Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 89/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 4128 tiêu chuẩn

Hệ thống tìm kiếm được 183.781 VĂN BẢN PHÁP LUẬT 47.202 CÔNG VĂN
1

Quy chuẩn quốc gia QCVN 89:2015/BTTTT về IPV6 đối với thiết bị nút

QCVN 89:2015/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ IPV6 ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÚT National technical regulation on IPv6 nodes MỤC LỤC 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.2. Đối tượng áp dụng 1.3. Tài liệu viện dẫn 1.4. Giải thích từ ngữ 1.5. Chữ viết tắt 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Ban hành: 21/07/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2015

2

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-89:2012/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống hoa cúc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

từ 10TCN 687:2006 theo quy định tại khoản 1 điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-89:2012/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/26/5 Corr.2 ngày 16 tháng 3

Ban hành: 19/06/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-89:2011 (IEC 60335-2-89:2010) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn – Phần 2-89: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị làm lạnh dùng trong thương mại có khối làm lạnh hoặc máy nén lắp liền hoặc lắp rời

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-89:2011 IEC 60335-2-89:2010 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN – PHẦN 2-89: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ LÀM LẠNH DÙNG TRONG THƯƠNG MẠI CÓ KHỐI LÀM LẠNH HOẶC MÁY NÉN LẮP LIỀN HOẶC LẮP RỜI Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-89

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2014

4

Tiêu chuẩn ngành 04 TCN 89:2006 về quy phạm phòng cháy, chữa cháy rừng thông do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

TIÊU CHUẨN NGÀNH 04 TCN 89:2006 QUY PHẠM PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG THÔNG (Ban hành kèm theo quyết định số 4110QĐ/ BNN - KHCN ngày 31 tháng 12 năm 2006 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi áp dụng Quy phạm này quy định những nội dung cơ bản về kỹ

Ban hành: 31/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4881-89 (ISO 6887-83) về Vi sinh vật học - Hướng dẫn chung về cách pha chế các dung dịch pha loãng để kiểm nghiệm vi sinh vật

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4881-89 ISO 6887-1983 VI SINH VẬT HỌC HƯỚNG DẪN CHUNG VỀ CÁCH PHA CHẾ CÁC DUNG DỊCH PHA LOÃNG ĐỂ KIỂM NGHIỆM VI SINH VẬT Licrobiology-General guidence for the preparation of dilutions for microbiological examination Tiêu chuẩn này quy định những chỉ dẫn chung cho việc chuẩn bị các

Ban hành: Năm 1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2017

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8157:2017 (CODEX STAN 89-1981, Rev.3-2015) về Thịt xay nhuyễn đã xử lý nhiệt

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8157:2017 CODEX STAN 89-1981, REV.3-2015 THỊT XAY NHUYỄN ĐÃ XỬ LÝ NHIỆT Luncheon meat Lời nói đầu TCVN 8157:2017 thay thế TCVN 8157:2009; TCVN 8157:2017 tương đương với CODEX STAN 89-1981, Rev. 3-2015; TCVN 8157:2017 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

7

Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 89:1988 về quy phạm rà trơn động cơ máy kéo và máy công tác ở cơ sở sử dụng trong nông nghiệp

TIÊU CHUẨN NGÀNH 10 TCN 89:1988 QUY PHẠM RÀ TRƠN ĐỘNG CƠ MÁY KÉO VÀ MÁY CÔNG TÁC Ở CƠ SỞ SỬ DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP 1. Quy định chung 1.1. Rà trơn máy là một khâu quan trọng trong hệ thống phục vụ kỹ thuật. Rà trơn bằng cách cho động cơ, máy kéo làm việc với trọng tải tăng dần từ nhỏ đến lớn, tốc độ từ thấp

Ban hành: Năm 1988

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8968:2011 về Sữa – Xác định stronti-89 và stronti-90 bằng phương pháp trao đổi ion

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8968:2011 SỮA - XÁC ĐỊNH STRONTI-89 VÀ STRONTI-90 BẰNG PHƯƠNG PHÁP TRAO ĐỔI ION Milk - Determination of strontium-89 and strontium-90 by ion exchange method Lời nói đầu TCVN 8968:2011 được xây dựng dựa theo AOAC 974.37 Strontium-89 and Strontium-90 in milk. lon exchange method;

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2014

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8157:2009 (CODEX STAN 89-1981, Rev. 1-1991) về Thịt xay nhuyễn chế biến sẵn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8157 : 2009 CODEX STAN 89-1981, Rev. 1-1991 THỊT XAY NHUYỄN CHẾ BIẾN SẴN Luncheon meat Lời nói đầu TCVN 8157 : 2009 hoàn toàn tương đương với CODEX STAN 89-1981, Rev.1-1991; TCVN 8157 : 2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F8 Thịt và sản phẩm thịt biên soạn,

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 89:1963 về Bulông nửa tinh đầu sáu cạnh có cổ định hướng

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 89-63 BULÔNG NỬA TINH ĐẦU SÁU CẠNH NHỎ CÓ CỔ ĐỊNH HƯỚNG KÍCH THƯỚC 1. Kích thước của bulông nửa tinh đầu sáu cạnh nhỏ có cổ định hướng phải theo những chỉ dẫn ở hình vẽ và trong các bảng 1 và 2 của tiêu chuẩn này: Ví dụ ký hiệu quy ước của bulông đường kính 12 mm, chiều dài 100

Ban hành: Năm 1963

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

11

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6106:1996 (ASTM : E 500 - 89) về Thử không phá huỷ - Kiểm tra bằng siêu âm - Thuật ngữ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6106 : 1996 ASTM : E 500 - 89 THỬ KHÔNG PHÁ HỦY - KIỂM TRA BẰNG SIÊU ÂM - THUẬT NGỮ Non - destructive testing - Ultrasonic examination - Terminology 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này giải thích các thuật ngữ dùng trong thử không phá hủy bằng siêu âm. 1.2. Tiêu chuẩn này

Ban hành: Năm 1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

12

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6325:1997 (ASTM D664 - 89) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định trị số axit - Phương pháp chuẩn độ điện thế do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6325 : 1997 (ASTM D664 - 89) SẢN PHẨM DẨU MỎ - XÁC ĐỊNH TRỊ SỐ AXÍT - PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ Petroleum products - Determination of acid number - Potentiometric titration method Lời nói đầu TCVN 6325 : 1997 tương đương với ASTM D 664-89. TCVN 6325 : 1997 do Ban Kỹ

Ban hành: Năm 1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2013

13

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2689:1995 (ASTM D874 – 89) về Sản phẩm dầu mỏ - Dầu nhờn và các phụ gia - Xác định hàm lượng tro sunfat do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2689 – 1995 ISO 3987 – 1980 ASTM D874 – 89 SẢN PHẨM DẦU MỎ DẦU NHỜN VÀ CÁC PHỤ GIA XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG TRO SUNPHAT Lời nói đầu TCVN 2689 – 1995 thay thế cho TCVN 2689 – 78. TCVN 2689 – 1995 hoàn toàn tương đương với ISO 3987 – 1980 (E) và ASTM D874 – 89. TCVN

Ban hành: Năm 1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4874:1989 (ST SEV 2685-89) về Bao bì vận chuyển có hàng - Phương pháp thử độ bền phun nước do Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước ban hành

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4874 - 89 ST SEV 2685-89 BAO BÌ VẬN CHUYỂN CÓ HÀNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ BỀN PHUN NƯỚC Filled transport packages - Water spray test Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử độ bền hay khả năng bảo vệ hàng hóa của bao bì khi bị phun nước. Phương pháp này cũng có thể được sử dụng như điều

Ban hành: 25/12/1989

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2013

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9664:2013 (ISO 26323 : 2009) về Sản phẩm sữa - Xác định hoạt độ axit của các giống vi khuẩn trong sữa bằng phương pháp đo pH liên tục (CpH)

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9664 : 2013 ISO 26323 : 2009 SẢN PHẨM SỮA – XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ AXIT CỦA CÁC GIỐNG VI KHUẨN TRONG SỮA BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO pH LIÊN TỤC (CpH) Milk products – Determination of the acidification activity of dairy cultures by continuous pH measurement (CpH) Lời nói đầu TCVN 9664:2013

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2014

16

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 792:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Lạc tiên nghiền nhuyễn - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về việc Ghi nhãn hàng hoá. Theo TCVN 7087-2002; TCVN 7088-2002. 4.3. Bảo quản và vận chuyển Theo TCVN 167- 86.

Ban hành: 26/10/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

17

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 779:2006 về tiêu chuẩn rau quả ớt quả tươi – Yêu cầu kỹ thuật

89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 Chính phủ về việc “Ghi nhãn hàng hoá”. 4.4. Bảo quản Kho bảo quản phải sạch sẽ, khô ráo, thoáng mát. Các bao bì chứa sản phẩm phải xếp sao cho không khí dễ lưu thông và sản phẩm không bị bẹp. 4.5. Vận chuyển Theo TCVN 167 – 86; TCVN 6543:1999. Phương tiện vận chuyển sạch sẽ, thông thoáng, khô ráo

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 791:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Vải nghiền nhuyễn - Yêu cầu kỹ thuật

nhuyễn được đóng trong bao bì kín Bao bì vận chuyển: Hòm các tông theo TCVN 3214-79; TCVN 4439-87. 4.2. Ghi nhãn theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về việc Ghi nhãn hàng hoá. Theo TCVN 7087-2002; TCVN 7088-2002. 4.3. Bao gói, bảo quản và vận chuyển Theo TCVN 167- 86 hoặc theo thoả thuận trong hợp

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Tiêu chuẩn ngành 10TCN 793:2006 về tiêu chuẩn rau quả - Vải lạnh đông nhanh - Yêu cầu kỹ thuật

theo TCVN 4439-87; TCVN 3214-79. 4.2. Ghi nhãn Theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 về việc Ghi nhãn hàng hoá. 4.3. Bảo quản 4.3.1. Cùi vải đã làm lạnh đông phải được bảo quản ở nhiệt độ ổn định và không lớn hơn âm 18oC (-18oC). Các thùng sản phẩm sắp xếp sao cho khí lạnh dễ lưu thông và sản phẩm không bị

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-122:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định của giống nho do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 01-122:2013/BNNPTNT được xây dựng dựa trên cơ sở TG/50/9 (Guidelines for the Conduct of Tests

Ban hành: 21/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.15.215