Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 89/SL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 20624 văn bản

141

Nghị quyết 89/NQ-HĐND năm 2013 thông qua chương trình phát triển nhà ở tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

89/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2013,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/NQ-HĐND Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 7

Ban hành: 16/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2013

142

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2013 thực hiện Luật Đo lường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

89/KH-UBND,Tỉnh Tiền Giang,Hướng dẫn Luật đo lường,Chuẩn đo lường quốc gia,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/KH-UBND Tiền Giang, ngày 06

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

143

Kế hoạch 89/KH-UBND thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Hà Nội đến năm 2020

89/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chiến lược phát triển thanh niên,Chương trình phát triển thanh niên,Chương trình Phát triển thanh niên Hà Nội,Phát triển thanh niên Việt Nam 2013,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2013

144

Quyết định 89/2016/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang

89/2016/QD-UBND,Quyết định 89 2016,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/2016/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 01 tháng 02 năm 2016

Ban hành: 01/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2016

145

Thông báo 89/TB-BTC ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020

89/TB-BTC,Thông báo 89 2013,Bộ Tài chính,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/TB-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2013 THÔNG BÁO Ý

Ban hành: 20/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2013

146

Thông tư 89/2015/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

89/2015/TT-BGTVT,Thông tư 89 2015,Bộ Thông tin và Truyền thông,An toàn kỹ thuật xe máy chuyên dùng,Xe máy chuyên dùng,Giao thông - Vận tải,Tài nguyên - Môi trường BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/02/2016

147

Quyết định 89/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89/QD-TTg,Quyết định 89 2013,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng xã hội học tập,Đề án Xây dựng xã hội học tập ,Giai đoạn 2012 - 2020 ,Đề án xã hội học tập 2013,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

148

Nghị quyết 89/NQ-CP năm 2012 thành lập thị xã Bình Minh và điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập phường thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long do Chính phủ ban hành

89/NQ-CP,Nghị quyết 89 2012,Chính phủ,Thành lập thị xã Bình Minh,Điều chỉnh địa giới hành chính,Điều chỉnh địa giới hành chính Vĩnh Long ,Thành lập phường,Thành lập phường thị xã Bình Minh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2013

149

Quyết định 89/2015/QĐ-UBND về Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

89/2015/QD-UBND,Quyết định 89 2015,Tỉnh Ninh Thuận,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2015/QĐ-UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 15

Ban hành: 15/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

150

Nghị quyết 89/2015/NQ-HĐND về tiếp tục phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020

89/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2015,Tỉnh Bình Thuận,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2015/NQ-HĐND Bình Thuận, ngày 14 tháng 12

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2016

151

Luật thống kê 2015

Luật 89 2015,Quốc hội,Luật Thống kê,Luật thống kê 2015,Luật thống kê mới,Báo cáo thống kê,Chế độ báo cáo thống kê,89/2015/QH13,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số:

Ban hành: 23/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2015

152

Kế hoạch 89/KH-BCĐ năm 2012 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015 do Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Hà Nam

89/KH-BCD,Tỉnh Hà Nam,Văn hóa - Xã hội UBND TỈNH HÀ NAM BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TNMT, MD ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/KH-BCĐ Hà Nam, 30 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2016

153

Nghị định 89/2015/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP về một số chính sách phát triển thủy sản

89/2015/ND-CP,Nghị định 89 2015,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 67/2014/NĐ-CP,Phát triển thủy sản ,Chính sách phát triển thủy sản ,Sửa đổi chính sách phát triển thủy sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2015

154

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2012 về Đề án Đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi

89/QD-UBND,Quyết định 89 2012,Tỉnh Quảng Ngãi,Đào tạo thạc sĩ,Đào tạo tiến sỹ,Thu hút nhân lực trình độ cao,Chính sách thu hút nhân lực ,Giai đoạn 2011 - 2015,Định hướng đến năm 2020,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 29/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2012

155

Thông tư 89/2015/TT-BTC hướng dẫn nhập, xuất, mua, bán hàng dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

89/2015/TT-BTC,Thông tư 89 2015,Bộ Tài chính,Mua bán hàng dự trữ quốc gia ,Mua bán hàng dự trữ,Mua bán hàng dự trữ nhà nước ,Hướng dẫn nhập xuất mua bán dự trữ,Thương mại,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2015

156

Nghị quyết 89/2015/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2015 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 do Quốc hội ban hành

89/2015/QH13,Nghị quyết 89 2015,Quốc hội,Chương trình xây dựng luật pháp lệnh ,Xây dựng luật pháp lệnh 2015,Xây dựng luật pháp lệnh 2016,Xây dựng dự án Luật Pháp lệnh,Điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản,Bộ máy hành chính QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2015

157

Thông báo 89/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Văn phòng Chính phủ ban hành

89/TB-VPCP,Thông báo 89 2012,Văn phòng Chính phủ,Chương trình mục tiêu quốc gia,Tài nguyên - Môi trường VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/TB-VPCP Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2012

Ban hành: 13/03/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2012

158

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2011 bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã; nhiệm kỳ 2011-2016 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

89/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/KH-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 12 năm 2011

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2016

159

Thông tư 89/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 29/2009/TT-BGTVT hướng dẫn thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi vận tải người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước tiểu vùng Mê Công mở rộng do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

89/2014/TT-BGTVT,Thông tư 89 2014,Bộ Giao thông vận tải,Hội đồng Vận tải,Hoạt động vận tải quốc tế,Hiệp định vận tải đường bộ,Tiểu vùng Mê Công ,Tiểu vùng Mê Công mở rộng,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2015

160

Quyết định 89/2014/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai

89/2014/QD-UBND,Quyết định 89 2014,Tỉnh Lào Cai ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2014/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 27 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.36.94