Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 89/2006/QĐ-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 204488 văn bản

1

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND năm 2006 về Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Uỷ ban nhân dân do tỉnh Quảng Trị ban hành

Số: 89/2006/QĐ-UBND Đông Hà, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 136 /2005/NĐ-CP ngày 08/11/2005

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

2

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về quy hoạch, đào tạo, quản lý và sử dụng cán bộ quản lý doanh nghiệp do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Đồng Nai,Quy định tạm thời,Quản lý sử dụng,Cán bộ quản lý doanh nghiệp ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 89/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 22/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2010

3

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Lào Cai

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Lào Cai,Thương mại,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2006/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 18 tháng 12

Ban hành: 18/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2013

4

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND Quy định mức thu, quản lý và sử dụng học phí lớp đào tạo tập trung chính quy hệ B của Trường Trung học Y tế Bình Thuận

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Bình Thuận,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2006/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 21 tháng 11

Ban hành: 21/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/03/2015

5

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND quy định giá thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức trong việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho từng người đang thuê theo Nghị định 61/CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Khánh Hòa,Đơn giá thu tiền sử dụng đất,Diện tích vượt hạn mức ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 89/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 15/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2010

6

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010 do tỉnh Gia Lai ban hành

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Gia Lai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2006/QĐ-UBND Pleiku, ngày 31 tháng 10 năm 2006

Ban hành: 31/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2015

7

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND về bộ đơn giá xây dựng công trình thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Thành phố Đà Nẵng,Bộ đơn giá xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 89/2006/QĐ-UBND Đà

Ban hành: 14/10/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2011

8

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND ban hành quy định mức thu và quản lý phí trông giữ xe đạp, xe máy và ôtô trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Nghệ An,Mức thu phí,Quản lý phí,Tỉnh Nghệ An,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 89/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 13/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2010

9

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND năm 2006 Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách các cấp chính quyền địa phương của tỉnh Bình Định giai đoạn 2007 - 2010

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Bình Định,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2006/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 28 tháng 8 năm

Ban hành: 28/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2015

10

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

89/2006/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn cứ Thông tư

Ban hành: 16/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2006

11

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác Tiếp nhận, xử lý các vướng mắc, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp về thủ tục hành chính do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

89/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN, TỔ CHỨC VÀ DOANH NGHIỆP VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994

Ban hành: 02/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2006

12

Quyết định 89/2006/QĐ-UBND phân cấp thẩm định và phê duyệt dự án vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm do tỉnh Bình Dương ban hành

89/2006/QD-UBND,Quyết định 89 2006,Tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/2006/QĐ-UBND

Ban hành: 03/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

13

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 89/2006/QĐ-UBND về Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/2006/QĐ-UBND NGÀY 29/12/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2018

14

Quyết định 06/2008/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 85/2006/QĐ-UBND, Quyết định 89/2006/QĐ-UBND và Quyết định 90/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

Số: 06/2008/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 16 tháng 01 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2006/QĐ-UBND NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 2006, QUYẾT ĐỊNH SỐ 89/2006/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2006 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 90/2006/QĐ-UBND NGÀY 14 THÁNG 10 NĂM 2006 CỦA UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH

Ban hành: 16/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2008

15

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Bình Định

89/QD-UBND,Quyết định 89 2020,Tỉnh Bình Định,Quy trình nội bộ tỉnh Bình Định,Thủ tục hành chính tỉnh Bình Định,Quy trình nội bộ Sở Công Thương,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2020

16

Quyết định 89/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

89/QD-UBND,Quyết định 89,Tỉnh Tuyên Quang,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 22

Ban hành: 22/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2019

17

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2019 về Quy chế phối hợp triển khai “Điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (thuốc Methadone)” trên địa bàn tỉnh Cà Mau

89/QD-UBND,Quyết định 89 2019,Tỉnh Cà Mau,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 18 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 18/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/04/2019

18

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Việc làm thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông

89/QD-UBND,Quyết định 89 2019,Tỉnh Đắk Nông,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 16 tháng 01

Ban hành: 16/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2019

19

Quyết định 89/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

89/QD-UBND,Quyết định 89 2018,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 06 tháng 03 năm

Ban hành: 06/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2018

20

Quyết định 89/QĐ-UBND năm 2018 về công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Môi trường áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Cà Mau

89/QD-UBND,Quyết định 89 2018,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 18 tháng 01 năm

Ban hành: 18/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122