Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 89/SL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 20667 văn bản

1

Sắc lệnh số 89/SL về việc ấn định thể lệ giảm tức do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

89/SL,Sắc lệnh 89 1950,Chủ tịch nước,Tiền tệ - Ngân hàng,Quyền dân sự SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ SỐ 89/SL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 1950 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu Sắc lệnh số 78-SL ngày 14 tháng 7 năm 1949 về việc giảm tô; Chiểu Sắc lệnh số 26-SL ngày 15 tháng 2 năm 1950 thành lập Ban giảm

Ban hành: 22/05/1950

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

2

Sắc lệnh số 89/SL về việc bãi chức Tổng thanh tra Bộ canh nông do Chủ tịch nước ban hành

89/SL,Sắc lệnh 89 1949,Chủ tịch nước,Bộ máy hành chính SẮC LỆNH CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA SỐ 89 NGÀY 2 THÁNG 8 NĂM 1949 CHỦ TỊCH NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Chiểu quyết nghị của Hội đồng Chính phủ ngày 14-11-1945 thành lập Bộ Canh nông; Chiểu sắc lệnh số 57 ngày 3-5-1946 quy định tổ chức các Bộ; Theo

Ban hành: 02/08/1949

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

3

Sắc lệnh số 89/SL về việc giảm âm xá, ân giảm nhân ngày ký niệm quốc kháng năm 1947 do Chủ tịch nước Việt nam Dân chủ cộng hoà ban hành

89/SL,Sắc lệnh 89 1947,Chủ tịch nước,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng SẮC LỆNH SỐ 89/SL CỦA CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VỀ VIỆC GIẢM ÂM XÁ, ÂN GIẢM NHÂN NGÀY KÝ NIỆM QUỐC KHÁNG NĂM 1947 CHỦ TỊCH CHÍNH PHỦ VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Xét nhân kỷ niệm lần thứ hai cuộc cách mạng tháng 8 và Ngày Độc lập 2 tháng

Ban hành: 26/09/1947

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2008

4

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2021 thực hiện Quyết định 174/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến năm 2030 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

89/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Quyết định 174/QĐ-TTg tỉnh Tuyên Quang,Thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản Tuyên Quang,Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản đến 2030,Thương mại,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

5

Thông báo 89/TB-VPCP năm 2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 do Văn phòng Chính phủ ban hành

89/TB-VPCP,Thông báo 89 2021,Văn phòng Chính phủ,Kết luận tại cuộc họp về phòng chống dịch Covid19,Kết luận của Thủ tướng về phòng chống dịch Covid19,Thông báo về phòng chống dịch Covid,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 01/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2021

6

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2021 về bảo tồn và phát huy di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025

89/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa Cần Thơ,Phát huy di sản văn hóa phi vật thể Cần Thơ,Bảo tồn danh lam gắn với phát triển du lịch Cần Thơ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

7

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2021 về phát triển thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025

89/KH-UBND,Tỉnh Đồng Tháp,Kế hoạch phát triển thể dục thể thao ,Phát triển thể dục thể thao tỉnh Đồng Tháp,Phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2021 2025,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

8

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2030

89/QD-UBND,Quyết định 89 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững Bắc Ninh,Phương án quản lý rừng bền vững Bắc Ninh 2021 2030,Quản lý rừng bền vững tỉnh Bắc Ninh 2021,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2021

9

Quyết định 89/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi

89/QD-UBND,Quyết định 89 2021,Tỉnh Quảng Ngãi,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất huyện Minh Long,Kế hoạch sử dụng đất huyện Minh Long Quảng Ngãi,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 25/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2021

10

Công điện 89/CĐ-BYT năm 2021 về khẩn trương triển khai quyết liệt biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh do Bộ Y tế điện

89/CD-BYT,Công điện 89 2021,Bộ Y tế,Khẩn trương phòng chống Covid-19 ở Hải Dương,Khẩn trương phòng chống Covid-19 ở Quảng Ninh,Khẩn trương triển khai quyết liệt phòng chống Covid-19,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

11

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

89/QD-UBND,Quyết định 89 2021,Tỉnh Bắc Ninh,Kinh doanh theo phương thức đa cấp tỉnh Bắc Ninh,Quản lý kinh doanh theo phương thức đa cấp,Quản lý kinh doanh phương thức đa cấp Bắc Ninh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2021

12

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Phương án phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa tạm thời trên địa bàn tỉnh Phú Yên

89/QD-UBND,Quyết định 89 2021,Tỉnh Phú Yên,Phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa tạm thời,Phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa Phú Yên,Phương án phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

13

Quyết định 89/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

89/QD-UBND,Quyết định 89 2021,Tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch phát đảm bảo quốc phòng tỉnh Bắc Kạn,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

14

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang

89/QD-UBND,Quyết định 89 2021,Tỉnh An Giang,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Kế hoạch,Giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban cấp xã,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

15

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2021 về tổ chức xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế, Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

89/KH-UBND,Tỉnh Bình Dương,Tổ chức xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp,Xây dựng đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp Bình Dương,Đơn vị Tự vệ trong doanh nghiệp trong Khu công nghiệp,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 12/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2021

16

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2020 về triển khai lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch

89/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Triển khai lập Quy hoạch thành phố Cần Thơ,Triển khai lập Quy hoạch thời kỳ 2021 2030,Triển khai lập Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

17

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2020 về khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

89/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ,Khắc phục hậu quả bom mìn Tuyên Quang,Khắc phục hậu quả bom mìn 2021 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

18

Kế hoạch 89/KH-UBND về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

89/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn,Phòng chống thiên tai tỉnh Lạng Sơn,Phòng chống thiên tai năm 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

19

Kế hoạch 89/KH-UBND năm 2020 về bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên bàn địa tỉnh Sơn La

89/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi,Bảo vệ chất lượng nước Sơn la 2020,Kế hoạch hành động Bảo vệ nước công trình thuỷ lợi,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

20

Thông báo 89/TB-VPCP năm 2020 kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 do Văn phòng chính phủ ban hành

89/TB-VPCP,Thông báo 89 2020,Văn phòng Chính phủ,Kết luận Thủ tướng Chính phủ,Phòng chống dịch bệnh,Kết luận,Thể thao - Y tế VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/TB-VPCP Hà

Ban hành: 10/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.48.69