Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 89/2007/QĐ-TTg, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 200230 văn bản

1

Quyết định 89/2007/QĐ-TTg thí điểm thành lập Thanh tra xây dựng quận, huyện và Thanh tra xây dựng xã, phường, thị trấn tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

89/2007/QD-TTg,Quyết định 89 2007,Thủ tướng Chính phủ,Thanh tra xây dựng,Thành phố Hà Nội,Thành phố Hồ Chí Minh,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 18/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2007

2

Quyết định 89/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89/QD-TTg,Quyết định 89 2019,Thủ tướng Chính phủ,Giáo dục đại học,Cơ sở giáo dục đại học,Giảng viên,Bộ máy hành chính,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QĐ-TTg

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

3

Quyết định 89/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89/QD-TTg,Quyết định 89 2013,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng xã hội học tập,Đề án Xây dựng xã hội học tập ,Giai đoạn 2012 - 2020 ,Đề án xã hội học tập 2013,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

4

Quyết định 2007/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2007/QD-TTg,Quyết định 2007 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không,Kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư,Sử dụng tài sản hàng không do Nhà nước đầu tư,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

5

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

89/QD-UBND,Quyết định 89 2020,Tỉnh Bình Định,Quy trình nội bộ tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Quy trình nội bộ Sở Công Thương,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

6

Quyết định 89/QĐ-TTg năm 2008 phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 05 cá nhân thuộc các tỉnh: Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89/QD-TTg,Quyết định 89 2008,Thủ tướng Chính phủ,Tặng danh hiệu,Chiến sĩ thi đua toàn quốc,Danh hiệu chiến sĩ thi đua,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 89/QĐ-TTg Hà Nội,

Ban hành: 18/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2008

7

Quyết định 89/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

89/QD-UBND,Quyết định 89,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 22

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

8

Quyết định 89/QĐ-QLD năm 2019 về rút số đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Cục trưởng Cục Quản lý dược ban hành

89/QD-QLD,Quyết định 89 2019,Cục Quản lý dược,Cấp số đăng ký lưu hành,Rút số đăng ký lưu hành thuốc,Thuốc cấp số đăng ký lưu hành ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2019

9

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp triển khai “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone)” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

89/QD-UBND,Quyết định 89 2019,Tỉnh Cà Mau,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

10

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

89/QD-UBND,Quyết định 89 2019,Tỉnh Đắk Nông,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 16 tháng 01

Ban hành: 16/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

11

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND quy định mức chi phí đối với các đề án, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

89/2007/QD-UBND,Quyết định 89 2007,Tỉnh Bắc Giang,Ngân sách Nhà nước,Định mức chi phí,Khoa học Công nghệ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 89/2007/QĐ

Ban hành: 15/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2007

12

Quyết định 89/2007/QĐ-BNN Quy định quản lý nhà nước về hoạt động xông hơi khử trùng vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

89/2007/QD-BNN,Quyết định 89 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Xông hơi khử trùng,Xông hơi khử trùng vật thể,Kiểm dịch thực vật,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******

Ban hành: 01/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2007

13

Quyết định 89/2007/QĐ-BTC về quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

89/2007/QD-BTC,Quyết định 89 2007,Bộ Tài chính,Kinh doanh chứng khoán,Chấp thuận kiểm toán,Doanh nghiệp kiểm toán,Chứng khoán,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 89/2007/QĐ-BTC Hà

Ban hành: 24/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2007

14

Quyết định 89/2020/QĐ-UBND về phê duyệt đặt, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định năm 2020

89/2020/QD-UBND,Quyết định 89 2020,Tỉnh Bình Định,Đặt đổi tên đường thị xã Hoài Nhơn tỉnh Bình Định,Đổi tên công trình công cộng thị xã Hoài Nhơn Bình Định,Đặt tên công trình công cộng thị xã Hoài Nhơn Bình Định,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2020

15

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND sửa đổi quy định tỷ lệ trích để lại cho cơ quan, đơn vị thu phí đối với các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

89/2007/QD-UBND,Quyết định 89 2007,Tỉnh Gia Lai,Tỷ lệ trích,Phí lệ phí,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH GIA LAI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** Số: 89/2007/QĐ-UBND Pleiku

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2007

16

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND về mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

89/2007/QD-UBND,Quyết định 89 2007,Tỉnh Bình Dương,Mức thu phí vệ sinh,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 89/2007/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày

Ban hành: 20/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2010

17

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND sửa đổi cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển xuất khẩu dịch vụ có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 240/2006/-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

89/2007/QD-UBND,Quyết định 89 2007,Thành phố Hà Nội,Phát triển xuất khẩu dịch vụ,Khuyến khích phát triển,Thương mại,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** Số: 89/2007/QĐ-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày

Ban hành: 08/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2007

18

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nghệ An - Phần lắp đặt do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

89/2007/QD-UBND,Quyết định 89 2007,Tỉnh Nghệ An,Đơn giá xây dựng công trình,Phần lắp đặt,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 89/2007/QĐ-UBND Vinh, ngày 26 tháng 07

Ban hành: 26/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2007

19

Quyết định 89/2007/QĐ-UBND về Bộ đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống camera giao thông, bảng thông tin quang điện tử và hệ thống đèn tín hiệu giao thông khu vực thành phố Hồ Chí Minh do UBND Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

89/2007/QD-UBND,Quyết định 89 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Hệ thống chiếu sáng công cộng,Hệ thống camera giao thông,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 05/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2007

20

Quyết định 89/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

89/2009/QD-TTg,Quyết định 89 2009,Thủ tướng Chính phủ,Cục Văn thư Lưu trữ,Cục Văn thư Lưu trữ nhà nước,Bộ Nội vụ,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 24/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55