Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 89/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 46834 công văn

1

Công văn 52/GSQL-GQ1 năm 2016 thực hiện Nghị quyết 89/NQ-CP do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Nghị quyết số 89/NQ-CP của Chính phủ Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2016

Ban hành: 08/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2016

2

Công văn 89/XTTM-QLXT năm 2019 trả lời vướng mắc của doanh nghiệp trong việc áp dụng giá dịch vụ và thực hiện khuyến mại do Cục Xúc tiến thương mại ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/XTTM-QLXT V/v trả lời vướng mắc của doanh nghiệp trong việc áp dụng giá dịch vụ và thực hiện khuyến mại

Ban hành: 14/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2019

3

Công văn 89/VPCP-V.I năm 2019 về thông tin, phản ánh của báo chí do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/VPCP-V.I V/v thông tin, phản ánh của báo chí Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Thanh tra Chính

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2019

4

Công văn 89/BXD-KTXD năm 2016 điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/BXD-KTXD V/v điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 19/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/01/2016

5

Công văn 89/BTNMT-TCMT năm 2016 hướng dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/BTNMT-TCMT V/v hướng dẫn lồng ghép nội dung bảo tồn đa dạng sinh học vào quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Hà Nội,

Ban hành: 11/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2017

6

Công văn 89/QLG-NLTS năm 2015 tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH CỤC QUẢN LÝ GIÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QLG-NLTS V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá trên địa bàn Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 25/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2015

7

Công văn 89/TCT-TTr thực hiện kế hoạch thanh tra thuế năm 2015 do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/TCT-TTr V/v Thực hiện kế hoạch thanh tra thuế năm 2015. Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 12/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2015

8

Công văn 89/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014 Kính gửi: Công ty cổ

Ban hành: 28/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2014

9

Công văn 89/GSQL-GQ4 năm 2017 về từ chối C/O do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/GSQL-GQ4 V/v từ chối C/O Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Công ty ô tô Toyota Việt

Ban hành: 16/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2017

10

Công văn 89/GSQL-TH năm 2014 vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Cục Hải quan

Ban hành: 17/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2014

11

Công văn 89/TCT-CS năm 2014 thuế đối với hoạt động tại khu chuyển tải quặng rời không bền trên vịnh Vân Phong do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/TCT-CS V/v thuế đối với hoạt động tại khu chuyển tải quặng rời không bền trên vịnh Vân Phong Hà Nội, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2014

12

Công văn 89/VPCP-KTN năm 2014 về cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/VPCP-KTN V/v cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường tránh đô thị Gia Nghĩa Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 07/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

13

Công văn 177/BYT-QLD về triển khai thực hiện Nghị định 89/2012/NĐ-CP do Bộ Y tế ban hành

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 177/BYT-QLD V/v Triển khai thực hiện Nghị định 89/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2013

14

Công văn 89/BTC-TCHQ năm 2014 thủ tục xuất khẩu hàng hóa có hợp đồng yêu cầu phải kiểm dịch do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/BTC-TCHQ V/v thủ tục XK hàng hóa có hợp đồng yêu cầu phải kiểm dịch Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014 Kính gửi:

Ban hành: 03/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

15

Công văn 89/BGTVT-KHĐT hướng dẫn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/BGTVT-KHĐT V/v Hướng dẫn thanh toán KH vốn TPCP năm 2012 Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Các

Ban hành: 04/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

16

Công văn 89/BXD-KTXD điều chỉnh giá hạng mục trọn gói trong hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/BXD-KTXD V/v: Điều chỉnh giá các hạng mục trọn gói trong hợp đồng thi công xây dựng công trình. Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2012

Ban hành: 18/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2012

17

Công văn 89/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu D do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu D Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 27/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2012

18

Công văn 89/BXD-HĐXD góp ý kiến thẩm tra dự án đầu tư ra nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/BXD-HĐXD V/v góp ý kiến thẩm tra dự án đầu tư ra nước ngoài. Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2011 Kính gửi: Bộ Kế

Ban hành: 24/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2011

19

Công văn 89/BXD-KTXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo chỉ số giá do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/BXD-KTXD V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo chỉ số giá Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2011 Kính

Ban hành: 14/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2011

20

Công văn 89/GSQL-TH về thủ tục hải quan hàng vào, ra kho ngoại quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/GSQL-TH V/v thủ tục hải quan hàng vào, ra kho ngoại quan. Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2011

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.124.77