Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 89/SL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 281-300 trong 20290 văn bản

281

Nghị định 89/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh

89/2007/ND-CP,Nghị định 89 2007,Chính phủ,Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh,Thành lập thành phố,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 05

Ban hành: 28/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2007

282

Thông cáo chung 02/2010/SL-LPQT về thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và En Xan-va-đo

Điều ước quốc tế 02 2010,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Cộng hòa En Xan-va-đ,Thiết lập quan hệ ngoại giao,Việt Nam EnXanvađo,02/2010/SL-LPQT,Bộ máy hành chính BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 02/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2010

Ban hành: 16/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2010

283

Thông báo hiệu lực về Hiệp định vận tải đường thủy giữa Việt Nam và Campuchia

Điều ước quốc tế 08 2009,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Hoàng gia Cam pu chi,Việt Nam Campuchia,Hiệp định vận tải đường thủy,08/2011/SL-LPQT,Giao thông - Vận tải BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

284

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND về Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định do Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành

89/2007/QD-UBND,Quyết định 89 2007,Tỉnh Nam Định,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2007/QĐ-UBND Nam Định, ngày 11 tháng 01 năm

Ban hành: 11/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2011

285

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND năm 2006 về Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Uỷ ban nhân dân do tỉnh Quảng Trị ban hành

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Quảng Trị,Quy chế làm việc Văn phòng Uỷ ban Quảng Trị,Mối quan hệ công tác của Văn phòng Quảng Trị,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

286

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về quy hoạch, đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ quản lý doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Đồng Nai,Quy định tạm thời,Quản lý sử dụng,Cán bộ quản lý doanh nghiệp ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 89

Ban hành: 22/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

287

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Lào Cai,Thương mại,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2006/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 18 tháng 12

Ban hành: 18/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

288

Thỏa thuận giữa Việt Nam và Cu-ba về hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải

Điều ước quốc tế 49 2009,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ Cộng hòa Cuba,Thỏa thuận hợp tác,Việt Nam Cu Ba,49/2010/SL-LPQT,Giao thông - Vận tải BỘ NGOẠI GIAO ------- Số: 49/2010/SL-LPQT Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2010 Thỏa

Ban hành: 28/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2010

289

Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND thông qua Đề án đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do tỉnh Quảng Trị ban hành

89/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2006,Tỉnh Quảng Trị,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2006/NQ-HĐND Đông Hà, ngày

Ban hành: 09/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2013

290

Nghị quyết 89/2006/NQ-HĐND về điều chỉnh số lượng, nâng mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và khu dân cư; nâng mức hỗ trợ tiền lương đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế hợp đồng tại xã, phường, thị trấn do tỉnh Phú Thọ ban hành

89/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2006,Tỉnh Phú Thọ,Cán bộ không chuyên trách,Nâng mức phụ cấp,Cán bộ không chuyên trách cấp xã,Giáo viên mầm non ngoài biên chế,Giáo viên mầm non,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 08/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2013

291

Nghị định 12/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá

12/2021/ND-CP,Nghị định 12 2021,Chính phủ,Nghị định 12/2021/NĐ-CP về thẩm định giá,Sửa đổi Nghị định hướng dẫn về thẩm định giá,Sửa đổi Nghị định 89/2013/NĐ-CP thẩm định giá,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

292

Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len

Điều ước quốc tế 59 2009,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chuyển giao người bị kết án phạt tù ,Liên hiệp Vương quốc Anh Bắc Ai Len,Việt Nam và vương quốc Anh,59/2009/SL-LPQT,Trách nhiệm hình sự BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 12/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

293

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí lớp đào tạo tập trung chính quy hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Bình Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2006/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 21 tháng 11

Ban hành: 21/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2015

294

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND quy định giá thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho từng người đang thuê theo Nghị định 61/CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Khánh Hòa,Đơn giá thu tiền sử dụng đất,Diện tích vượt hạn mức ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 89

Ban hành: 15/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

295

Quyết định 89/2006/QĐ-BVHTT về Quy chế xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

89/2006/QD-BVHTT,Quyết định 89 2006,Bộ Văn hoá-Thông tin,Nhiệm vụ khoa học công nghệ,Bộ Văn hóa Thông tin,Quy chế xác định nhiệm vụ KHCN,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN --------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 07/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/12/2006

296

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 do tỉnh Gia Lai ban hành

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Gia Lai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 31 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 31/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

297

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND về bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Thành phố Đà Nẵng,Bộ đơn giá xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/2006/QĐ-UBND Đà

Ban hành: 14/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2011

298

Quyết định 89/2006/QĐ-BNN về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

89/2006/QD-BNN,Quyết định 89 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quản lý thuốc bảo vệ thực vật,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ: 89

Ban hành: 02/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2006

299

Thông tư 89/2006/TT-BTC quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo do Bộ Tài chính ban hành

89/2006/TT-BTC,Thông tư 89 2006,Bộ Tài chính,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Quyết toán kinh phí,Trả trợ cấp thôi việc,Thu hồi bồi thường chi phí đào tạo,Tiền bồi thường chi phí đào tạo,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2006

300

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu và quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy và ôtô trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Nghệ An,Mức thu phí,Quản lý phí,Tỉnh Nghệ An,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 89

Ban hành: 13/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.144