Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 89/SL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 20292 văn bản

361

Hiệp định số 06/2009/SL-LPQT về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Tuy-ni-di ban hành

Điều ước quốc tế 06 2007,Chính phủ Cộng hoà Tuy-ni-di,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định miễn thị thực,Người mang hộ chiếu ngoại giao,Người mang hộ chiếu công vụ,Người mang hộ chiếu đặc biệt,Hộ chiếu công vụ,Hộ chiếu ngoại giao,Việt Nam Tuynidi,06/2009/SL-LPQT,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO -------

Ban hành: 26/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2009

362

Nghị định 89-CP năm 1994 về việc thu tiền sử dụng đất và lệ phí địa chính

89-CP,Nghị định 89-CP 1994,Chính phủ,Thu tiền sử dụng đất,Lệ phí địa chính,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 1994

Ban hành: 17/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

363

Quyết định 89/2004/QĐ-UB về Điều lệ Quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Hạ Đình - Quận Thanh Xuân và Huyện Thanh Trì - Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

89/2004/QD-UB,Quyết định 89 2004,Thành phố Hà Nội,Điều lệ Quản lý xây dựng,Quy hoạch chi tiết Khu Đô thị mới,Hạ Đình,Tỷ lệ 1-500,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 20/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

364

Quyết định 89/2004/QĐ-UB ban hành quy chế xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa do Tỉnh Lâm Đồng ban hành

89/2004/QD-UB,Quyết định 89 2004,Tỉnh Lâm Đồng,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 89/2004/QĐ-UB Đà Lạt, ngày 18 tháng 5 năm 2004

Ban hành: 18/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

365

Quyết định 89/2004/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

89/2004/QD-UB,Quyết định 89 2004,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh,Sở Khoa học Công nghệ,Quy chế tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 09/04/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

366

Quyết định 89/2004/QĐ-UB chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

89/2004/QD-UB,Quyết định 89 2004,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2004/QĐ-UB Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 17/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

367

Nghị định 89/2004/NĐ-CP về việc phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn nhiệm kỳ 2004 - 2009

89/2004/ND-CP,Nghị định 89 2004,Chính phủ,Tỉnh Bắc Cạn,Nhiệm kỳ 2004 – 2009,Đại biểu Hội đồng nhân dân,Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân,Số lượng đại biểu HĐND tỉnh,Số đại biểu được bầu,Số lượng đơn vị bầu cử,Phê chuẩn đại biểu HĐND tỉnh,Phê chuẩn số lượng đơn vị bầu cử,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******

Ban hành: 21/02/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

368

Quyết định 89/2004/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

89/2004/QD-TCTK,Quyết định 89 2004,Tổng cục Thống kê,Cục Thống kê,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC THỐNG KÊ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2004/QĐ-TCTK Hà Nội, ngày 20 tháng

Ban hành: 20/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

369

Quyết định 89/2004/QĐ-UB về đổi tên Trung tâm Tai Mũi Họng tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ

89/2004/QD-UB,Quyết định 89 2004,Thành phố Cần Thơ,Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89

Ban hành: 09/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

370

Quyết định 89/2003/QĐ-UBBT về chế độ quản lý thu thuế đối với các loại thuyền, nghề hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2004

89/2003/QD-UBBT,Quyết định 89 2003,Tỉnh Bình Thuận,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89

Ban hành: 25/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

371

Thông tư 89/2003/TT-BNV thực hiện phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

89/2003/TT-BNV,Thông tư 89 2003,Bộ Nội vụ,Phân cấp quản lý,Phân cấp quản lý biên chế,Biên chế hành chính,Biên chế hành chính sự nghiệp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 24/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

372

Quyết định 89/2003/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước

89/2003/QD-UB,Quyết định 89 2003,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2003/QĐ-UB Bình Phước, ngày 29 tháng 9 năm 2003

Ban hành: 29/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

373

Thông tư 89/2003/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động điện lực do Bộ Tài chính ban hành

89/2003/TT-BTC,Thông tư 89 2003,Bộ Tài chính,Thu lệ phí,Quản lý lệ phí,Sử dụng lệ phí,Lệ phí cấp giấy phép,Cấp Giấy phép hoạt động điện lực,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89

Ban hành: 17/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

374

Quyết định 89/2003/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

89/2003/QD-BNN,Quyết định 89 2003,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cục Thú y,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2003/QĐ-BNN Hà

Ban hành: 04/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

375

Nghị định 89/2003/NĐ-CP sửa đổi Điều lệ Bảo hiểm xã hội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân và Công an nhân dân kèm theo Nghị định 45/CP năm 1995

89/2003/ND-CP,Nghị định 89 2003,Chính phủ,Điều lệ bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm xã hội,Quân nhân chuyên nghiệp,Sĩ quan chuyên nghiệp,Hạ sĩ quan,Công an nhân dân,Sửa đổi,Bổ sung,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/08/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

376

Quyết định 89/2003/QĐ-UB Quy định tạm thời suất đầu tư trồng chăm sóc rừng trồng bằng cây Mỡ bầu (kích thước bầu 7cm x 12cm, mật độ trồng 3.300 cây/ha) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

89/2003/QD-UB,Quyết định 89 2003,Tỉnh Tuyên Quang,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2003/QĐ-UB Tuyên Quang, ngày 08 tháng 7 năm 2003

Ban hành: 08/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

377

Hiệp định số 39/2006/SL/LPQT về việc Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cung cấp cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoản viện trợ không hoàn lại 50 triệu Nhân dân tệ do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước quốc tế 39 2006,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định viện trợ không hoàn lại,Việt Nam Trung Hoa,Việt Nam Trung Quốc,39/2006/SL/LPQT,Tài chính nhà nước BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 39/2006/SL/LPQT Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 Hiệp định Hợp tác kinh tế kỹ thuật giữa Chính

Ban hành: 22/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2006

378

Hiệp định số 35/2006/SL-LPQT về hợp tác y tế và khoa học y học giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước quốc tế 35 2006,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa K,Hiệp định hợp tác y tế,Hiệp định hợp tác khoa học y học,Việt Nam Hoa Kỳ,35/2006/SL-LPQT,Thể thao - Y tế HIỆP ĐỊNH VỀ HỢP TÁC Y TẾ VÀ KHOA HỌC Y HỌC GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ Chính

Ban hành: 20/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

379

Quyết định 89/2003/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Nhựa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

89/2003/QD-BCN,Quyết định 89 2003,Bộ Công nghiệp,Điều lệ tổ chức và hoạt động,Công ty Nhựa Việt Nam,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2003/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 15

Ban hành: 15/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

380

Văn bản số 33/2006/SL-LPQT về khuôn khổ hợp tác quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế giai đoạn 2006 – 2010 về xúc tiến việc làm bền vững tại Việt Nam do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước quốc tế 33 2006,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Tổ chức Lao động Quốc tế,Văn bản,Khuôn khổ hợp tác quốc gia,Việt Nam,Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế,Giai đoạn 2006 2010,33/2006/SL-LPQT,Lao động - Tiền lương KHUÔN KHỔ HỢP TÁC QUỐC GIA GIỮA NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ VĂN PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

Ban hành: 12/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133