Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 89/SL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 341-360 trong 20292 văn bản

341

Quyết định 89/2004/QĐ-UBND bổ sung Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương do tỉnh Quảng Nam ban hành

89/2004/QD-UBND,Quyết định 89 2004,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/2004/QĐ-UB Tam Kỳ, ngày 11

Ban hành: 11/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2014

342

Quyết định 89/2004/QĐ-UBBT quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí bến bãi và các khoản thu dịch vụ tại Cảng Phú Quý do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

89/2004/QD-UBBT,Quyết định 89 2004,Tỉnh Bình Thuận,Cảng Phú Quý,Phí bến bãi,Thu phí bến bãi,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 89

Ban hành: 08/12/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2009

343

Quyết định 89/2004/QĐ-BTC về phí, lệ phí quản lý chất lượng bưu điện và hoạt động bưu chính viễn thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

89/2004/QD-BTC,Quyết định 89 2004,Bộ Tài chính,Lệ phí quản lý chất lượng bưu điện,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2004/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2012

344

Quyết định 89/2004/QĐ-UB về Quy chế tiếp nhận và quản lý dự án đầu tư vào khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

89/2004/QD-UB,Quyết định 89 2004,Tỉnh Hưng Yên,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2004/QĐ-UB Hưng Yên, ngày 03 tháng 11 năm 2004

Ban hành: 03/11/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2018

345

Chương trình số 51/2007/SL-LPQT về việc trao đổi văn hóa, nghệ thuật, khoa học và giáo dục giai đoạn 2008 - 2010 do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên ban hành

Điều ước quốc tế 51 2007,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chương trình trao đổi văn hóa nghệ thuật,Chương trình trao đổi khoa học giáo dục,2008 2010,Việt Nam Triều Tiên,51/2007/SL-LPQT,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ NGOẠI GIAO ***** Số: 51/2007/SL-LPQT Hà Nội,

Ban hành: 27/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

346

Quyết định 89-TTg năm 1995 về việc xây dựng 3 trường phổ thông trung học chất lượng cao tại Hà Nội, Thừa thiên - Huế và thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89-TTg,Quyết định 89-TTg 1995,Thủ tướng Chính phủ,Trường phổ thông trung học chất lượng cao,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 2 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY

Ban hành: 17/02/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

347

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ấn Độ

Điều ước quốc tế 12 2007,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Cộng hoà Ấn Độ,Hiệp định tương trợ tư pháp,Hình sự,Việt Nam Ấn Độ,12/2009/SL-LPQT,Trách nhiệm hình sự BỘ NGOẠI GIAO ------ Số: 12/2009/SL-LPQT Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Ban hành: 08/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2009

348

Quyết định 89-TTg năm 1995 về việc xây dựng 3 trường phổ thông trung học chất lượng cao tại Hà Nội, Thừa thiên- Huế và thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89-TTg,Quyết định 89-TTg 1995,Thủ tướng Chính phủ,Trường phổ thông trung học chất lượng cao,Xây dựng - Đô thị,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 1

Ban hành: 17/01/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2009

349

Hiệp định về khuyến khích và Bảo hộ đầu tư lẫn nhau giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cuba

Điều ước quốc tế 11 2007,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Cộng hòa Cuba,Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư,Việt Nam Cu Ba,11/2009/SL-LPQT,Đầu tư BỘ NGOẠI GIAO -------- Số: 11/2009/SL-LPQT Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2009

Ban hành: 28/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2009

350

Hiệp định về việc công nhận lẫn nhau các văn bằng về giáo dục, học vị khoa học và học hàm giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Bê-la-rút

Điều ước quốc tế 52 2007,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định công nhận văn bằng giáo dục,Hiệp định công nhận học vị khoa học,Hiệp định công nhận học hàm,Việt Nam Belarus,Việt Nam Bêlarút,52/2007/SL-LPQT,Giáo dục BỘ NGOẠI GIAO ***** Số: 52/2007/SL

Ban hành: 27/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

351

Quyết định 89/2004/QĐ-BCN về việc chuyển Công ty Cơ khí Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Bộ Công Nghiệp ban hành

89/2004/QD-BCN,Quyết định 89 2004,Bộ Công nghiệp,Công ty TNHHNN 1 thành viên,Công ty Cơ khí Hà Nội,Doanh nghiệp BỘ CÔNG NGHIỆP ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2004/QĐ-BCN Hà Nội, ngày 13

Ban hành: 13/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2007

352

Thông tư 89/2004/TT-BTC hướng dẫn xử lý rủi ro vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

89/2004/TT-BTC,Thông tư 89 2004,Bộ Tài chính,Xử lý rủi ro,Vốn tín dụng đầu tư phát triển,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2004/TT-BTC Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2004

Ban hành: 03/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

353

Thỏa thuận số 49/2007/SL-LPQT giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện, hàng hóa qua lại biên giới nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc khuyến khích phát triển hợp tác đầu tư, thương mại giữa hai nước

Điều ước quốc tế 49 2007,Chính phủ nước Cộng hoà Dân ch,Thủ tướng Chính phủ,Thỏa thuận,Việt Nam Lào,Khuyến khích hợp tác đầu tư,Khuyến khích phát triển đầu tư,49/2007/SL-LPQT,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 49/2007/SL

Ban hành: 14/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2007

354

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và người mang hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đô-mi-ni-ca-na

Điều ước quốc tế 48 2007,Bộ Ngoại giao,Hiệp định miễn thị thực,Người mang hộ chiếu ngoại giao,Người mang hộ chiếu công vụ,Việt Nam Đôminicana,48/2007/SL-LPQT,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 48/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007 HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG

Ban hành: 30/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

355

Hiệp định về hợp tác đấu tranh phòng chống khủng bố quốc tế, tội phạm có tổ chức, buôn bán trái phép các chất ma túy, các chất hướng thần, các chất tương tự, tiền chất và các loại tội phạm khác giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ

Điều ước quốc tế 18 2007,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Cộng hoà Thổ Nhĩ Kỳ,Hiệp định hợp tác,Phòng chống tội phạm,Phòng chống khủng bố quốc tế,Phòng chống tội phạm có tổ chức,Phòng chống tội phạm ma túy,Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ,18/2009/SL-LPQT,Trách nhiệm hình sự BỘ NGOẠI GIAO ---------

Ban hành: 22/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2009

356

Hiệp định về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và hộ chiếu đặc biệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Ê-cu-a-đo

Điều ước quốc tế 47 2007,Bộ Ngoại giao,Người mang hộ chiếu ngoại giao,Hiệp định miễn thị thực,Người mang hộ chiếu công vụ,Người mang hộ chiếu đặc biệt,Việt Nam Ê-cu-a-đo,47/2007/SL-LPQT,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 47/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2007

Ban hành: 20/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

357

Chương trình Hành động giai đoạn 2007-2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin do Bộ ngoại giao ban hành.

Điều ước quốc tế 45 2007,Bộ Ngoại giao,Hiệp ước Việt Nam PhiLippin,Chương trình hành động,Giai đoạn 2007 2010,45/2007/SL-LPQT,Đầu tư,Thương mại,Tiền tệ - Ngân hàng,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 45/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 23 tháng 08

Ban hành: 09/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2007

358

Quyết định 89/2004/QĐ-UB ban hành Quy định quản lý công tác nội vụ ở tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

89/2004/QD-UB,Quyết định 89 2004,Tỉnh Gia Lai,Quản lý công tác nội vụ,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 89/2004/QĐ-UB Pleiku, ngày

Ban hành: 22/07/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2010

359

Thông tư 89/2004/TT-BQP hướng dẫn Nghị định 161/2003/NĐ-CP về Quy chế khu vực biên giới biển do Bộ Quốc phòng ban hành

89/2004/TT-BQP,Thông tư 89 2004,Bộ Quốc phòng,Quy chế khu vực biên giới biển,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2004/TT-BQP Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2004

Ban hành: 19/06/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

360

Hiệp định số 50/2007/SL-LPQT về việc nhận trở lại công dân do Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Na Uy ban hành.

Điều ước quốc tế 50 2007,Chính phủ các nước,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định nhận trở lại công dân,Việt Nam Na Uy,50/2007/SL-LPQT,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 50/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2007 Hiệp

Ban hành: 04/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.42.124