Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 9/2009- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 166637 văn bản

1

Thông báo 855/TB-BYT về nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 01/9/2009, tại Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

NỘI DUNG CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI NGÀY 01/9/2009, TẠI BỘ Y TẾ Ngày 01/9/2009, Bộ Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người tổ chức họp Ban chỉ đạo quốc gia về công tác phòng chống đại dịch cúm A(H1N1). Cuộc họp do PGS.TS. Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế - Phó trưởng

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2009

2

Quyết định 18/2012/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng do Tỉnh Long An ban hành

tháng 5 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 53/2009/QĐ-UBND NGÀY 07/9/2009 CỦA UBND TỈNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ XÂY DỰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày

Ban hành: 22/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2015

3

Thông báo 906/TB-BYT về nội dung họp tiểu ban giám sát thuộc Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người, ngày 23/9/2009 do Bộ Y tế ban hành

30 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO NỘI DUNG HỌP TIỂU BAN GIÁM SÁT THUỘC BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI, NGÀY 23/9/2009 Thực hiện kế hoạch làm việc của Lãnh đạo Bộ, để chủ động triển khai các hoạt động phòng chống dịch cúm A(H1N1) phù hợp với tình hình dịch, Bộ Y tế, Thường trực Ban chỉ đạo

Ban hành: 30/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2009

4

Thông báo 1826/TB-DPMT về nội dung cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người ngày 23/9/2009, tại Bộ Y tế do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Số: 1826/TB-DPMT Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2009 THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH CÚM Ở NGƯỜI NGÀY 23/9/2009, TẠI BỘ Y TẾ Ngày 23/9/2009, Bộ Y tế - Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống đại dịch cúm ở người tổ chức họp Ban chỉ đạo quốc gia về

Ban hành: 25/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2009

5

Thông báo 653/TB-BGDĐT về kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về tổ chức thi, tuyển sinh đại học, cao đẳng hình thức vừa làm vừa học ngày 10/9/2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

653/TB-BGDDT,Thông báo 653 2009,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 653/TB-BGDĐT Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2009

Ban hành: 14/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

6

Công điện 61/CĐ-BGTVT về công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng trên các tuyến quốc lộ. Xử lý ngay tình trạng hư hỏng trên các tuyến quốc lộ trong tháng 9/2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

ngày 01 tháng 9 năm 2009 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Điện: Cục Đường bộ Việt Nam. Theo phản ánh trên báo Thanh niên số ra ngày 20/8/2009 có tiêu đề “Mua vé đi đường ...“. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam: 1. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác quản lý, duy tu bảo dưỡng trên các tuyến quốc lộ.

Ban hành: 01/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2009

7

Chỉ thị 9/CT-TTg năm 2020 về tạo điều kiện cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

9/CT-TTg,Chỉ thị 9 2020,Thủ tướng Chính phủ,Doanh nghiệp,Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,Tạo điều kiện thuận lợi THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9/CT-TTg Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2020

8

Nghị quyết 9/NQ-HĐND năm 2019 về chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2020

9/NQ-HDND,Nghị quyết 9 2019,Tỉnh Kon Tum,Chương trình giám sát năm 2020,Chương trình giám sát của tỉnh Kon Tum,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2020

9

Quyết định 9/2020/QĐ-UBND bổ sung nội dung Khoản 1, Khoản 2 Điều 4 Quy định kèm theo Quyết định 16/2017/QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hành

9/2020/QD-UBND,Quyết định 9 2020,Tỉnh Nam Định,Bổ sung Quyết định 16/2017/QĐ-UBND tỉnh Nam Định,Bổ sung Quy định chế độ miễn tiền thuê đất,Bổ sung Quy định chế độ giảm tiền thuê đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

10

Quyết định 748/9/QĐ-QLD năm 2018 ban hành danh mục 02 thuốc nước ngoài (thuốc có hoạt chất, phối hợp hoạt chất lần đầu đăng ký tại Việt Nam - số đăng ký có hiệu lực 03 năm) được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam - Đợt 101 (bổ sung) do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

748/9/QD-QLD,Quyết định 748 2018,Cục Quản lý dược,Cấp số đăng ký thuốc nước ngoài ,Thuốc nước ngoài cấp số đăng ký,Đăng ký thuốc nước ngoài ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2018

11

Thông báo 9/TB-TCTL-VP năm 2017 về giới thiệu chức danh và chữ ký Phó Cục trưởng Cục Quản lý công trình thủy lợi do Tổng cục Thủy lợi ban hành

9/TB-TCTL-VP,Thông báo 9,Tổng cục Thủy lợi,Giới thiệu chữ ký,Giới thiệu chức danh,Giới thiệu chức danh và chữ ký,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY LỢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2017

12

Chỉ thị 9/CT-UBND năm 2014 về tăng cường xây dựng phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ do tỉnh Thái Nguyên ban hành

9/CT-UBND,Chỉ thị 9,Tỉnh Thái Nguyên,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 9/CT-UBND Thái Nguyên, ngày 19 tháng 5 năm 2014 CHỈ

Ban hành: 19/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

13

Nghị quyết 59/NQ-HĐND9 năm 2016 về danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất trong năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

59/NQ-HDND9,Nghị quyết 59 2016,Tỉnh Bình Dương,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/NQ-HĐND9 Bình Dương, ngày 16 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

14

Nghị quyết 28/NQ-HĐND9 năm 2016 về uỷ quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về đầu tư công

28/NQ-HDND9,Nghị quyết 28 2016,Tỉnh Bình Dương,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/NQ-HĐND9 Bình Dương, ngày 12 tháng 08 năm 2016

Ban hành: 12/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2019

15

Quyết định 550/QĐ-VKSTC-V9 năm 2013 Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cải cách chế độ công vụ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

550/QD-VKSTC-V9,Quyết định 550 2013,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Cải cách chế độ công vụ,Chế độ công vụ công chức,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

16

Nghị quyết 45/2016/NQ-HĐND9 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Bình Dương ban hành

45/2016/NQ-HDND9,Nghị quyết 45 2016,Tỉnh Bình Dương,Thương mại,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2016/NQ-HĐND9 Bình Dương, ngày 16

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2017

17

Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND9 về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017-2020

50/2016/NQ-HDND9,Nghị quyết 50 2016,Tỉnh Bình Dương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2016/NQ-HĐND9 Bình Dương, ngày 16 tháng 12

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2017

18

Nghị quyết 71/2016/NQ-HĐND9 về chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương

71/2016/NQ-HDND9,Nghị quyết 71 2016,Tỉnh Bình Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/2016/NQ-HĐND9 Bình Dương,

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

19

Nghị quyết 65/2016/NQ-HĐND9 về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Thông tư số 07/2009/TT-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 102/2008/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ về việc thu thập, quản lý, khai

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

20

Nghị quyết 70/2016/NQ-HĐND9 về chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

70/2016/NQ-HDND9,Nghị quyết 70 2016,Tỉnh Bình Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/NQ-HĐND9 Bình

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.132.33