Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 89/2007/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 156107 văn bản

141

Quyết định 89/QĐ-PCLBTW năm 2011 về thành viên tham gia Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương từ năm 2011 do Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương ban hành

89/QD-PCLBTW,Quyết định 89 2011,Ban Chỉ đạo phòng chống lụt ,Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO TW ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QĐ

Ban hành: 19/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2011

142

Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng xe Taxi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

2007/QD-UBND,Quyết định 2007 2015,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2007/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 31

Ban hành: 31/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2015

143

Thông tư 89/2007/TT-BTC hướng dẫn việc thu, nộp tiền phạt, quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thuỷ nội địa do Bộ Tài chính ban hành.

89/2007/TT-BTC,Thông tư 89 2007,Bộ Tài chính,Thu tiền xử phạt hành chính,Tiền xử phạt hành chính giao thông,Sử dụng tiền xử phạt hành chính,Giao thông đường bộ,Giao thông đường sắt,Giao thông đường thủy,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2007

144

Nghị quyết 89/2007/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí, tổ chức hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

89/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 89 2007,Tỉnh Lạng Sơn,Công tác phí,Chế độ chi tổ chức hội nghị ,Cơ quan nhà nước,Đơn vị sự nghiệp công lập,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2012

145

Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt hỗ trợ doanh nghiệp tham gia Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020"

2007/QD-UBND,Quyết định 2007,Tỉnh Quảng Nam,Doanh nghiệp,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2007/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày 05 tháng 6 năm 2015

Ban hành: 05/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

146

Nghị định 89/2007/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Hà Tĩnh thuộc tỉnh Hà Tĩnh

89/2007/ND-CP,Nghị định 89 2007,Chính phủ,Thành phố Hà Tĩnh,Tỉnh Hà Tĩnh,Thành lập thành phố,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2007/NĐ-CP Hà Nội, ngày 28 tháng 05

Ban hành: 28/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2007

147

Quyết định 89/2001/QĐ-UB Quy định xử lý, thu hồi đất do các tổ chức, hộ gia đình,cá nhân để hoang hoá, không sử dụng, sử dụng sai mục đích - vi phạm Luật đất đâi trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

89/2001/QD-UBND,Quyết định 89 2001,Thành phố Hà Nội,Luật đất đai,Thu hồi đất,Xử lý vi phạm,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2001/QĐ-UB Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2001

Ban hành: 12/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

148

Quyết định 89/2001/QĐ-UBND quy định việc xác định giá trị nhà, đất phục vụ cho việc thu phần vắng đồng sở hữu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

89/2001/QD-UBND,Quyết định 89 2001,Thành phố Hồ Chí Minh,Thu phần vắng đồng sở hữu,Xác định giá trị nhà,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** SỐ: 89/2001/QĐ-UBND

Ban hành: 04/10/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

149

Quyết định 89/2012/QĐ-SGDHCM đình chỉ hoạt động giao dịch của Công ty cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

89/2012/QD-SGDHCM,Quyết định 89,Thành phố Hồ Chí Minh,Giao dịch chứng khoán,Quy chế giao dịch chứng khoán,Sở Giao dịch chứng khoán,Đình chỉ hoạt động,Doanh nghiệp,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2014

150

Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2014 công bố tải trọng cho phép khai thác cầu, đường bộ của hệ thống đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

2007/QD-UBND,Quyết định 2007,Tỉnh Bình Dương,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2007/QĐ-UBND Bình Dương, ngày 19 tháng 08 năm 2014

Ban hành: 19/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2014

151

Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2013 về chia tách thôn Hùng Lãm, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên để thành lập 03 thôn mới do tỉnh Bắc Giang ban hành

2007/QD-UBND,Quyết định 2007,Tỉnh Bắc Giang,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2007/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 30 tháng 12

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/05/2014

152

Quyết định 89/QĐ-BCĐTKHP1992 năm 2011 về Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 do Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 ban hành

89/QD-BCDTKHP1992,Quyết định 89 2011,Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành ,Tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 ,Ban Chỉ Đạo,Bộ máy hành chính BAN CHỈ ĐẠO TỔNG KẾT THI HÀNH HIẾN PHÁP NĂM 1992 ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/10/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2011

153

Quyết định 89/QĐ-QLD năm 2008 về việc giao ký thừa lệnh đối với một số công văn tác nghiệp của phòng đăng ký thuốc do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

89/QD-QLD,Quyết định 89 2008,Cục Quản lý dược,Giao ký thừa lệnh công văn tác nghiệp,Phòng đăng ký thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 89/QĐ-QLD Hà

Ban hành: 22/04/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2008

154

Quyết định 89/QĐ-TTg năm 2008 phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 05 cá nhân thuộc các tỉnh: Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89/QD-TTg,Quyết định 89 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng danh hiệu,Chiến sĩ thi đua toàn quốc,Danh hiệu chiến sĩ thi đua,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 89/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 18/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2008

155

Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2012 - 2015

2007/QD-UBND,Quyết định 2007 2012,Tỉnh Vĩnh Long,Kế hoạch phòng chống đuối nước trẻ em ,Phòng chống đuối nước trẻ em ,Kế hoạch giai đoạn 2012 - 2015,Giai đoạn 2012 - 2015 ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 11/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

156

Nghị quyết 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019

89/NQ-CP,Nghị quyết 89 2019,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/NQ-CP Hà

Ban hành: 11/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

157

Quyết định 89/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89/2009/QD-TTg,Quyết định 89 2009,Thủ tướng Chính phủ,Cục Văn thư Lưu trữ,Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 24/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

158

Quyết định 89/2008/QĐ-BTC sửa đổi Quyết định 69/2008/-BTC về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

89/2008/QD-BTC,Quyết định 89 2008,Bộ Tài chính,Giá bán tối thiểu,Thuốc lá điếu,Giá bán tối thiểu thuốc lá,Bổ sung,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 89/2008/QĐ

Ban hành: 24/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2008

159

Quyết định 89/2008/QĐ-BNN về kỷ niệm chương “vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” và quy chế xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

89/2008/QD-BNN,Quyết định 89 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Vì sự nghiệp nông nghiệp nông thôn,Kỷ niệm chương,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------

Ban hành: 25/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2008

160

Quyết định 89/2008/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89/2008/QD-TTg,Quyết định 89 2008,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược phát triển ngành than,Phê duyệt,2015,Doanh nghiệp,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 89/2008/QĐ

Ban hành: 07/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.131.116