Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 9/2015/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 73202 công văn

1

Công văn 9/BHXH-QLT về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020 do Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

--------------- Số: 9/BHXH-QLT V/v tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2020 TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2020 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động Căn cứ Khoản 1, Điều 26, Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo

Ban hành: 02/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2020

2

Công văn 3825/VPCP-CN năm 2019 về Nghị định sửa đổi, Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (Công văn số 48/TTr-BXD ngày 23 tháng 4 năm 2019) và Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp (Công văn số

Ban hành: 08/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

3

Công văn 1485/GSQL-GQ2 năm 2014 thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

1485/GSQL-GQ2 V/v thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014 Kính gửi: Công ty TNHH CMS Vina (Đ/c: lô A10, khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) Trả lời công văn số 09-2014/CMS ngày

Ban hành: 10/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2014

4

Công văn 10246/BTC-HCSN năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 16/2015/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

định số 16/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Thực hiện công văn số 1492/BC-ĐGS ngày 22/4/2019 của Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính ngân sách về kết quả giám sát tại tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang; về kiến nghị của tỉnh Bắc Giang về vướng

Ban hành: 30/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

5

Công văn 5087/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 5087/VPCP-KTTH V/v thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xét đề nghị

Ban hành: 08/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

6

Công văn 4184/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

hiện quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2437/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ v/v xử lý vướng mắc thực hiện

Ban hành: 18/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

7

Công văn 2437/VPCP-KTTH năm 2014 xử lý vướng mắc thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

lý vướng mắc thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2014 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Công Thương; - Bộ Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4031/BTC-TCHQ ngày

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2014

8

Công văn 2366/TCHQ-GSQL năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 08/2015/NĐ-CP và 59/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

2366/TCHQ-GSQL,Công văn 2366 2020,Tổng cục Hải quan,Kiến nghị sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP,Kiến nghị sửa đổi Nghị định 59/2018/NĐ-CP,Kiến nghị sửa đổi bổ sung Nghị định Tổng cục Hải quan,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 14/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

9

Công văn 1447/BGDĐT-KHTC năm 2020 về đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1447/BGDDT-KHTC,Công văn 1447 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 86/2015/NĐ-CP,Chính sách miễn giảm học phí,Quản lý học phí hệ thống giáo dục quốc dân,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2020

10

Công văn 3110/VPCP-CN năm 2019 về lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định 37/2010/NĐ-CP và 44/2015/NĐ-CP về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 37/2010/NĐ-CP và số 44/2015/NĐ-CP về QHĐT, QHXD Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2019 Kính gửi: Bộ Xây dựng. Về đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 604/BXD-QHKT ngày 28 tháng 3 năm 2019 về việc lùi thời gian trình Nghị định sửa đổi, bổ sung các

Ban hành: 18/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

11

Công văn 276/KL-ĐTXL năm 2015 hướng dẫn áp dụng Nghị định 40/2015/NĐ-CP do Cục Kiểm lâm ban hành

hiện xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 của Nghị định 40/2015/NĐ-CP “Vi phạm các quy định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”: Căn cứ Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, Thông tư số 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 7/5/2012 của Bộ Nông nghiệp và

Ban hành: 28/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Hết hiệu lực: 20/05/2017

Cập nhật: 06/07/2015

12

Công văn 8514/VPCP-ĐMDN năm 2016 thực hiện Nghị định 81/2015/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

quán triệt và thực hiện công bố đầy đủ thông tin hoạt động theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (Nghị định số 81/2015/NĐ-CP). 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: - Thực hiện đầy đủ các quy định của Nghị định số 81/2015/NĐ-CP. - Báo cáo Thủ tướng Chính

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

13

Công văn 1509/BXD-QLN năm 2019 thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày 20/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó giao Bộ Xây dựng hướng

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

14

Công văn 16/BXD-GĐ năm 2019 về trình tự thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định tại Nghị định 46/2015/NĐ-CP do Bộ Xây dựng ban hành

theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019 Kính gửi: Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông Vận tải Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 471/CĐSVN-KCHTGT ngày 12/3/2019 của Cục Đường sắt Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải (Cục Đường sắt Việt Nam) về việc đề nghị hướng dẫn

Ban hành: 15/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

15

Công văn 2870/BNV-TCBC năm 2018 về báo cáo số liệu theo Nghị định 46/2010/NĐ-CP, 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa do Bộ Nội vụ ban hành

báo cáo số liệu theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP, Nghị định số 26/2015/NĐ-CP và biên chế xã hội hóa Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2018 Kính gửi: - Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2018

16

Công văn 9910/VPCP-KTN năm 2014 rà soát sửa đổi Nghị định 152/2013/NĐ-CP và thí điểm cho phép phương tiện xe ô tô caravan lớn hơn 9 chỗ của khách du lịch quốc tịch Đức vào tham gia giao thông tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

9910/VPCP-KTN,Công văn 9910 2014,Văn phòng Chính phủ,Rà soát 152/2013/NĐ-CP,Phương tiện của đoàn caravan ,Ô tô caravan 9 chỗ Đức,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số:

Ban hành: 10/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2014

17

Công văn 2916/C67-P9 năm 2017 xử lý vi phạm hành chính đối với phương tiện thế chấp trong ngân hàng do Cục Cảnh sát giao thông ban hành

11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012) và Công văn số 3851/NHNN-PC ngày 24/5/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Yêu cầu các Đồng chí nghiên cứu thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - Đ/c Nguyễn Văn Sơn - TT BCA; Để báo cáo - Đ/c Cục trưởng; Để báo cáo - P1, P9; - Lưu: VT, P9. KT. CỤC TRƯỞNG

Ban hành: 31/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2017

18

Công văn 8649/VPCP-KTTH năm 2014 thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

8649/VPCP-KTTH V/v thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014 Kính gửi: Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tư pháp. Xét báo cáo, đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 13726/BTC-TCHQ ngày 29 tháng 9 năm 2014 về việc thực hiện Khoản 9 Điều 1

Ban hành: 31/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2014

19

Công văn 9089/TCHQ-GSQL năm 2014 thực hiện quy định Khoản 9 Điều 1 Nghị định 164/2013/NĐ-CP về mua bán hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

--------------- Số: 9089/TCHQ-GSQL V/v Thực hiện quy định Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 164/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại công văn số 5078/VPCP-KTTH ngày

Ban hành: 22/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2014

20

Công văn 9237/VPCP-CN năm 2018 về hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

V/v hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018 Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về

Ban hành: 25/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178