Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 89/SL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2317 công văn

1

Công văn 89/VPHĐBCQG-PL năm 2021 về giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân và xác định đơn vị hành chính miền núi, vùng cao, hải đảo do Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành

89/VPHDBCQG-PL,Công văn 89 2021,Hội đồng bầu cử quốc gia,Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Xác định đơn vị hành chính miền núi vùng cao,Xác định đơn vị hành chính vùng cao hải đảo,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA VĂN PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

2

Công văn 89/TCLN-PCTT năm 2021 về phúc đáp văn bản 7957/TCHQ-GSQL do Tổng cục Lâm nghiệp ban hành

89/TCLN-PCTT,Công văn 89 2021,Tổng cục Lâm nghiệp,Phúc đáp văn bản 7957/TCHQ-GSQL,Phúc đáp về cấm nhập khẩu động vật hoang dã,Cấm nhập khẩu động vật hoang dã,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2021

3

Công văn 89/UBDT-CSDT năm 2021 trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 do Ủy ban Dân tộc ban hành

89/UBDT-CSDT,Công văn 89 2021,Ủy ban dân tộc,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số,Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc miền núi,Trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIV,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN DÂN TỘC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2021

4

Công văn 89/TANDTC-PC năm 2020 về thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

89/TANDTC-PC,Công văn 89 2020,Tòa án nhân dân tối cao,Thông báo kết quả giải đáp trực tuyến Toà án,Giải đáp trực tuyến vướng mắc trong xét xử,Một số vướng mắc trong xét xử Toà án,Thủ tục Tố tụng TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2020

5

Công văn 89/XTTM-QLXT năm 2019 trả lời vướng mắc của doanh nghiệp trong việc áp dụng giá dịch vụ và thực hiện khuyến mại do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

89/XTTM-QLXT,Công văn 89 2019,Cục Xúc tiến thương mại,Khuyến mại,Hàng hóa khuyến mại,Quản lý khuyến mại,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

6

Công văn 89/VPCP-V.I năm 2019 về thông tin, phản ánh của báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành

89/VPCP-V.I,Công văn 89 2019,Văn phòng Chính phủ,Phản ánh của báo chí ,Báo chí,Xử lý thông tin trên báo chí,Bất động sản VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/VPCP-V.I V/v thông tin, phản

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

7

Công văn 89/BXD-KTXD năm 2016 điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

89/BXD-KTXD,Công văn 89 2016,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng,Điều chỉnh giá hợp đồng thi công,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89

Ban hành: 19/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

8

Công văn 89/BTNMT-TCMT năm 2016 hướng dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

89/BTNMT-TCMT,Công văn 89 2016,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Bảo tồn đa dạng sinh học,Đa dạng sinh học,Bảo vệ đa dạng sinh học,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

9

Công văn 89/QLG-NLTS năm 2015 tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn do Bộ Tài chính ban hành

89/QLG-NLTS,Công văn 89 2015,Bộ Tài chính,Quản lý giá,Tăng cường công tác quản lý giá,Công tác quản lý giá,Thương mại,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH CỤC QUẢN LÝ GIÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

10

Công văn 89/TCT-TTr thực hiện kế hoạch thanh tra thuế năm 2015 do Tổng cục Thuế ban hành

89/TCT-TTr,Công văn 89 2015,Tổng cục Thuế,tăng cường công tác thanh tra thuế ,Thanh tra thuế ,Đoàn Thanh tra Thuế,Giám sát hoạt động Đoàn Thanh tra Thuế,Kế hoạch thanh tra,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

11

Công văn 89/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

89/BXD-KTXD,Công văn 89,Bộ Xây dựng,Doanh nghiệp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

12

Công văn 89/GSQL-GQ4 năm 2017 về từ chối C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

89/GSQL-GQ4,Công văn 89,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Cách thức từ chối C/O,Hóa đơn thương mại ,Lập hóa đơn thương mại,Hiệp định thương mại hàng hóa,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2017

13

Công văn 89/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

89/GSQL-TH,Công văn 89,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Vướng mắc CO,Vướng mắc CO mẫu E,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/GSQL-TH V/v vướng

Ban hành: 17/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

14

Công văn 89/TCT-CS năm 2014 thuế đối với hoạt động tại khu chuyển tải quặng rời không bền trên vịnh Vân Phong do Tổng cục Thuế ban hành

89/TCT-CS,Công văn 89 2014,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/TCT-CS V/v thuế đối với hoạt

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2014

15

Công văn 89/VPCP-KTN năm 2014 về cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa do Văn phòng Chính phủ ban hành

89/VPCP-KTN,Công văn 89,Văn phòng Chính phủ,dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/VPCP-KTN V/v cơ quan có thẩm quyền

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

16

Công văn 89/BTC-TCHQ năm 2014 thủ tục xuất khẩu hàng hóa có hợp đồng yêu cầu phải kiểm dịch do Bộ Tài chính ban hành

89/BTC-TCHQ,Công văn 89 2014,Bộ Tài chính,thủ tục XK có hợp đồng kiểm dịch,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/BTC-TCHQ V/v thủ tục XK hàng hóa có

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

17

Công văn 89/BGTVT-KHĐT hướng dẫn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

89/BGTVT-KHDT,Công văn 89 2013,Bộ Giao thông vận tải,Vốn trái phiếu Chính phủ,Thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ ,Vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012,Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2012 ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 04/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

18

Công văn 89/BXD-KTXD điều chỉnh giá hạng mục trọn gói trong hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

89/BXD-KTXD,Công văn 89,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Điều chỉnh giá hợp đồng trọn gói ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá các hạng mục

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

19

Công văn 89/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

89/GSQL-TH,Công văn 89 2012,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Vướng mắc CO,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O

Ban hành: 27/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

20

Công văn 89/BXD-HĐXD góp ý kiến thẩm tra dự án đầu tư ra nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

89/BXD-HDXD,Công văn 89 2011,Bộ Xây dựng,Đầu tư BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/BXD-HĐXD V/v góp ý kiến thẩm tra dự án đầu tư ra nước ngoài. Hà Nội, ngày 24 tháng 10

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.187.155