Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 89/SL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 381-400 trong 20288 văn bản

381

Quyết định 89/2003/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Bưu điện do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

89/2003/QD-BBCVT,Quyết định 89 2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,Nhiệm vụ,Chức năng,Nhà xuất bản Bưu điện,Quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 29/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

382

Hiệp định số 36/2006/SL/LPQT về du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Chi-lê ban hành

Điều ước quốc tế 36 2006,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định du lịch Việt Nam Chi Lê,36/2006/SL/LPQT,Thương mại,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 36/2006/SL/LPQT Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2006 Hiệp định về du lịch giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và

Ban hành: 23/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

383

Nghị định 89/2002/NĐ-CP quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn

89/2002/ND-CP,Nghị định 89 2002,Chính phủ,In ấn phát hành hóa đơn,Quản lý hóa đơn,Sử dụng hóa đơn,Sử dụng hóa đơn chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89

Ban hành: 07/11/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2010

384

Thông tư 89/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

89/2002/TT-BTC,Thông tư 89 2002,Bộ Tài chính,Chuẩn mực kế toán,Hướng dẫn,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 09/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2012

385

Quyết định 89/2002/QĐ-BNN về Kiểm dịch thực vật đối với giống cây và sinh vật có ích nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

89/2002/QD-BNN,Quyết định 89 2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kiểm dịch thực vật,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89

Ban hành: 08/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

386

Quyết định 89/2002/QĐ-UB ban hành Quy định về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

89/2002/QD-UB,Quyết định 89 2002,Thành phố Đà Nẵng,Mua sắm,Quản lý đầu tư xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 89/2002/QĐ-UB Đà

Ban hành: 19/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

387

Quyết định 89/2002/QĐ-UB về việc Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định thành lập Hội khuyến học cấp phường-xã, thị trấn thuộc thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

89/2002/QD-UB,Quyết định 89 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Hội Khuyến học,Chủ tịch UBND,Thành lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2002

Ban hành: 07/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

388

Chỉ thị số 89-CT năm 1992 về chống lấy cắp điện do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

89-CT,Chỉ thị 89-CT 1992,Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,Tài nguyên - Môi trường CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-CT Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1992

Ban hành: 14/03/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2009

389

Quyết định 89/2002/QĐ-TTg thành lập Khu rừng quốc gia Đền Hùng và xây dựng Dự án đầu tư Khu rừng quốc gia Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89/2002/QD-TTg,Quyết định 89 2002,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Phú Thọ,Rừng quốc gia Đền Hùng,Dự án đầu tư,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 89/2002/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ

Ban hành: 12/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

390

Hiệp định số 32/2006/SL/LPQT về việc tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu đối với các lọai thuế đánh vào thu nhập giữa Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Công Hòa Xây - Sen

Điều ước quốc tế 32 2005,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định tránh đánh thuế hai lần,Hiệp định ngăn ngừa trốn thuế thu nhập,Việt Nam Xây Sen,32/2006/SL/LPQT,Thuế - Phí - Lệ Phí HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÂY – SEN VỀ TRÁNH ĐÁNH THUẾ HAI LẦN VÀ NGĂN NGỪA VIỆC

Ban hành: 04/10/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2006

391

Quyết định 89/QĐ-UB năm 1997 quy định tỷ lệ % các khoản thu giữa các cấp ngân sách do tỉnh Lào Cai ban hành

89/QD-UB,Quyết định 89 1997,Tỉnh Lào Cai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QĐ-UB Lào Cai, ngày 12 tháng 04 năm 1997

Ban hành: 12/04/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

392

Quyết định 89/2002/QĐ-UB phê duyệt Qui hoạch chi tiết khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

89/2002/QD-UB,Quyết định 89 2002,Thành phố Hà Nội,Khu đô thị Bắc Đại Kim,Quy hoạch chi tiết,Tỷ lệ 1-500,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2002 QUYẾT

Ban hành: 12/06/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2009

393

Quyết định 89/2002/QĐ.UBNDT Quy định mức thu, quản lý sử dụng phí dịch vụ về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

89/2002/QD.UBNDT,Quyết định 89 2002,Tỉnh Sóc Trăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2002/QĐ.UBNDT Sóc Trăng, ngày 25

Ban hành: 25/02/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2015

Ban hành: 24/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

395

Quyết định 89/2001/QĐ-QLD về danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục Quản lý dược ban hành

89/2001/QD-QLD,Quyết định 89 2001,Cục Quản lý dược,Mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khoẻ ,Danh mục mỹ phẩm ảnh hưởng sức khỏe,Mỹ phẩm ảnh hưởng sức khoẻ con người ,Mỹ phẩm được lưu hành tại Việt Nam ,Số đăng ký lưu hành tại Việt Nam ,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC VN -------- CỘNG

Ban hành: 19/12/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2013

396

Nghị định 89/2001/NĐ-CP về việc thành lập phường Phú Tài, Xuân An, Hàm Tiến, Phú Hải, đổi tên xã Hàm Tiến thuộc thành phố Phan Thiết và thành lập xã Đa Mi thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

89/2001/ND-CP,Nghị định 89 2001,Chính phủ,Thành lập phường,Đổi tên xã,Thành phố Phan Thiết,Huyện Hàm Thuận Bắc,Tỉnh Bình Thuận,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89

Ban hành: 22/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

397

Quyết định 89/2001/QĐ-UB về Đơn giá sữa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước

89/2001/QD-UB,Quyết định 89 2001,Tỉnh Bình Phước,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2001/QĐ-UB Bình Phước, ngày

Ban hành: 20/11/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2018

398

Nghị định 40/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2014/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

40/2021/ND-CP,Nghị định 40 2021,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 89/2014/NĐ-CP,Xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân,Xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2021

399

Quyết định 89/2001/QĐ-UB Quy định xử lý, thu hồi đất do các tổ chức, hộ gia đình,cá nhân để hoang hoá, không sử dụng, sử dụng sai mục đích - vi phạm Luật đất đâi trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

89/2001/QD-UBND,Quyết định 89 2001,Thành phố Hà Nội,Luật đất đai,Thu hồi đất,Xử lý vi phạm,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89

Ban hành: 12/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

400

Quyết định 89/2001/QĐ-UBND quy định việc xác định giá trị nhà, đất phục vụ cho việc thu phần vắng đồng sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

89/2001/QD-UBND,Quyết định 89 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Thu phần vắng đồng sở hữu,Xác định giá trị nhà,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ: 89

Ban hành: 04/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242