Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 89/SL "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 20197 văn bản

181

Thông báo 89/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật thanh tra (sửa đổi) do Văn phòng Chính phủ ban hành

89/TB-VPCP,Thông báo 89 2010,Văn phòng Chính phủ,Kết luận,Nguyễn Tấn Dũng,Phủ Thủ tướng,Hoàn thiện dự án Luật thanh tra,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 89

Ban hành: 25/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2010

182

Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND về mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

89/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2013,Tỉnh Đắk Lắk,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2013/NQ-HĐND Buôn Ma Thuột, ngày 19

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

183

Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND ban hành chính sách hỗ trợ và ưu tiên đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

89/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2013,Tỉnh Quảng Ninh,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89 /2013/NQ-HĐND Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2014

184

Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An

89/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2013,Tỉnh Nghệ An,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2013/NQ-HĐND Nghệ An, ngày 17 tháng 7 năm

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2013

185

Báo cáo 89/BC-BGDĐT về Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên năm 2009 và triển khai kế hoạch năm 2010 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

89/BC-BGDDT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Đề án Kiên cố hóa trường lớp,Kiên cố hóa nhà công vụ giáo viên,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 89/BC-BGDĐT Hà Nội,

Ban hành: 05/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2010

186

Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

89/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2013,Tỉnh Quảng Nam,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2013/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 04

Ban hành: 04/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

187

Thông tư 89/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 228/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

89/2013/TT-BTC,Thông tư 89 2013,Bộ Tài chính,Dự phòng giảm giá hàng tồn kho,Nợ phải thu khó đòi ,Dự phòng nợ phải thu khó đòi,Lập dự phòng nợ phải thu khó đòi ,Bảo hành sản phẩm hàng hoá,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2013

188

Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang

89/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2013,Tỉnh Hà Giang,Hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89

Ban hành: 26/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

189

Nghị quyết 89/2013/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An

89/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2013,Tỉnh Long An,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2013/NQ-HĐND Long An, ngày 07 tháng 03 năm

Ban hành: 07/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2015

190

Báo cáo 89/BC-LĐTBXH về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

89/BC-LDTBXH,Bộ Lao động – Thương binh và X,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 89/BC-LĐTBXH Hà Nội, ngày

Ban hành: 16/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2009

191

Thông tư liên tịch 89/2016/TTLT-BTC-BCT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Công Thương ban hành

89/2016/TTLT-BTC-BCT,Thông tư liên tịch 89 2016,Bộ Tài chính,Bộ Công thương,Bộ Tài chính,Bộ Thông tin và Truyền thông ,Cơ chế một cửa quốc gia,Thủ tục hải quan ,Kiểm tra giám sát kiểm soát hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH - BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 23/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

192

Quyết định 89/2012/QĐ-UBND về Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An

89/2012/QD-UBND,Quyết định 89 2012,Tỉnh Nghệ An,Kinh phí xây dựng văn bản pháp luật,Kinh phí xây dựng văn bản Nghệ An,Văn bản của Nghệ An,Hoàn thiện văn bản pháp luật ,Dự toán kinh phí Nghệ An,Quyết toán kinh phí,Xây dựng văn bản,Văn bản QPPL,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Ban hành: 14/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2012

193

Nghị quyết 89/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2011

89/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2012,Tỉnh Đồng Tháp,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/2012/NQ-HĐND Đồng Tháp, ngày 08 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

194

Nghị quyết 89/2012/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua cầu thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

89/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2012,Tỉnh Kiên Giang,Mức thu phí qua cầu,Chế độ thu nộp quản lý ,Thị trấn Hòn Đất,Quản lý sử dụng phí qua cầu ,Chế độ thu nộp phí,Phí qua cầu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2013

195

Tờ trình số 89/TTr-CP về đề án đổi mới cơ chế tài chính giáo dục giai đoạn 2009 – 2014 do Chính phủ ban hành

89/TTr-CP,Chính phủ,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 89/TTr-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2009 TỜ TRÌNH VỀ ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Ban hành: 20/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2009

196

Nghị định 89/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 79/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật dược

89/2012/ND-CP,Nghị định 89 2012,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định 79/2006/NĐ-CP,Hướng dẫn Luật dược,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

197

Quyết định 89/2012/QĐ-SGDHCM đình chỉ hoạt động giao dịch của Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

89/2012/QD-SGDHCM,Quyết định 89 2012,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao dịch chứng khoán,Quy chế giao dịch chứng khoán,Sở Giao dịch chứng khoán,Đình chỉ hoạt động,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2014

198

Thông báo số 89/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo tại cuộc họp ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời các cảng trên sông Sài Gòn và nhà máy đóng tàu ba son lần 2 tại Tp. Hồ Chí Minh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

89/TB-BGTVT,Thông báo 89 2009,Bộ Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 89/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2009

Ban hành: 09/03/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2009

199

Thông tư 89/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng than cốc và nửa cốc thuộc nhóm 2704 trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành

89/2012/TT-BTC,Thông tư 89 2012,Bộ Tài chính,Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Mặt hàng than cốc ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2012/TT-BTC Hà

Ban hành: 30/05/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2012

200

Công điện 89/CĐ-BGTVT về việc để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Sửu, dịp Lễ hội Xuân 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

89/CD-BGTVT,Công điện 89 2008,Bộ Giao thông vận tải,Kinh doanh vận tải,Nhu cầu đi lại,Tham gia bảo đảm trật tự ATGT,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 29/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62