Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 9/2011-4/2013 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 216113 văn bản

1

Chỉ thị 9/CT-TTg năm 2020 về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

9/CT-TTg,Chỉ thị 9 2020,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,Tạo điều kiện thuận lợi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9/CT-TTg Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

2

Nghị quyết 9/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2020

nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 2. Giám sát định kỳ: Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 9 và kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh. 3. Giám sát chuyên đề: Giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển giáo dục và đào

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

3

Quyết định 9/2020/QĐ-UBND bổ sung nội dung Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định 16/2017/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9/2020/QĐ-UBND Nam Định, ngày 18 tháng 3 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG NỘI DUNG TẠI KHOẢN 1, KHOẢN 2 ĐIỀU 4 QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 16/2017/QĐ-UBND NGÀY 30/6/2017 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ỦY

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

4

Quyết định 3938/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ khoản 4, Điều 9 và cụ thể hóa khoản 1, Điều 6 của Quy định kèm theo Quyết định 07/2013/QĐ-UBND về khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá do tỉnh Quảng Nam ban hành

2014 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ KHOẢN 4, ĐIỀU 9 VÀ CỤ THỂ HÓA KHOẢN 1, ĐIỀU 6 CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 07/2013/QĐ-UBND NGÀY 07/5/2013 CỦA UBND TỈNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

5

Quyết định 748/9/QĐ-QLD năm 2018 ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

DƯỢC Căn cứ Luật Dược ngày 06/4/2016; Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý dược thuộc Bộ Y

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

6

Nghị quyết 19/NQ-HĐND bãi bỏ nội dung không thành lập văn phòng giúp Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại khoản 3, Điều 1 Nghị quyết 03/2011/NQ-HĐND ngày 9/4/2011 do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Vĩnh Phúc, ngày 03 tháng 8 năm 2011 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC BÃI BỎ NỘI DUNG “KHÔNG THÀNH LẬP VĂN PHÒNG GIÚP BAN CHỈ ĐẠO TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” TẠI KHOẢN 3, ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2011/NQ-HĐND NGÀY 9/4/2011 CỦA HĐND TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 2

Ban hành: 03/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

7

Chỉ thị 4/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý đê điều, công trình thủy lợi và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020 do tỉnh Nam Định ban hành

4/CT-UBND,Chỉ thị 4 2020,Tỉnh Nam Định,Quản lý đê điều công trình thủy lợi tỉnh Nam Định,Chuẩn bị sẵn sàng hộ đê phòng chống thiên tai,Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

8

Thông tư 4/TT-BYT năm 2020 về quy định việc thành lập, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học do Bộ Y tế ban hành

văn bản trong hồ sơ; 3. Quy cách của các tài liệu; 4. Ngôn ngữ của các tài liệu trong hồ sơ; 5. Số lượng bản sao phải nộp; 6. Thời hạn nộp đơn so với ngày thẩm định; 7. Cách thức ghi nhận và thông báo đối với hồ sơ chưa hợp lệ; 8. Thời gian dự kiến sẽ thông báo về quyết định sau thẩm định; 9. Khung thời gian cần

Ban hành: 05/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2020

9

Thông báo 4/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

4/TB-VPCP,Thông báo 4 2020,Văn phòng Chính phủ,An toàn giao thông,Tổng kết công tác,Phương hướng nhiệm vụ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4

Ban hành: 06/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

10

Thông báo 9/TB-TCTL-VP năm 2017 về giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi do Tổng cục Thủy lợi ban hành

9/TB-TCTL-VP,Thông báo 9,Tổng cục Thủy lợi,Giới thiệu chữ ký,Giới thiệu chức danh,Giới thiệu chức danh và chữ ký,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY LỢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

11

Báo cáo 70/BC-VHXH năm 2013 kết quả giám sát về công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2011, 2012 và 4 tháng đầu năm 2013

Số: 70/BC-VHXH Hà Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2013 BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG NĂM 2011, 2012 VÀ 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-VHXH ngày 16/5/2013, từ ngày 27/5 đến 05/6/2013, Ban VHXH - HĐND tỉnh đã triển khai giám sát về công

Ban hành: 14/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2013

12

Chỉ thị 9/CT-UBND năm 2014 về tăng cường xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do tỉnh Thái Nguyên ban hành

9/CT-UBND,Chỉ thị 9,Tỉnh Thái Nguyên,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9/CT-UBND Thái Nguyên, ngày 19 tháng 5 năm 2014 CHỈ

Ban hành: 19/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

13

Nghị quyết 59/NQ-HĐND9 năm 2016 về danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai; Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Bình Dương; Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

14

Quyết định 1451/QĐ-UBND năm 2011 duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chỉnh trang khu dân cư hiện hữu khu phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 phường Phước Long B, quận 9 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số: 1451/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 3 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH PHÂN KHU TỶ LỆ 1/2000 CHỈNH TRANG KHU DÂN CƯ HIỆN HỮU KHU PHỐ 1, 2, 3, 4, 5, 6 PHƯỜNG PHƯỚC LONG B, QUẬN 9 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy

Ban hành: 23/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

15

Nghị quyết 28/NQ-HĐND9 năm 2016 về uỷ quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đầu tư công

28/NQ-HDND9,Nghị quyết 28 2016,Tỉnh Bình Dương,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/NQ-HĐND9 Bình Dương, ngày 12 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

16

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND về chia tách, thành lập tổ dân phố 9, tổ dân phố 9A thuộc khu phố 4, phường Tam Bình, quận Thủ Đức

Thủ Đức, ngày 16 tháng 01 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỔ DÂN PHỐ 9, TỔ DÂN PHỐ 9A THUỘC KHU PHỐ 4, PHƯỜNG TAM BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2012

17

Quyết định 90/QĐ-VKSTCC-V9 năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Kiểm sát nhân dân giai đoạn 2011- 2020 do Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

90/QD-VKSTCC-V9,Quyết định 90 2013,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy hoạch phát triển nhân lực ,Phát triển nhân lực ngành Kiểm sát ,Nhân lực ngành Kiểm sát,Giai đoạn 2011- 2020 ,Ngành Kiểm sát nhân dân,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 12/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

18

Nghị quyết 11/NQ-HĐND năm 2015 về chia tách Khu vực 4 và Khu vực 9 để thành lập khu vực mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

NGHỊ QUYẾT CHIA TÁCH KHU VỰC 4 VÀ KHU VỰC 9 ĐỂ THÀNH LẬP CÁC KHU VỰC MỚI THUỘC PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ QUY NHƠN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy

Ban hành: 10/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2015

19

Quyết định 550/QĐ-VKSTC-V9 năm 2013 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

550/QD-VKSTC-V9,Quyết định 550 2013,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Cải cách chế độ công vụ,Chế độ công vụ công chức,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

20

Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND9 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bình Dương ban hành

ngư nghiệp và thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm trong cơ cấu kinh tế tương ứng ước đạt 63% - 23,5% - 4,3% - 9,2%. Sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 10,1% so với năm 2015; giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ước tăng 4,1%; giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước tăng 8,8%.Tổng

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.168.209