và photphorit - Phần 9: Xác định hàm lượng lưu huỳnh bằng phương pháp khối lượng

TCVN12202-9:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12202-9:2018,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12202-9:2018 ĐẤT, ĐÁ QUẶNG APATIT VÀ PHOTPHORIT - PHẦN 9: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG LƯU HUỲNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHỐI LƯỢNG Apatite and phosphorite ores - Part 9: Determination of sulfur content - Gravimetric

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11985-9:2017 (ISO 11148-9:2011) về Máy cầm tay không dùng năng lượng điện - Yêu cầu an toàn - Phần 9: Máy mài khuôn cầm tay

TCVN11985-9:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11985-9:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11985-9:2017 ISO 11148-9:2011 MÁY CẦM TAY KHÔNG DÙNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN - YÊU CẦU AN TOÀN - PHẦN 9: MÁY MÀI KHUÔN CẦM TAY Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 9: Die grinders Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-9:2017 (IEC 60335-2-9:2016) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-9: Yêu cầu cụ thể đối với vỉ nướng, máy nướng bánh mỳ và các thiết bị nấu di động tương tự

TCVN5699-2-9:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-9:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-9:2017 IEC 60335-2-9:2016 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-9: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI VỈ NƯỚNG, MÁY NƯỚNG BÁNH MỲ VÀ CÁC THIẾT BỊ NẤU DI ĐỘNG TƯƠNG TỰ Household and similar

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-9:2017 (ISO 16900-9:2015) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 9: Xác định hàm lượng cacbon dioxit trong khí hít vào

TCVN11953-9:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11953-9:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11953-9:2017 ISO 16900-9:2015 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ THIẾT BỊ THỬ - PHẦN 9: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CACBON DIOXIT TRONG KHÍ HÍT VÀO Respiratory protective devices - Methods of test and test

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-9:2017 (with amendment 5:2014) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Các công cụ tương tác, giao thức và API

TCVN11777-9:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-9:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11777-9:2017 WITH AMENDMENT 5:2014 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - CÁC CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC, GIAO THỨC VÀ API Information technology - JPEG 2000 image coding system - Interactivity tools,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-9:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 9: Đảng sâm nam chế

TCVN11776-9:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-9:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-9:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN – PHẦN 9: ĐẢNG SÂM NAM CHẾ Herbal medicine processing - Part 9: Radix Codonopsis javanicae Lời nói đầu TCVN 11776-9:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-9:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 9: Mặt cầu và hệ mặt cầu

TCVN11823-9:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11823-9:2017,***,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11823-9:2017 THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 9: MẶT CẦU VÀ HỆ MẶT CẦU Highway bridge design specification - Part 9: Deck and deck systems LỜI NÓI ĐẦU TCVN 11823 - 9: 2017 được biên soạn trên cơ sở tham

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178