Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 89/SL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 20292 văn bản

221

Quyết định 89/2009/QĐ-UBND Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Đồng Nai

89/2009/QD-UBND,Quyết định 89 2009,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2009/QĐ-UBND Biên Hòa, ngày 25 tháng 12 năm 2009

Ban hành: 25/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2015

222

Quyết định 89/2009/QĐ-UBND quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương

89/2009/QD-UBND,Quyết định 89 2009,Tỉnh Bình Dương,Trường Đại học,Lao động - Tiền lương,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2009/QĐ-UBND Thủ Dầu Một,

Ban hành: 21/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

223

Quyết định 89/2009/QĐ-UBND thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống ma tuý tỉnh Lâm Đồng

89/2009/QD-UBND,Quyết định 89 2009,Tỉnh Lâm Đồng,Quỹ phòng chống ma tuý Lâm Đồng,Thành lập Quỹ phòng chống ma tuý,Quản lý Quỹ phòng chống ma tuý,Sử dụng quỹ phòng chống ma tuý,Quỹ phòng chống ma tuý,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2013

224

Nghị quyết 89/2009/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách tỉnh Bình Thuận năm 2010

89/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2009,Tỉnh Bình Thuận,Dự toán thu ngân sách nhà nước,Dự toán thu Ngân sách nhà nước 2010,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2013

225

Quyết định 89/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quản lý các dự án đầu tư và xây dựng sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn Khu kinh tế Vân Phong tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

89/2009/QD-UBND,Quyết định 89 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Trình tự thủ tục,Quản lý dự án đầu tư xây dựng,Nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước,Chủ trương đầu tư,Thẩm định dự án đầu tư xây dựng,Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng,Tỉnh Khánh Hòa,Doanh nghiệp,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2010

226

Quyết định 89/2009/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác bán đấu giá tài sản là tang vật, phương tiện bị tịch thu do vi phạm hành chính tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

89/2009/QD-UBND,Quyết định 89 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế phối hợp,Bán đấu giá tài sản,Vi phạm hành chính,Trung tâm bán đấu giá tài sản,Thành phố Hồ Chí Minh,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/11/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2009

227

Nghị định 89/2009/NĐ-CP về hoạt động đối ngoại biên phòng

89/2009/ND-CP,Nghị định 89 2009,Chính phủ,Hoạt động đối ngoại biên phòng,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 89/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009

Ban hành: 19/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2009

228

Quyết định 89/2009/QĐ-UBND phê duyệt Đề án: Quy hoạch phát triển Thương mại Nghệ An đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

89/2009/QD-UBND,Quyết định 89 2009,Tỉnh Nghệ An,Đến năm 2020,Quy hoạch phát triển Thương mại,Tỉnh Nghệ An,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 89

Ban hành: 15/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2010

229

Nghị quyết 89/2009/NQ-HĐND quy định số lượng chức danh và điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng đối với cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và cán bộ thôn, khu phố do Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XIV, kỳ họp thứ 13 ban hành

89/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2009,Tỉnh Hưng Yên,Điều chỉnh mức phụ cấp,Phụ cấp hàng tháng,Cán bộ không chuyên trách,Xã phường thị trấn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 27/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2010

230

Quyết định 89/2009/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

89/2009/QD-UBND,Quyết định 89 2009,Thành phố Hà Nội,Thanh tra thành phố Hà Nội,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 89

Ban hành: 16/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2009

231

Quyết định 89/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89/2009/QD-TTg,Quyết định 89 2009,Thủ tướng Chính phủ,Cục Văn thư Lưu trữ,Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 24/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

232

Thông tư 89/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 28/2007/TT-BTC và Thông tư 133/2007/TT-BTC hướng dẫn quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ do Bộ Tài chính ban hành

89/2009/TT-BTC,Thông tư 89 2009,Bộ Tài chính,Cấp phát vốn đầu tư,Quản lý vốn đầu tư,Thanh toán vốn đầu tư,Quyết toán vốn đầu tư,Nguồn trái phiếu Chính phủ,Sửa đổi,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 29/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2009

233

Quyết định 89/2009/QĐ-UBND về Hợp nhất Thanh tra Thủy sản vào Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận

89/2009/QD-UBND,Quyết định 89 2009,Tỉnh Ninh Thuận,Hợp nhất Thanh tra Thủy sản ,Hợp nhất Thanh tra Thủy sản Ninh Thuận,Thanh tra Sở Nông nghiệp Ninh Thuận,Thanh tra Sở NN&PTNT Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 23/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2013

234

Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 92/2007/NĐ-CP thi hành một số điều Luật Du lịch về kinh doanh lữ hành, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, hướng dẫn du lịch và xúc tiến du lịch do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ban hành

89/2008/TT-BVHTTDL,Thông tư 89 2008,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Kinh doanh lữ hành,Doanh nghiệp du lịch nước ngoài,Chi nhánh,Văn phòng đại diện,Hướng dẫn du lịch,Xúc tiến du lịch,Luật du lịch,Hướng dẫn,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2009

235

Quyết định 89/2008/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

89/2008/QD-UBND,Quyết định 89 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 89/2008/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12

Ban hành: 20/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2008

236

Quyết định 89/2008/QĐ-UBND về Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Hội đồng kỷ luật công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Khánh Hòa

89/2008/QD-UBND,Quyết định 89 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2008/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 18 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 18/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

237

Quyết định 89/2008/QĐ-UBND về quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai

89/2008/QD-UBND,Quyết định 89 2008,Tỉnh Đồng Nai,Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai,Tổ chức Sở Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2013

238

Quyết định 89/2008/QĐ-UBND về Quy định phạm vi khu vực phải xin phép xây dựng, lắp đặt trạm thu, phát sóng thông tin di động ở đô thị trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

89/2008/QD-UBND,Quyết định 89 2008,Tỉnh Tây Ninh,Trạm thu phát sóng thông tin di động,Khu vực phải xin phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 10/11/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2011

239

Quyết định 89/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 69/2008/QĐ-BTC về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

89/2008/QD-BTC,Quyết định 89 2008,Bộ Tài chính,Giá bán tối thiểu,Thuốc lá điếu,Giá bán tối thiểu thuốc lá,Bổ sung,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 89

Ban hành: 24/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2008

240

Quyết định 89/2008/QĐ-UBND quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và chi tổ chức lớp phổ cập giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

89/2008/QD-UBND,Quyết định 89 2008,Tỉnh Bình Thuận,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2008/QĐ-UBND Phan

Ban hành: 15/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.76.226