Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 89/2007/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 156140 văn bản

201

Quyết định 89/2004/QĐ-UB chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

89/2004/QD-UB,Quyết định 89 2004,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2004/QĐ-UB Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 3 năm 2004

Ban hành: 17/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

202

Nghị quyết 89/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2016

89/NQ-CP,Nghị quyết 89 2016,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ Tháng 9,Đề án tái cơ cấu nền kinh tế,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2016

203

Quyết định 89/2004/QĐ-TCTK quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành

89/2004/QD-TCTK, Quyết định 89, Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính TỔNG CỤC THỐNG KÊ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2004/QĐ-TCTK Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2004 QUYẾT ÐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG,

Ban hành: 20/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

204

Quyết định 89/2004/QĐ-UB về đổi tên Trung tâm Tai Mũi Họng tỉnh Cần Thơ thành Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ

89/2004/QD-UB,Quyết định 89 2004,Thành phố Cần Thơ,Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Cần Thơ,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2004/QĐ

Ban hành: 09/01/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2013

205

Quyết định 89/2003/QĐ-UBBT về chế độ quản lý thu thuế đối với các loại thuyền, nghề hoạt động khai thác hải sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2004

89/2003/QD-UBBT,Quyết định 89 2003,Tỉnh Bình Thuận,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2003/QĐ

Ban hành: 25/12/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

206

Nghị quyết 89/2018/NQ-HĐND về chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020

đồng nếu có nhu cầu học nghề phải đóng góp khoản chi phí tăng thêm (nếu có) ngoài kinh phí được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND tỉnh Sơn La quy định về mức chi cho công tác dạy nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành: 08/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2019

207

Quyết định 89/2003/QĐ-UB về Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước

89/2003/QD-UB,Quyết định 89 2003,Tỉnh Bình Phước,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2003/QĐ-UB Bình Phước, ngày 29 tháng 9 năm 2003

Ban hành: 29/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2018

208

Quyết định 89/2003/QĐ-BNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Cục Thú y do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

89/2003/QD-BNN,Quyết định 89 2003,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Cục Thú y,Tổ chức bộ máy,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2003/QĐ-BNN Hà

Ban hành: 04/09/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

209

Thông tư 89/2018/TT-BTC sửa đổi Thông tư 91/2012/TT-BTC quy định về quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của các Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

89/2018/TT-BTC,Thông tư 89 2018,Bộ Tài chính,Kinh phí hoạt động,Ban Chỉ Đạo,Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam,Thương mại,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89

Ban hành: 28/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

210

Quyết định 89/2003/QĐ-UB Quy định tạm thời suất đầu tư trồng chăm sóc rừng trồng bằng cây Mỡ bầu (kích thước bầu 7cm x 12cm, mật độ trồng 3.300 cây/ha) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

89/2003/QD-UB,Quyết định 89 2003,Tỉnh Tuyên Quang,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2003/QĐ-UB Tuyên Quang, ngày 08 tháng 7 năm 2003

Ban hành: 08/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

211

Quyết định 89/2003/QĐ-BCN phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Nhựa Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nhà nước VN, - UBND TP Hồ Chí Minh, - Đ/c Bộ trưởng (để b/c), - Công báo, - Lưu VP, TCCB. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG Bùi Xuân Khu ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NHỰA VIỆT NAM (Được phê duyệt kèm theo Quyết định số 89/2003/QĐ-BCN ngày 15

Ban hành: 15/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

212

Quyết định 89/2003/QĐ-TTg về biện pháp xử lý nợ vay vốn đầu tư phát triển để đóng mới, cải hoán tàu đánh bắt và tàu dịch vụ đánh bắt hải sản xa bờ theo 393/TTg năm 1997, 159/1998/-TTg, 64/2000/-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89/2003/QD-TTg,Quyết định 89 2003,Thủ tướng Chính phủ,Xử lý nợ,Đánh bắt hải sản xa bờ,Tiền tệ - Ngân hàng THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2003/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng

Ban hành: 08/05/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2007

213

Quyết định 89/2003/QĐ-BBCVT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Bưu điện do Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông ban hành

89/2003/QD-BBCVT,Quyết định 89 2003,Bộ Bưu chính Viễn thông,Nhiệm vụ,Chức năng,Nhà xuất bản Bưu điện,Quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2003/QĐ

Ban hành: 29/04/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

214

Nghị quyết 89/2018/NQ-HĐND quy định về chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai

89/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 89,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2018/NQ-HĐND Gia Lai, ngày 12 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 12/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2018

215

Nghị định 89/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới

89/2018/ND-CP,Nghị định 89 2018,Chính phủ,Phòng chống bệnh truyền nhiễm,Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm,Bệnh truyền nhiễm,Thể thao - Y tế CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89

Ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

216

Quyết định 89/2002/QĐ-BNN về Kiểm dịch thực vật đối với giống cây và sinh vật có ích nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

89/2002/QD-BNN,Quyết định 89 2002,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Kiểm dịch thực vật,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2002/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2002

Ban hành: 08/10/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

217

Thông báo 89/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hóa chất dạng vữa do Tổng cục Hải quan ban hành

89/TB-TCHQ,Thông báo 89,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại ,Hàng hóa xuất, nhập khẩu ,Quản lý thuế,Kiểm tra giám sát hải quan,Danh mục mặt hàng chịu thuế ,Biểu thuế xuất khẩu nhập khẩu ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2016

218

Nghị quyết 89/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2015

89/NQ-CP,Nghị quyết 89 2015,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Chuyên đề xây dựng pháp luật,Họp thường kỳ tháng 12 năm 2015,Công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2016

219

Quyết định 89/2002/QĐ-UB ban hành Quy định về mua sắm, quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

VÀ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ (Ban hành kèm theo Quyết định số:89/2002/QĐ-UB ngày19 tháng 8 năm 2002 của UBND thành phố ) Chương I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích, yêu cầu 1. Tăng cường quản lý, sử dụng các nguồn vốn đầu tư do Nhà nước quản lý đạt hiệu quả cao nhất, chống tham ô, lãng phí; đồng thời thực

Ban hành: 19/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2010

220

Quyết định 89/2002/QĐ-UB về việc Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định thành lập Hội khuyến học cấp phường-xã, thị trấn thuộc thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

89/2002/QD-UB,Quyết định 89 2002,Thành phố Hồ Chí Minh,Hội Khuyến học,Chủ tịch UBND,Thành lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 89/2002/QĐ-UB TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 08 năm 2002

Ban hành: 07/08/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.12.79